Ερευνητικά Εργαστήρια

Ερευνητικά Εργαστήρια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υψηλών ΤάσεωνΠεριγραφή - Τομείς

Το εργαστήριο λειτουργεί από το 1990. Έχει καλό και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει τροφοδοτικά Συνεχών, Εναλλασσομένων και Kρουστικών Tάσεων μέχρι 150 kV, ειδικά όργανα και διατάξεις μέτρησης υψηλών τάσεων, εντάσεων (από 10 nΑ μέχρι πολλών Α) και ειδικές διατάξεις και κυψέλες κατάλληλες για δοκιμές των διηλεκτρικών ιδιοτήτων στερεών, υγρών και αερίων μονωτικών. Διαθέτει επίσης 2 λογισμικά ανάλυσης πεδίων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM), καθώς και λογισμικά σχεδιασμού και ανάλυσης κυκλωμάτων και μελέτης και σχεδιασμού Η/Μ εγκαταστάσεων.


Σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί πολλές εργαστηριακές μετρήσεις που αφορούσαν πραγματογνωμοσύνες για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και άλλες εργασίες ελέγχου μονωτικών υλικών, καθώς και εργασίες σχεδιασμού και ανάλυσης με προσομοίωση Η/Μ πεδίων για άλλα ερευνητικά προγράμματα.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
11.6.4, 11.6.7, 11.6.8, 11.6.9, 11.6.1, 11.3.13, 11.5.1

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης και έλεγχος διαρροών ηλεκτρικού ρεύματος σε μονωτικά υλικά (καλωδίων, κατασκευών και συσκευών). Κυρίως σε πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών.
 • Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής (τάσης διάσπασης) μονωτικών υλικών.
 • Ανάλυση Η/Μ πεδίων ειδικών διατάξεων
 • Σχεδιασμός ειδικών διατάξεων και κατασκευών.


Δραστηριότητες
 • Διερεύνηση νέων φαινομένων στη συμπεριφορά των διακένων αέρα και των σύνθετων μονωτικών υλικών (φαινόμενο Γείωσης, Φαινόμενο Ρεύματος Corona). Διατύπωση του κανόνα του ρεύματος Corona.
 • Βελτιστοποίηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονωτικών διατάξεων.
 • Πρόβλεψη διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονωτικών διατάξεων.
 • Σχεδίαση μοντέλων και ανάλυση Η/Μ πεδίων και σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα πειραματικά αποτελέσματα.


Υποδομές
 • Οκτώ 8 τροφοδοτικά υψηλών τάσεων όλων των ειδών (Σ.Τ., Ε.Τ., Κρουστική τάση), με ικανότητα μέτρησης των υψηλών τάσεων και πολύ μικρών εντάσεων ρεύματος διαρροής των μονωτικών υλικών. Τιμές τάσεων μέχρι 150.000 V.
 • Όργανα μέτρησης υψηλών τάσεων και πολύ μικρών εντάσεων (από 10 nA μέχρι αρκετά Α).
 • Διατάξεις ελέγχου διηλεκτρικής συμπεριφοράς στερεών, υγρών και αερίων μονωτικών.
 • Λογισμικά προσομοίωσης Η/Μ πεδίων και ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
 • Βελτιστοποίηση, πρόβλεψη διηλεκτρικής συμπεριφοράς διακένων αέρα σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του Ρεύματος Corona και του Διαφράγματος (Αρχιμήδης ΙΙΙ), 2012-2014.
 • Διερεύνηση του φαινομένου του διαφράγματος με πειραματική εργασία και προσομοίωση. (Αρχιμήδης ΙΙ), 2005-2007
 • Φαινόμενο διαφράγματος (ΤΕΙ Λάρισας), 2002 - 2005.


Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 • Διατύπωση και απόδειξη θεωρητικά, πειραματικά και με προσομοίωση του φαινόμενου της Γείωσης στα διάκενα αέρα, με και χωρίς διάφραγμα, σε Συνεχή Εναλλασσόμενη και Κρουστική υψηλή τάση.
 • Διατύπωση και απόδειξη του κανόνα του ρεύματος Corona, σαν μια γενικότερη διατύπωση του φαινομένου της πολικότητας στη Συνεχή και Εναλλασσόμενη Υψηλή τάση.
 • Αναλυτική πειραματική και με και με προσομοίωση διερεύνηση του φαινομένου του διαφράγματος.
 • Πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια της IEEE, της ISH, της IC-EpSMso, της IC-SCCE, κ.α. και σε διεθνή περιοδικά, όπως τηςIEEE, κ.α


Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνοΠροσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Αθανάσιος Μαγλαράς maglaras@teilar.gr 2410 684557 optithesi.webs.com

Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνοΠροσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Συνεργάτης ερευνητής Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα Giannakopoulou.teilar.gr 2410 684557


Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου:2410 684557
Emails Εργαστηρίου:maglaras@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου:
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών ΣυστημάτωνΠεριγραφή - Τομείς

Μελέτη και ανάπτυξη Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Διαχείριση φάσματος. Μετρήσεις πεδίου και παρεμβολών. Σχεδιασμός και διασύνδεση ετερογενών δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μελέτες κατανάλωσης και διαχείρισης ενέργειας. Ραδιοδιάδοση και μοντελοποίηση. Μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης. Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης πόρων.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
11.8.9, 11.8.5, 11.8.6

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες
 • Μελέτη και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών διασυνεργασίας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Μετρήσεις πεδίου και παρεμβολών
 • Μελέτες ενεργειακής αποτελεσματικότητας


Δραστηριότητες
 • Διασυνεργασία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης
 • Τεχνικές διαχείρισης φάσματος
 • Διαχείριση πόρων και ενεργειακή αποτελεσματικότητα


Υποδομές
 • Αναλυτές φάσματος
 • Γεννήτριες σημάτων
 • Παλμογράφοι
 • Λογικοί αναλυτές

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
 • ΘΑΛΗΣ


Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 • Τεχνικές διαχείρισης ραδιοφάσματος
 • Tεχνικές διασυνεργασίας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Τεχνικές διαχείρισης κινητικότητας
 • Ανάπτυξη και μοντελοποίηση πρωτοκόλλων


Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ karetsos@teilar.gr +302410684526

Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
ΣΑν. Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος arouskas@unipi.gr +302104142721
Επίκουρος Καθηγητής Τσουκάτος Κων/νος ktsouk@teilar.gr +302410684593
Ανώτερος Ερευνητής Φουκαλάς Φώτης foukalas@gmail.com +302410684526


Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: +302410684526
Emails Εργαστηρίου: wimots@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου: http://users.cs.teilar.gr/WiMoTS/

Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου

Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων ΕλέγχουΠεριγραφή - Τομείς

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε αντικείμενα όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Επεξεργασίας Σήματος και Υλικού Υπολογιστών
β) Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανία και παραγωγικές βιοτεχνίες της Θεσσαλίας και της χώρας.
γ) Τη συμμετοχή και διεκδίκηση ερευνητικών έργων
δ) Τη διασπορά/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιοδικά)
ζ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούςΚώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
11, 11.1.10, 11.3.7, 11.7,3, 11.7.10, 11.7.11, 11.12.1, 11.11 , 11.11.1, 11.11.2, 11.11.3, 11.11.4, 11.11.5, 11.12 3.2.1-3.2.7, 3.2.11, 3.3 , 3.3.12, 3.3.7 , 3.3.9 , 3.3.10

