Δράση Δημοσιότητας

Facebook Twitter Google LinkedIn Email

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (07/01/2015)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

            Παρασκευή 9-1-2015,  Ώρα 12:00μ,  Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου

 

Στα πλαίσια του ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ έχει εκπονηθεί εφαρμογή διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο του ΑΡΧΙΜΗΔΗ, όσο και οποιουδήποτε άλλου ερευνητικού προγράμματος.

Η εφαρμογή έχει ήδη αναπτυχθεί στη διεύθυνση http://projectmgr.teilar.gr/ και έχουν καταχωρηθεί τα μέχρι τώρα στοιχεία κίνησης των ερευνητικών υποέργων του ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ.

 

Σκοπός της εφαρμογής είναι

Α) η διευκόλυνση διαχείρισης και παρακολούθησης της πορείας ερευνητικών προγραμμάτων από τους Επιστημονικούς/Ιδρυματικούς  Υπεύθυνους

Β) η παροχή της δυνατότητας αυτόματης εξαγωγής στοιχείων για τις ερευνητικές δράσεις που αναπτύσσονται στο Ίδρυμα (αντικείμενα έρευνας, εμπλεκόμενα μέλη ΕΠ, αναπτυσσόμενες συνεργασίες, προϋπολογισμοί έργων, χρόνος εκτέλεσης έργου, απορροφητικότητα κλπ)

Γ) η δημιουργία κεντρικής πύλης για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (παραδοτέα, δημοσιεύσεις) στο ΤΕΙ/Θ

 

Η εφαρμογή διαθέτει τόσο ένα public view, δημόσια ορατό σε οποιονδήποτε επισκέπτη, όσο και ένα διαχειριστικό view  για χρήση από τον Επιστημονικό/Ιδρυματικό Υπεύθυνο.

 

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί το διαχειριστικό view.

 

Απαραίτητη είναι η παρουσία όλων των Επιστημονικών Υπευθύνων του ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ και επιθυμητή είναι η παρουσία όλων των μελών ΕΠ, είτε διαχειρίζονται τώρα ερευνητικά προγράμματα, είτε όχι.

 

Τάκης Χαρτώνας

Ιδρυματικός Υπεύθυνος ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ

Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΤΕΙ/Θ