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες


1.Σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων
2.Μελέτη και Σχεδίαση Συστημάτων που βασίζονται σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
3.Μελέτη και Σχεδίαση Ενσωματωμένων και Κατανεμημένων Συστημάτων
4.Συστοιχίες και συστήματα μεγάλης κλίμακας
5.Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια σε Αρχιτεκτονική ΗΥ, ΣΑΕ και ΨΕΣ, Υλικό Υπολογιστών κλπ
6.Ειδικές Μελέτες Αυτομάτου Ελέγχου
7.Ειδικές Μελέτες Δύσκολων Μετρήσεων
8.Ειδικές Μελέτες σε Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
9.Ειδικές Μελέτες σε Βιοϊατρικά Προβλήματα
10.Ειδικές Μελέτες σε Ρομποτική
11.Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων
12.Μικροϋπολογιστικά συστήματα ελέγχου για εφαρμογές αυτοματισμών και αυτόνομα προϊόντα
13.Δυνατότητα Ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με μορφή ASIC και επαναδιαμορφώσιμου υλικού για ανάληψη υπεργολαβιών από Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες
14.Ανάπτυξη Λογισμικού που απευθύνεται στα παραπάνω συστήματα
15.Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων
16.Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού-Λογισμικού για ΣΑΕ και ΨΕΣ
17.Ασφάλεια ΣΑΕ
18.Συστήματα Πραγματικού Χρόνου για ΣΑΕ και ΨΕΣ - Ανάπτυξη λογισμικού
19.Αισθητήρες και Στοιχεία Δράσης
20.ΣΑΕ-Μετρολογία
21.Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου - Βιομηχανικά Δίκτυα
22.Ασύρματα Δίκτυα ΑισθητήρωνΔραστηριότητες


1.ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας - Large Scale Control
2.Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού
3.Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία
4.Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών
5.Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών
6.Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων
7.Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ
8.Κατανεμημένες Μετρήσεις
9.Κατανεμημένα ΣΑΕ
10.Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων
11.Μέθοδοι σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων
12.Ενσωματωμένα Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες
13.Ενσωματωμένα Συστήματα για Αυτοματισμούς
14.Εντοπισμός θέσης στόχου
15.Αρχιτεκτονικές Αναλογικοψηφιακών μετατροπέων
16.Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο
17.Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας
18.Μηχανική Η/Υ
19.Αρχιτεκτονική Η/Υ
20.CPUs / GPUsΥποδομές


1.ΣΑΕ διεργασιών 4 Χ 4
2.Ρομποτικός Βραχίονας
3.Συναρμολογούμενα Ρομποτικά συστήματα
4.Σύστημα ΨΕΣ της National
5.Λογισμικό της MatLab σε ΣΑΕ και ΨΕΣ
6.Λογισμικό σε ΣΑΕ και ΨΕΣ
7.Ελεύθερο Λογισμικό
8.Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs) - Siemens
9. Είκοσι αναπτυξιακά συστήματα Freescale Tower Systems βασισμένα σε 32-bit αναπτυξιακό πυρήνα ARM Cortex M4 και κάρτες επέκτασης για σειριακές θύρες, lcd graphic display κλπ
10.Δέκα αναπτυξιακά συστήματα uP-3 με 8051 μικροελεγκτές
11.Δέκα Αναπτυξιακά συστήματα FPT-3 με Altera MAX7000S CPLDs
12.Φορητός Παλμογράφος/Φασματογράφος χαμηλών συχνοτήτων
13.Λογικός Αναλυτής
14.Φασματογράφος υψηλών συχνοτήτων
15.Γεννήτρια κυματομορφών
16.Διάτρητες πλακέτες
17.Μεμονωμένα αναπτυξιακά συστήματα μικροελεγκτών (Arduino, Microchip PIC Κλπ)


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)


1.ΘΑΛΗΣ Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη διαχείριση του τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού»
2.ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΥΦΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ και ΚΙΝΗΣΗΣ σε ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ και VIDEO
3.Corallia/LabOnChipΕρευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)


1.ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας - Large Scale Control
2.Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού
3.Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία
4.Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών
5.Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών
6.Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων
7.Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ
8.Κατανεμημένες Μετρήσεις
9.Κατανεμημένα ΣΑΕ
10.Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων
11.Μικτό αναλογικοψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα ανάγνωσης συστοιχίας βιοαισθητήρων και χωρητικών αισθητήρων και αντίστοιχη τυπωμένη πλακέτα
12.Αναλογικοψηφιακοί μετατροπείς μικρής επιφάνειας και κατανάλωσης
13.Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο
14.Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας
15.Κάρτα ΑΤΜ δικτύων 622Mbps
16.Σύστημα εντοπισμού θέσης στόχων σε κλειστούς χώρους (πχ, ρομπότ)Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνοΠροσωπική Ιστοσελίδα
Δρ. Αδάμ Γ. (τομέας Αρχιτεκτονικής ΗΥ) gadam@teilar.gr 2410684596 Δρ.Αδάμ Γ.
Δρ. Βέντζας Δ. (τομέας ΣΑΕ και Επεξεργασίας Σήματος) ventzas@teilar.gr 2410684576, 6937333843 Δρ.Βέντζας Δ.
Δρ. Πετρέλλης Ν. (τομέας Υλικού Υπολογιστών) npetrellis@teilar.gr 2410684542 Δρ.Πετρέλλης Ν.

Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Αν. Καθηγητής Δρ. Αδάμ Γ. gadam@teilar.gr 2410684596 Δρ.Αδάμ Γ.
Καθηγητής Δρ. Βέντζας Δ. ventzas@teilar.gr 2410684576, 6937333843 Δρ.Βέντζας Δ.
Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Πετρέλλης Ν. npetrellis@teilar.gr 2410684542 Δρ.Πετρέλλης Ν.
Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Λουτρίδης Σπ. loutridi@teilar.gr 2410-684.550 Δρ.Λουτρίδης Σπ.
Επίκουρος Καθηγητής Σούλτης Γ. soultis@teilar.gr 2410-684.554
Ανώτερος Ερευνητής Δρ. Μαϊργιώτης Αντ. mairgiotis@gmail.com 2410412439
Ανώτερος Διεθνής Σύμβουλος Δρ. Ευαγγελίδης Γ.,INRIA, France georgios.evangelidis@inria.fr
Ανώτερος Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής,Δρ. Ασημάκης Ν. assimakis@teilam.gr
Ανώτερος Ερευνητής Καθηγητής,Δρ. Κανδαράκης Ι kandarakis@teiath.gr
Ανώτερος Ερευνητής Δρ. Παπακώστας Άρης ap@teilar.gr 2410232724
Ανώτερος Ερευνητής Δρ. Κατσίμπας Θεόδωρος tkatsiba@ee.auth.gr 2431029589
Ανώτερος Ερευνητής Δρ. Κρουπής Νικόλαος Nkroup@gmail.com 2434071312
Ανώτερος Ερευνητής Δρ. Γκιουλέκας Φώτιος Fotios.gioulekas@analogies.eu
Ανώτερος Ερευνητής Δρ. Σοφός Φίλιππος fsof@teilar.gr 2410591306
Ερευνητής Σδρόλιας Νίκος nsdrolias@teilar.gr 2441026744
Τεχνικός Στυλιανός Τηλέμαχος tilemaxos@teilar.gr 2410684378


Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: 2410684576
Emails Εργαστηρίου: gadam@teilar.gr , ventzas@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου: http://www.teilar.gr/person_dim.php?pid=21
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων
Εργαστήριο Βιο - Ιατρικής Πληροφορικής

Εργαστήριο Βιο - Ιατρικής ΠληροφορικήςΠεριγραφή - Τομείς

Το εργαστήριο εκτός από διδακτικές ανάγκες του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας μπορεί να εξυπηρετήσει και ερευνητικά έργα σχετικά με τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ιατρική και τις Βιοεπιστήμες.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
3.1.4 (Πληροφορική – Λογισμικό – Λογισμικό Υπολογιστών)
3.3.7 (Πληροφορκή – Συστήματα – Επεξεργασία Εικόνας)
7.3.4 (Επιστήμες Ζωής – Βιοεπιστήμες - Εμβιομηχανική)
7.3.5 (Επιστήμες Ζωής – Βιοεπιστήμες – Εμβιοοπτική)
11.15.3 (Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία – Ιατρικά Όργανα)
11.15.6 (Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία - Βιοϊατρική Τεχνολογία)
11.15.8 (Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία – Ιατρική Πληροφορική)
11.15.9 Τεχνολογία – Ιατρική Τεχνολογία – Ηλεκτρονική Μικροσκοπία


Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες

Οποιαδήποτε Εφαρμογή Πληροφορικής στην Ιατρική και τις Βιο-Επιστήμες με έμφαση στις αιμοδυναμικές μελέτες και προσομοιώσεις.Δραστηριότητες


1.Σύσταση Πρωτότυπης Μετρητικής Διάταξης για την μέτρηση της αιματικής ροής στο ανθρώπινο μάτι σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
2.Συνεργασία ερευνητική και διδακτική με την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
3.Συνεργασία ερευνητική και διδακτική με το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Συνεργασία ερευνητική με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ ΘεσσαλίαςΥποδομές


1.Ανεξάρτητη Αίθουσα περίπου 100 τετραγωνικών με θέσεις και γραφεία για 24 άτομα συν μία για τον καθηγητή.
2.Υποδομή δικτύου Η/Υ, με μεταγωγέα (3 com Baseline Switch 2226 Plus) με 24 θωρακισμένες θύρες RJ-45 των 10/100 Μbps.
3.Επτά Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
4.Διάταξη μέτρησης της αιματικής ροής του οφθαλμού
Ερευνητικά έργα (τίτλοι)


1.«Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων οπτικών μεθοδολογιών βιοϊατρικής τεχνολογίας στο κυκλοφορικό σύστημα του οφθαλμού με στόχο τη μελέτη της αιματικής ροής και την ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνικών». Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
2.«Εφαρμογή ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας φύλλου φωτός Laser για τον έλεγχο παραμέτρων σχεδιασμού αναδευτήρων διφασικών μειγμάτων και ψεκαστήρων νερού». Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)


1.Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Batis N., 2013. Wall shear stress quantification in the human conjunctival pre-capillary arterioles in vivo. Microvascular Research 85: 34-39.
2.Lavdas E, Mavroidis P, Kostopoulos S, Glotsos D, Roka V, Koutsiaris AG, Batsikas G, Sakkas GK, Tsagkalis A, Notaras I, Stathakis S, Papanikolaou N, Vassiou K., 2013. Elimination of motion, pulsatile flow and cross-talk artifacts using blade sequences in lumbar spine MR imaging. Magn Reson Imaging 31(6): 882-90.
3.Aristotle G. Koutsiaris (2012). Digital Micro PIV (μPIV) and Velocity Profiles In Vitro and In Vivo, in the BOOK with title “The Particle Image Velocimetry - Characteristics, Limits and Possible Applications”, Giovanna Cavazzini (Ed.), ISBN: 978-953-51-0625-8, InTech.
4.Aristotle G. Koutsiaris, Sophia Tachmitzi and Nick Batis. The Resistive index as a function of vessel diameter in the human carotid arterial tree. “The 6th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE 2012)”, Shanghai, China, May 17-20, 2012.
5.Aristotle Koutsiaris. Standard and non standard fit equations on an arteriolar blood velocity profile. “3rd Pan-Hellenic Conference of Medical Laboratory Technologists with International Participation and 1st Forum of Hellenic Biomedical Sciences under the auspices of the Medical School of the University of Athens”, Medical School of Athens, Athens, March 8-10, 2012.
6.Marina Tsiana and Aristotle Koutsiaris. Bioinformatics of finding and assembling DNA sequences. “3rd Pan-Hellenic Conference of Medical Laboratory Technologists with International Participation and 1st Forum of Hellenic Biomedical Sciences under the auspices of the Medical School of the University of Athens”, Medical School of Athens, Athens, March 8-10, 2012.
7.Heleni Papargiri and Aristotle Koutsiaris. Neural Networks in the Bioinformatics of Proteins. “3rd Pan-Hellenic Conference of Medical Laboratory Technologists with International Participation and 1st Forum of Hellenic Biomedical Sciences under the auspices of the Medical School of the University of Athens”, Medical School of Athens, Athens, March 8-10, 2012
8.Drakou A.A., Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Roussas N., Tsironi E., Giannoukas A.D., 2011. The importance of ophthalmic artery hemodynamics in patients with atheromatous carotid artery disease. Inernational Angiology, 30: 547-554.
9.A.G. Koutsiaris, E. Dafi, A.D. Giannoukas. A laboratory cardiovascular model. “Leading Innovative Vascular Education (LIVE)”, Sani Beach Hotel, Chalkidiki, May 5-8, 2011
10.Aristotle Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi and Athannasios D. Giannoukas. How good are the fits to the experimental velocity profiles in vivo? “3rd Micro and Nano Flows Conference”, Thessaloniki, Greece, 22-24 August 2011.
11.Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Papavasileiou P, Batis N., Kotoula M.G., Tsironi E., 2010. Blood velocity pulse quantification in the human conjunctival pre-capillary arterioles. Microvascular Research 80: 202-208.
12.Sfyroeras G.S., Koutsiaris A., Karathanos C., Giannakopoulos A., Giannoukas A.D., 2010. Clinical relevance and treatment of carotid stent fractures. Journal of Vascular Surgery 51(5): 1280-1285.
13.Koutsiaris Α., Tachmitzi S., Kotoula M., Giannoukas A. and Tsironi E.. How much is the pulsation of the blood flow in the human precapillary arterioles of the eye?. “9th WORLD CONGRESS for MICROCIRCULATION”, Paris (France), September 25-28, 2010, Medimond International Proceedings.
14.Makri A., Guva M., Hatzoglou C., Agnantis C., Koutsiaris A., Kotrotsiou Ε. Investigation of student satisfaction from their educational environment. “4th Pan-Hellenic Conference of Scientists on Long Term Patients”, Imperial Hotel, Larissa, November 9-11, 2010.
15.Koutsiaris A, 2010. Velocity profile equations for microvessel blood flow in mammals. Bulletin of the Portuguese Society of Hemorheology and Microcirculation, 25 (1): 5-10.
16.Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Kotoula M.G., Tsironi E., 2010. Old and new velocity profile equations of the blood flow in vivo: a preliminary evaluation. Series on Biomechanics, 25 (1-2): 111-116.
17.Κουτσιαρής A, Tachmitzi S.V., Kotoula M.G., Giannoukas A. and Tsironi E.. Measurment of the resistive index Pourcelot at the precapillarty arterioles of the human conjunctiva in vivo. “12th Pan-Hellenic Conference of Angiology – Vascular Surgery”, Zapio Mansion, Athens, January 21 – 24, 2010.
18.Κουτσιαρής A, Tachmitzi S.V., Drakou K., Kotoula M.G., Giannoukas A. and Tsironi E.. A new equation for the blood velocity profile in vivo: can it be used at humans? “12th Pan-Hellenic Conference of Angiology – Vascular Surgery”, Zapio Mansion, Athens, January 21 – 24, 2010.
19.Koutsiaris A.G., 2009. A velocity profile equation for blood flow in small arterioles and venules of small mammals in vivo and an evaluation based on literature data. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 43: 321-334.
20.Aristotle Koutsiaris. Old and new velocity profile equations of the blood flow in vivo. “3nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems”, August 29 – September 2, 2009, Borovets, Bulgaria.
21.Koutsiaris A.G., Tachmitzi S.V., Batis N., Kotoula M.G., Karabatsas C.H., Tsironi E and Chatzoulis D.Z., 2007. Volume flow and wall shear stress quantification in the human conjunctival capillaries and post-capillary venules in-vivo. Biorheology, 44(5/6): 375-386.
22.Aristotle G. Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi, Maria G. Kotoula, Constantinos H. Karabatsas, Evagelia Tsironi, Nick Batis and Dimitrios Z. Chatzoulis. Measurements of Blood Velocity in the Human Conjunctival Microcirculation and WSS Estimation. “2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems”, September 17-20, 2006, Varna, Bulgaria.
23.Koutsiaris A.G., 2005. Volume flow estimation in the precapillary mesenteric microvasculature in-vivo and the principle of constant pressure gradient. Biorheology, 42(6): 479-491.Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κουτσιαρής ariskout@teilar.gr 6973238072 Αριστοτέλης Κουτσιαρής


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
Emails Εργαστηρίου:
Web Site Εργαστηρίου:


Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Νοσηλευτικής

Εργαστήριο Φροντίδας ΥγείαςΠεριγραφή - Τομείς

Σκοπός της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο αντικείμενο της Φροντίδας Υγείας και της Νοσηλευτικής επιστήμης.
Η λειτουργία του εργαστηρίου αποσκοπεί:
· στην προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και των άλλων επιστημών υγείας και ζωής,
· στην υποστήριξη εκπαιδευτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
· στην διεξαγωγή ερευνητικών μελετών αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων,
· στην παραγωγή νέας γνώσης και διάχυσή της με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τη συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες,
· στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων υγείας και επιχειρηματικότητας,
· στην παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, με την μορφή σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων υγείας,
· στην παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής,
· στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μελέτης,
· στη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής φροντίδας υγείας,
· στη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς οργανισμούς με συναφή ενδιαφέροντα,
· στην οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδωνΚώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και φροντιστών σε θέματα φροντίδας ασθενών στην κοινότητα , γηριατρικών ασθενών, χρόνιων πασχόντων σε θέματα διαχείρισης φαρμακευτικής αγωγής, εφαρμογής ειδικής δίαιτας ανάλογα τη νόσο, εκμάθησης εξειδικευμένων πρακτικών για την περιποίηση κατακλίσεων, τραυμάτων, στομίων, καθετήρων, επιθεμάτων. Το εργαστήριο μπορεί να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε φροντιστές ασθενών με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, καρκινοπαθείς, ασθενείς τελικού σταδίου κ.α.


Οι βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είναι:
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω:
 • λειτουργίας σύγχρονων εγκαταστάσεων και ειδικού εξοπλισμού,
 • εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας,
 • άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
 • συνεργασίας με οργανισμούς και φορείς Φροντίδας Υγείας για πρακτική άσκηση ,
 • εκπόνησης πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και διεξαγωγή μελετών, όπως:
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της Φροντίδας Υγείας
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη Φροντίδα Υγείας
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας
 • Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος
 • Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία
 • Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας
 • Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη Φροντίδα Υγείας
 • Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας
Παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς

Tο εργαστήριο Φροντίδας Υγείας δύναται να υποβάλλει προτάσεις εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας.

Σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις, workshops

Σεμινάρια, με αλληλεπιδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη φροντίδα υγείας, την πρόληψη προβλημάτων και αναγκών υγείας, την εκπαίδευση και τη βιωματική συμμετοχή.

Ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής

Συγκρότηση ομάδων βιωματικού χαρακτήρα, στις οποίες οι συμμετέχοντες, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις ασκούνται σε βασικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.Δραστηριότητες


1. Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της φροντίδας υγείας
2. Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη φροντίδα υγείας
3. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας
4. Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος
5. Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία
6. Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας
7. Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη φροντίδα υγείας
8. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της ΥγείαςΥποδομές


1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ - ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)


1. Ορισμός της έννοιας της υγείας από την κοινότητα και η σημασία του στην προαγωγή της υγείας (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
2. Διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ Νοσηλευτών – Ιατρών – Ασθενών σε νοσοκομεία Λάρισας, Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
3. Διερεύνηση της ψυχοκοινωνικής και σωματικής κατάστασης και ανάπτυξης καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε παιδιά σχολικών κοινοτήτων του Ν. Λάρισας (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
4. Ο ρόλος της οικογένειας στην φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
5. Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, καθώς και της έκβασής του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ)
6. Δοκιμασία διαλογής δευτερογενούς πρόληψης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες της Θεσσαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού νοσηλευτικού πρωτοκόλλου (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Υγείας)
7. Διερεύνηση της επίδρασης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με μέλος που νοσεί από σχιζοφρενική διαταραχή (Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.Ε του ΤΕΙ Λάρισας )
8. Επίπεδο υγείας των τσιγγάνικων οικογενειών της Θεσσαλίας: Συνθήκες διαβίωσης, υγειονομικές συμπεριφορές και κοινωνική ασφάλιση – πρακτικές εμβολιασμού (Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας)
9. Ορισμός της έννοιας της υγείας από την κοινότητα και η σημασία του στην προαγωγή της υγείας (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών)
10. Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού σχετικά με το περιεχόμενο της νοσηλευτικής φροντίδας – εννοιολογικός προσδιορισμός της νοσηλευτικής φροντίδας (ΤΕΙ Λάρισας Επιτροπή Ερευνών).
11. Σύνδρομο Επαγγελματικής κόπωσης Burnout στους επιστήμονες – επαγγελματίες υγείας Ιατρούς – Νοσηλευτές (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ)
12. Οι αντιλήψεις Ελλήνων φοιτητών Νοσηλευτικής και Ελλήνων Νοσηλευτών για τον ορισμό της έννοιας της Νοσηλευτικής και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική εικόνα του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ)
13. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ/Α», τίτλος υποέργου «Μελέτη της στάσης των υπογόνιμων ζευγαριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμου πρότασης για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη (ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ)Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)

2014
1. Malliarou M., Gerogianni G., Babatsikou F., Kotrotsiou E., Zyga S., 2014. Family perceptions of ICU nurses’ roles: a Greek perspective. Health Psychology Research, 2:994.
2. Papathanasiou I.V., Tsaras K., Sarafis P., 2014. Views and perceptions of nursing students on their clinical learning environment: Teaching and learning. Nurse Education Today, 34(1): 57-60.
3. Sarafis P., Tsounis A., Malliarou M., Lahana E., 2014. Disclosing the Truth: A Dilemma between Instilling Hope and Respecting Patient Autonomy in Everyday Clinical Practice. Global Journal of Health Science, 6(2):128-137.
4. Bakalis V., Malliarou M., Theofilou P., Zyga S., 2014. Improvement of diabetic patients nursing care by the development of educational programmes. Health Psychology Research, 2:931.2013
1. Papathanasiou I., Kourkouta L., Sklavou M., 2013. Holistic Nursing Care: Theories and Perspectives. American Journal of Nursing Science, 2(1): 1-5.
2. Lahana E., Niakas D., 2013. Investigating differences in Health Related Quality of Life (HRQoL) of Greeks and immigrant Albanians with the generic EQ-5D questionnaire. Hindawi Publishing Corporation, BioMed Research International, Volume 2013, Article ID 127389, 7 pages
3. Amprachim S.E., Gkegkes I., Papathanasiou I., Kourkouta L., 2013. Factors Associated with Chronic Post Thoracotomy Pain. Balkan Military Medical Review, 16(2): 105-113.
4. Kleisiaris Ch., Maniou M., Papathanasiou I., Sfiniadaki A., Collaku E., Koutsoumpa Ch.,Sarafis P., 2013. The prevalence of depressive symptoms in an elderly population and their relation to life situations in home care. Health Science Journal, 7(4):417-423.
5. Zyga S., Baroutsou P., Prezerakos P., Lazakidou A., Rekleiti M., Malliarou M., 2013. Study on ecological awareness and performance of nursing personnel in dialysis units. International Journal of Advanced Nursing Studies, 2(2):80-87.
6. Malliarou M., Sarafis P., Zyga S., Constantinidis T.C., 2013. The Importance of Nurses Hand Hygiene. International Journal of caring Sciences, 6(3):327-331.
7. Sarafis P., Malliarou M., 2013. Cultural self-efficacy of baccalaureate nursing students in a Greek university. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18(6):446-450.
8. Chandrinou A., Gaitanou K., Exarchos K., Antoniadou D., Tsorbanaki C., Bissias C., Malliarou M., 2013. Rating of Patient Satisfaction Factors in a Clinical Hyperbaric Centre of a Greek Navy Hospital. International Journal of Caring Sciences, 6(1): 69-77.
9. Χανδρινού Α., Έξαρχος Κ., Γαϊτάνου Κ., Σαράφης Π., Μαλλιαρού Μ., 2013. Συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών σε υπερβαρικό θάλαμο και το άγχος που βιώνουν. Υγεία & εργασία, 4(2): 173-194.
10. Βαρούτσου Π., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., Κωνσταντινίδης ΘΚ., 2013. Οικολογική διαχείριση απορριμμάτων σε μονάδες τεχνητού νεφρού. Υγεία & εργασία, 4(2): 209-216.
11. Καρκασίνα Α., Πρεζεράκος Π., Ιορδάνογλου Δ., Ηγουμενίδης Μ., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., 2013. Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική μελέτη. Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, 5(1): 19-28.
12. Αθανασοπούλου Μ., Καϊτελίδου Δ., Ζυγά Σ., Μαλλιαρού Μ., Καλοκαιρινού Α., 2013. Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις του μητρικού θηλασμού. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 5(1): 13-18.

2012
1. Makri Α., Kotrotsiou S., Paralikas Th., Kotrotsiou E., Gouva M., Dimoliatis I., 2012. Nursing and medical student’s perceptions of educational environment and their association with hostility dimensions. Medical Teacher (34), 9, 1.
2. Σταθαρού Α., Γαλάτου Χ., Ε. Κοτρώτσιου Ε., 2012. Η χρήση του χιoύμορ στη φροντίδα των ψυχικά ασθενών. Το Βήμα του Ασκληπιού, 11 (1).
3. Κουράκος Μ., Καυκιά Θ., Ρεκλείτη Μ., Ζυγά Σ., Κοτρώτσιου Ε., Γκούβα Μ., 2012. Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29(1):61-69.
4. Kourkouta L., Papathanasiou I., Georgoysi P., 2012. The First School of Nursing Education in Greece. Education in Medicine Journal, 4(2): 80-84.
5. Kourkouta L., Ippioti D., Papoulia F., Papathanasiou I., 2012. The History of Vostaneio Hospital of Mytilene. Balkan Military Medical Review, 15(2): 81-87.
6. Sarafis P., Τsounis A., Malliarou M., 2012. Euthanasia an active area of research in contemporary bioethics: Challenges for the Society and the professionals of Health-Care. Hellenic Journal of Nursing Science, 5(1):21-25.
7. Zyga S., Tsiros H., Malliarou M., Stathoulis J., Babatsikou F., Landaniti M., Tziaferi S., Kalokairinou A., 2012. Intensification of Renal Nurses' Self Esteem. A pilot Study. International Journal of Caring Sciences, 5 (3): 320-327.
8. Μαλλιαρού Μ., Αγόρη Α., Σαράφης Π., Κοτρώτσιου Ε., 2012. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης , 5(1):45-55.
9. Καραθανάση Κ., Σαραφης Π., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., Πρεζεράκος Π., 2012. Διερεύνηση εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στο χειρουργείο. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, 1(2):1-8.
10. Μαλλιαρού Μ., Σαράφης Π., Καραθανάση Κ., Σωτηριάδου Κ., Μουστάκα Ε., Ζυγά Σ., 2012. Αξιοπιστία ερωτηματολογίου FS ICU-24 για την εκτίμηση της ικανοποίησης της οικογένειας από τη φροντίδα στη ΜΕΘ. Υγεία & εργασία,3(1):127-134.

2011
1. Kotrotsiou E., Krommydas G., Papathanasiou I., Kotrotsiou S., Paralikas T., Lahana E., Kiparissi G., 2011. Anxiety and depression in teenagers and young adults with asthma. Health Science Journal, 5(3): 229-236.
2. Papathanasiou I., Damigos D., Mavreas V., 2011. Higher levels of psychiatric symptomatology reported by health professionals working in medical settings in Greece. Annals of General Psychiatry, 10:28.
3. Papathanasiou I., Damigos D., Mavreas V., 2011. Burnout in Greek Medical and Mental Health Care Workers. Global Journal of Health Science, 3(2):206-210.
4. Lahana E., Pappa E., Niakas D., 2011. Do place of residence and ethnicity affect health services utilization? Evidence from Greece. International Journal Equity Health, 26; 10 (1): 16.
5. Papastavrou E., Farmakas A., Karayiannis G., Kotrotsiou E., 2011. Co morbidity of post traumatic stress – disorders and substance use disorders. Health Science Journal, 5(2): 107-117.
6. Τόγκας Κ., Γκούβα Μ., Λαχανά Ε., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Η επίδραση της αίσθησης συνοχής στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 3(3).
7. Τσάπαλος Γ., Πρεζεράκος Π., Κοτρώτσιου Ε., Παπαθανασίου Ι., Γκούβα Μ., 2011. Μέθοδοι μετασχηματίζουσας μάθησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Νοσηλευτική 50 (2).
8. Βάλαρη Χ., Κωστοπούλου Σ., Πέρρου Χ., Κελεπούρης Κ., Τσάρας Κ., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Απόψεις φοιτητών νοσηλευτικής και επαγγελματιών νοσηλευτών σχετικά με την επίδραση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στη σεξουαλική τους συμπεριφορά. Interscientific Health Care, 3(2): 81-86.
9. Σταθαρού Α., Παπαθανασίου Ι., Γκούβα Μ., Μασδράκης Β., Μπερκ Α., Νταραγιάννης Δ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Διερεύνηση της επιβάρυνσης ψυχικά ασθενών. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 3(2): 59-69.
10. Zyga S., Malliarou M., Lavdaniti M., Athanasopoulou M., Sarafis P., 2011. Greek Renal nurses’ attitudes towards death. Journal of Renal Care, 37(2):100-107.
11. Zyga S., Christopoulou G., Malliarou M., 2011. Malnutrition-inflammation - atherosclerosis syndrome in patients with end-stage renal disease. Journal of Renal Care, 37(1):12-15.
12. Ioannidi V., Kolovos P., Vasileiadou S., Malliarou M., Travlos A., Zyga S., 2011. Nursing Students’ Perceptions, Beliefs and Attitudes: A First Study on Special Pedagogic Activities. Global Journal of Health Science, 3(1):40-48.
13. Malliarou M., Sarafis P., Sotiriadou K., Serafeim T., Karathanasi K., Moustaka E., Theodosopoulou E., 2011. Greek Nurses Attitudes towards Death. Global Journal of Health Science, 3(1):224-230.
14. Ιωαννίδη Β., Κολοβός Π., Βασιλειάδου Σ., Μαλλιαρού Μ., Τραυλός Α., Ζυγά Σ., 2011. Προσέγγιση των εννοιών «αρρώστια», «ασφάλεια στη φροντίδα για την υγεία» και «ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας» από φοιτητές και φοιτήτριες νοσηλευτικής. Μια πιλοτική μελέτη. Βήμα του Ασκληπιού, 10 (3): 389-405.
15. Αθανασιάδης Θ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Εκτίμηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 3 (4) 165-172.
16. Zetta S., Smith K., Jones M., Allcoat P., Sullivan F., 2011 Evaluating the angina plan in patients admitted to hospital with angina: a randomized controlled trial. Cardiovascular Therapeutics, 29(2): 112-124.

2010
1. Lahana E., Pappa E., Niakas D., 2010. The impact of ethnicity, place of residence and socioeconomic status on health-related quality of life : results from Greek health survey. International Journal of Public Health, 55:391-400.
2. Μαρνέρας Χ., Θεοδωρακοπούλου Γ., Αλμπάνη Ε., Γκούβα Μ., Δημοπούλου Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2010. Ικανοποίηση από την εργασία και επίπεδα άγχους σε Νοσηλευτές που εργάζονται σε νεφρολογικά κέντρα. Νοσηλευτική, 49 (1) : 83-89.
3. Βάλαρη Χ., Τσάρας Κ., Κελεπούρης Κ., Μπόρου Α., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2010. Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών νοσηλευτικής και επαγγελματιών νοσηλευτών απέναντι σε ηθικά ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 2(2).
4. Βασιλόπουλος Α., Ρούπα Ζ., Βόζνιακ Γ., Ρεκλείτη Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Γουργουλιάνης Κ., 2010. Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την πνευμονική φυματίωση. Interscientific Health Care, 2(2): 79-85.
5. Zetta S., Siamagka E., Basdeki S., Ablianiti E., 2010. Primary nursing in Intensive Care Unit: Measuring nurses’ attitudes. Interscientific Health Care 2.3

2010
1. Τσάρας K., Χατζή Μ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Προσδιορισμός της συχνότητας των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 1(3).
2. Xατζή Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Μελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, τεύχος 2 (1), 56-60.
3. Tζούνης Ε., Τζούνη Μ., Γκούβα Μ., Παπασταύρου Ε., Κοτρώτσιου Ε., Γουργουλιάνης Κ., 2009. Πνευματικότητα και Θρησκευτικότητα: Μια ποιοτική ανάλυση σε γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, Τεύχος 2(1), 67-76.
4. Georgitziki G., Korakidi D., Kotrotsiou E., Paralikas Th., Sgantzos M., Sapountzi- Krepia D., 2009. Health Education in Secondary Schools in Larissa, Greec. International Journal of Health Science 2(2).
5. Φακή Μ., Γκούβα Μ., Παπαθανασίου Ι., Πράπα Ε., Πάσχου Δ., Πράπα Π.Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Το stress σε εργαζόμενους σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, 1 (1):9-15.
7. Roura Z., Gourni M., Kotrotsiou E., 2009. The theory of in focus care, RGK. Health Science Journal, 3 (3).
8. Χατζή Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., 2009. Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων. Interscientific Health Care, 1(2): 43-50.
9. Roupa Z., Koulouri A., Sotiropoulou P., Makrinika E., Marneras X., Lahana E., Gourni M., 2009. Anxiety and depression in patients with Type 2 Diabetes Mellitus, depending on sex and body mass index. Health Science Journal, 3(1): 32-40.
10. Νίκας Μ., Σωτηροπούλου Π., Μακρυνίκα Ε., Παραλίκας Θ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Πράπα Ε., Κουλούρη Α., Ρούπα Ζ., 2009. Η κοινωνικότητα και το αίσθημα μοναχικότητας σε ηλικιωμένους των δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 1(1): 34-42. Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνοΠροσωπική Ιστοσελίδα
Κοτρώτσιου Ευαγγελία kotrotsi@teilar.gr 2410684256 Κοτρώτσιου Ε.
Μπακούρας Σιδέρης sbakouras@teilar.gr 2410984257 Μπακούρας Σ.

Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Επίκουρος Καθηγήτρια Λαχανά Ελένη lahana@teilar.gr 2410684622 Λαχανά Ε.
Καθηγήτρια Εφαρμογών Κοτρώτσιου Στυλιανή skotrots@teilar.gr 2410684260 Κοτρώτσιου Σ.
Καθηγήτρια Εφαρμογών Παπαθανασίου Ιωάννα papathan@teilar.gr 2410684446 Παπαθανασίου Ι.
Καθηγητής Εφαρμογών Παραλίκας Θεοδόσιος paralikas@teilar.gr 2410684345 Παραλίκας Θ.
Καθηγητής Εφαρμογών Τσάρας Κων/νος ktsa@teilar.gr 2410684568 Τσάρας Κ.
Ε.Τ.Π. Γκομοσίδου Ευθυμία efigomo@teilar.gr 2410684308 Γκομοσίδου Ε.
Επιστημονικός Συνεργάτης Μαλλιαρού Μαρία mmaliarou@gmail.com Μαλλιαρού Μ
Επιστημονικός Συνεργάτης Ζέττα Στέλλα szetta@teilar.gr Ζέττα Σ.


Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: 2410 684256
Emails Εργαστηρίου: frontida@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου: http://www.teilar.gr/person_dim.php?pid=21
Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα)

Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας ΞύλουΠεριγραφή - Τομείς

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου δραστηριοποιείται στην τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα του ξύλου, ως υλικού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του σε προϊόντα βιομηχανικής κατεργασίας, έπιπλα και κατασκευές. Είναι πλήρως στελεχωμένο από ειδικό τεχνολογικό προσωπικό, εξοπλισμένο με σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, αξίας >2.500.000 ευρώ (μοναδικές στα ΑΕΙ της χώρας), ενώ έχει αναπτύξει ποικίλες συνεργασίες με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου-επίπλου-χαρτιού, και συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το εν λόγω Εργαστήριο πρωτοπορεί εντός του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε δράσεις έρευνας και εξωστρέφειας, σε στενή επαφή με τις επιχειρήσεις, και τα μέλη του τυγχάνουν διεθνούς επιστημονικής αναγνώρισης διαθέτοντας τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
Στα αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: το ξύλο σαν πρώτη ύλη στη βιομηχανία ξύλου - επίπλου - κατασκευών, αναγνώριση ξύλου, ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και ξυλοκατασκευών & επίπλων, χημική σύσταση και δομή ξύλου, παραγωγή ξύλου - μεταβλητότητά του, σφάλματα δομής, φυσικές-μηχανικές-χημικές ιδιότητες του ξύλου, φυσική αντοχή και ανθεκτικότητα, βελτίωση-τροποποίηση-προστασία-συντήρηση ξύλου, ποιοτική ταξινόμηση σε κλάσεις μηχανικής αντοχής, ανακύκλωση ξύλου και προϊόντων, προϊόντα ξύλου, καθώς και το ξύλο ως πηγή ενέργειας (καυσόξυλα, pellets, κ.ά.).Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
6. ΧΗΜΕΙΑ, 6.1 Αναλυτική Χημεία, 6.1.11 Μικροσκοπία, 6.4 Χημεία Μακρομορίων, 6.4.1 Πολυμερή, 6.4.3 Κυτταρίνη, 6.4.7 Φυσικές ίνες. 7. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 7.13.2 Aνατομία Φυτών, 7.13.8 Ταξινόμηση Φυτών. 11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 11.5 Τεχνολογία Κατασκευών, 11.5.20 Ξύλο, 11.13 Τεχνολογία Υλικών, 11.13.3 Σύνθετα Υλικά, 11.13.5 Ιδιότητες Υλικών, 11.13.6 Αντοχή Υλικών, 11.13.10 Έλεγχος Υλικών, 11.13.11 Ξύλο, 11.25 Ενεργειακή Τεχνολογία, 11.25.2 Βιομάζα.

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες
 • Αναγνώριση (ταυτοποίηση) ξύλου: εγχώρια και ευρωπαϊκά κωνοφόρα και πλατύφυλλα, τροπικά ξύλα, αρχαίο ξύλο, ξύλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημ. περισσότερες από >25 πραγματογνωμοσύνες - μελέτες)
 • Ποιοτικός έλεγχος ξύλου (φυσικές, υγροσκοπικές, χημικές, μηχανικές ιδιότητες) - μελέτες καταλληλότητας για διάφορες χρήσεις σε εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες.
 • Ποιοτικός έλεγχος σε έπιπλα - ξυλοκατασκευές & σχετικές πραγματογνωμοσύνες/μελέτες
 • Αναγνώριση βιολογικών προσβολών σε ξύλο
 • Μη καταστρεπτικός έλεγχος αλλοιώσεων σε ιστάμενα δέντρα-ξυλεία-ξύλινες κατασκευές (επικινδυνότητα-ασφάλεια)
 • Κατάταξη δομικής και πριστής ξυλείας σε κλάσεις αντοχής (βάσει EN338)
 • Μελέτες βελτίωσης-τροποποίησης-προστασίας-συντήρησης ξύλου
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μονάδες κατεργασίας ξύλου και βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο ή χαρτί
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης ξύλου και χαρτιού
 • Ποιοτικός έλεγχος και ιδιότητες σύνθετων / συγκολλημένων προϊόντων ξύλου (υγροσκοπικές ιδιότητες και μηχανικές αντοχές σε φορτία) - χαρακτηρισμός της καταλληλότητας αυτών
 • Μετρήσεις περιεχόμενης ή εκπεμπόμενης φορμαλδεΰδης από συγκολλημένα προϊόντα ξύλου (κόντρα-πλακέ, μοριοπλάκες, ινοπλάκες, OSB) με βάση τις μεθόδους Perforator & Desiccator
 • Πιλοτικές δοκιμές συγκόλλησης και παραγωγής πλακών κόντρα-πλακέ (pilot trials) και αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους με βάση τα διεθνή πρότυπα
 • Μετρήσεις επί της περιεχόμενης ποσότητας βαρέων μετάλλων σε προϊόντα ξύλου
 • Ποιοτικός έλεγχος και χαρακτηρισμός προϊόντων High Pressure Laminates (βακελίτες) με βάση το πρότυπο ΕΝ438
 • Ποιοτικός έλεγχος και χαρακτηρισμός προϊόντων βερνικιών ξύλου – έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες (βάσεις έκθεσης, ειδική πειραματική περιοχή σε έδαφος – soil test)
 • Έλεγχος ποιότητας και χαρακτηρισμός pellets – έλεγχοι σε καυσόξυλα


Δραστηριότητες
 • Αξιοποίηση ξύλου και βέλτιστες εφαρμογές του στην ελληνική πράξη
 • Ανατομικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση ξύλου
 • Φυσικές-χημικές-μηχανικές ιδιότητες του ξύλου
 • Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου, επίπλων και κατασκευών & σχετικές πραγματογνωμοσύνες
 • Μεταβλητότητα των ιδιοτήτων του ξύλου
 • Ποιότητα και ταξινόμηση ξύλου και προϊόντων ξύλου (με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές)
 • Σφάλματα δομής και αλλοιώσεις του ξύλου
 • Πιλοτικές δοκιμές σε συγκολλημένα προϊόντα και δοκιμές γήρανσης και έκθεσης διαφόρων υλικών με βάση το ξύλο στο περιβάλλον
 • Βελτίωση-τροποποίηση-συντήρηση ξύλου
 • Μηχανική κατεργασία του ξύλου, ξήρανση και συγκόλληση
 • Μετρήσεις φορμαλδεΰδης σε σύνθετα προϊόντα του ξύλου – μετρήσεις σε ανόργανα στοιχεία
 • Φυσικές-χημικές-μηχανικές ιδιότητες όλων των σύνθετων προϊόντων του ξύλου
 • Χαρτοπολτός, χαρτί και χαρτόνι
 • Ανακύκλωση ξύλου και παλαιών επίπλων και ανακύκλωση χαρτιού


Υποδομές


1. Ανάλυση αυξητικών δακτυλίων και πυκνότητας ξύλου: Σύστημα ανάλυσης αυξητικών δακτυλίων LINTAΒ 5, Σύστημα μέτρησης της πυκνότητας του ξύλου με ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλών συχνοτήτων LIGNOSTATION
2. Μικροσκοπία: Ερευνητικό μικροσκόπιο NIKON ECLIPSE 50i με ψηφιακή κάμερα, λογισμικό μορφομετρικών μετρήσεων, σύστημα φθορισμού και πόλωση, Στερεοσκόπιο NIKON SM2 800 με σύστημα ψηφιακής φωτογράφησης, Μικροτόμος ολίσθησης LEICA MICROTOME SM 2010R, Μικροτόμοι SLEDGE MICROTOME G.S.L. 1, Μικροτόμος τρυπανιδίων ξύλου CORE-MICROTOME WSL
3. Χημικές ιδιότητες ξύλου: Συσκευή αέριας χρωματογραφίας GC-MS, Συσκευή ατομικής απορρόφησης PERKIN ELMER Analyst 200, Συσκευή εκχύλισης SOXHLET, Συσκευή συμπύκνωσης BUCHI RE-11 με υδατόλουτρο 9 lt., Εργαστηριακός μύλος POLYMIX PX-MFC 90D, Απαγωγός με παροχή αέρα, Συσκευή επιταχυνόμενης γήρανσης Xenon, Συσκευές Perforator test και Desiccator test, Συσκευή – γωνιόμετρο για δοκιμές διαβροχής, Spectrophotometer SHIMADJU
4. Φυσικές ιδιότητες ξύλου: Θάλαμος σταθερών συνθηκών BINDER KBF 115 (10-100oC, 10-90%RH), Θάλαμος ψύξης θέρμανσης ELVEM (0-50oC, 25-98% RH), Κλίβανος κενού, Απλοί κλίβανοι, Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών, Εργαστηριακοί ζυγοί 0,1 g, 0,001 g και 0,0001 g,Yδατόλουτρο, Θερμαντικές φωλιές και εστίες, pH-μετρο, Μικρόμετρα και παχύμετρα ακριβείας, χρωματόμετρα, υγρασιόμετρα
5. Μηχανικές ιδιότητες ξύλου: Μηχανή αντοχής ξύλου SHIMADJU UΗ-300 kΝI για κάμψη (σε μικρά δοκίμα και πριστή ως 4 m, θλίψη, διάτμηση, εφελκυσμό, σκληρότητα, Μηχανή αντοχής Zwick Roell Z020, Όργανο μέτρησης της αντοχής του ξύλου σε κρούση WPM 150J, Συσκευή δοκιμών τριβής, χάραξης σε προϊόντα HPL
6. Ποιοτικός έλεγχος (QC): συσκευή ποιοτικού ελέγχου επίπλων αξίας 100.000 ευρώ (μοναδική στα ΑΕΙ της χώρας) - υπερσύγχρονη συσκευή ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης σε ξύλινα κουφώματα αξίας 350.000 ευρώ (μοναδική στα ΑΕΙ της χώρας)
7. Ξηραντήριο (kiln dryer) πιλοτικής κλίμακας, αξίας 110.000 ευρώ (μοναδικό στα ΑΕΙ της χώρας)
8. Φορητά όργανα ελέγχου αλλοιώσεων σε δέντρα-ξυλεία και κατάταξης ξυλείας σε κλάσεις:
Όργανο μέτρησης των ελαστικών ιδιοτήτων του ξύλου GRINDOSONIC Mk5 Industrial, Φορητά όργανα κατάταξης ξυλείας σε κλάσεις αντοχής (με βάση το πρότυπο EN338) MTG και SYLVATEST TRIO (κατάλληλο για δέντρα, κορμούς, στύλους, πριστή ξυλεία, κατασκευές), Φορητό όργανο ελέγχου αλλοιώσεων σε δέντρα IML MICRO HAMMER, Φορητό όργανο ελέγχου αλλοιώσεων μέσω διάτρησης σε δέντρα, στύλους και κατασκευές RESISTOGRAPH 4452-S
9. Εμποτιστήριο ξύλου, χωρητ. 600 L, πιλοτικής κλίμακας (δοκιμές εμποτισμού σε υψηλή πίεση)
10. Πιλοτική συσκευή Autoclave (αυτόκλειστο), χημικές δοκιμές
11. Πλήρεις εγκαταστάσεις μηχανικής κατεργασίας του ξύλου (πρότυπο εργαστήριο)


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)


Τεχνικός συντονισμός του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7-SME-2012-2-315633-Fibre+ “Innovative paper packaging products for European SMEs based on functional modification of recovered fibres”. Προϋπολογισμός 1.186.014 €, Δεκέμβριος 2012-Νοέμβριος 2015
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «ΗΡΑ - ποιοτικός έλεγχος παιδικών κρεβατιών» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 6.000 €
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «ΗΡΑ - ποιοτικός έλεγχος παιδικών επίπλων» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.500 €
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «Έλεγχος και παροχή σήμανσης ISO 9001 στην επιχείρηση Στεργίου» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 6.000 €
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «Έλεγχος ποιότητας pellet στην επιχείρηση ΑΛΦΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 500 €
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «Έλεγχος ποιότητας pellet, διασφάλιση ποιότητας ISO 9001 στην επιχείρηση Μισαηλίδης» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 10.500 €
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «Παροχή συμβουλών για την επιχείρηση Μπέσιος» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνολικού προϋπολ. 4.000 €
Επιστημονικός συντονισμός του έργου: «URBACT WOOD footprint» Ευρωπαικού Προγράμματος σε συνεργασία με το Δήμο Λάρισας συνολικού προϋπολογισμού 100.000 €
Επιστημονικός συντονισμός του προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ»: RF-CORRUG – QUALITY CONTROL OF RAW MATERIALS FROM RECOVERED FIBRES FOR THE PRODUCTION OF CORRUGATED BOARD με ελληνικό τίτλο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Προϋπολογισμός 90.000 €, 2013-2014
Υλοποίηση μελετητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη - επέμβαση απεντόμωσης με υποκαπνισμό των ξύλινων στοιχείων παλαιάς κατοικίας στην Ξάνθη», Επ. Ερευνών ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολ. 1.000 €
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ/ ΥΠΕΚΑ: Εκπόνηση έργου, «Ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας μαύρης πεύκης και ελάτης με ελληνική προέλευση για την πιστοποίησή της με CE», προϋπολογισμός: 44.280 €
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ/ ΥΠΕΚΑ: Εκπόνηση έργου, «Διερεύνηση δυνατοτήτων και προτάσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2010», προϋπολογισμός: 43.665 €.
Εκπόνηση έργου, «Έλεγχος και παροχή σήμανσης CE στην επιχείρηση Νούσιας για παρκέτα» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 10.000 €
Εκπόνηση έργου, «Έλεγχος ποιότητας συνδεσμολογίας decking floor για την εταιρεία Σιδηροδρομικά έργα» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 2.000 €
Εκπόνηση έργου, «FORECO μέσω του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ » μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 2.300.000 €
Εκπόνηση έργου, «Κατασκευή ξύλινων οικιών με την χρήση δασικών υπολειμμάτων» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΕΚΕΤΑ, προϋπολογισμού 2.200.000 €
Εκπόνηση έργου, «e-Furniture - υποστήριξη της ‘Έξυπνης” Δικτύωσης Επιχειρήσεων Κατασκευής και Εμπορίας Επίπλων και Ξυλοκατασκευών» προϋπολογισμού 660.000 €.
Επιστημονικός συντονισμός του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αρχιμήδης ΙΙΙ»: TRENATOIL – DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE PRESERVATIVE TREATMENT METHOD USING NATURAL OILS TO IMPROVE WOOD PROPERTIES. APPLICATION TO OUTDOOR WOOD FURNITURE με ελληνικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΞΎΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Προϋπολογισμός 90.000 €, 2012-2014
Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE09 ENV/ES/000454 WOODRUB “Utilisationofrecoveredwoodandrubberforalternativecompositeproducts”. Προϋπολογισμός 1.838.968 €, 2010-2014
Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος ΕΣΠΑ «Θαλής»: WOODLASER – IMPROVEMENT OF WOOD TREATABILITY IN REFRACTORY TO IMPREGNATION CONIFER SPECIES BY SURFACE DRILLING WITH LASER με ελληνικό τίτλο Βελτίωση διαπερατότητας δύσκολων στον εμποτισμό κωνοφόρων ξύλων με διάνοιξη μικρο-οπών με laser. Διάρκεια 2012-2015
Έργο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο “Δοκιμές προϊόντων Platowood σε 3-ετών εκθέσεις στις ελληνικές εξωτερικές συνθήκες, με χρήση τεστ γήρανσης και block test”. προϋπολ. 6.500 €, Έναρξη 1.7.2011
Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος του ΕΛΚΕΔΕ με τίτλο FP7 project TORCHWOOD “Development of an affordable heat treatment process for wood”. Έτος: 2010
Τεχνικός συντονισμός του ευρωπαϊκού προγράμματος FP6 Collective Research MODELPACK “Advanced quality prediction tool for knowledge-driven packaging design and manufacturing in European SMEs”. Προϋπολογισμός 2.800.000 €, 2006-2009
Επιστημονικός συντονισμός του έργου του ΚΤΕ Θεσσαλίας “Συγκέντρωση σε ΒΔ οικολογικών Α' υλών για την κατασκευή επίπλων ηλικιωμένων ατόμων. Πρόγραμμα EUREKA NASA E!2319”. Έτος: 2009
Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου του ΑΠΘ “Έρευνα, προστασία και ανάδειξη ευρημάτων ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης Νομού Έβρου”. Διάρκεια: 2006-2007
Εκπόνηση έργου: Outdoor testing of Kebony wood decks in a 3-year exposure in Greece, σε συνεργασία με την νορβηγική εταιρεία Kebony ASA. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ, 2011-2014, προϋπολ. 4.500 €
Εκπόνηση έργου: «Έρευνα και ανάπτυξη για νέα νανοσκευάσματα προστασίας του ξύλου- Τεχνική υποστήριξη και συμβουλές», σε συνεργασία με την εταιρεία NANOPHOS Α.Ε. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ. 2010-2012, προϋπολ. 8.500 €
Εκπόνηση έργου: Πειραματικός έλεγχος & δοκιμές της τροποποιημένης ξυλείας Belmadur σε ξύλινα κουφώματα και εξωτερικές κατασκευές, σε συνεργασία με την METHOD Α.Ε., 2010-2012, προϋπολ. 4.000 €
Εκπόνηση έργου: «Βελτίωση προϊόντος νανοτεχνολογίας για την προστασία και αδιαβροχοποίηση του ξύλου» σε συνεργασία με την εταιρεία NanoPhos A.E., προϋπολ. 12.000 €
Εκπόνηση έργου: «Τεχνικές συμβουλές για την κατασκευή ξύλινων σπιτιών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων» σε συνεργασία με την επιχ/ση Wands - Α. Βασίλαινας, προϋπολ. 8.500 €
Εκπόνηση έργου: «Μελέτη αιθέριων ελαίων ξύλου Pinusleucodermis, πειράματα σε συνεργασία με Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μίου Αθηνών & Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Εκπόνηση έργου: Ερευνητική μελέτη – τεχνητή παλαίωση κόκκινου κρασιού με ξυλοτεμαχίδια διαφόρων ελληνικών ειδών ξύλου, πειράματα σε συνεργασία με Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Εκπόνηση του έργου υποστήριξης "Πραγματογνωμοσύνη επί εισαγόμενου κόντρα-πλακέ & μέτρηση περιεχόμενης φορμαλδεΰδης" σε συνεργασία με την εμπορική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕ., προϋπολ. 1.200 €
Εκπόνηση της έρευνας με τίτλο: "Natural weathering test of wood coatings for exterior wood applications", σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία SAYER LACK, προϋπολ. 1.500 €
Εκπόνηση προγράμματος σεμιναρίων κατάρτισης με τίτλο «Ξύλινο έπιπλο - Νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και στην παραγωγή» (στην αγγλική γλώσσα) σε επιχειρηματίες του κλάδου επίπλου της Αλβανίας. Πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προϋπολ. έργου, 8.500 E.
Εκπόνηση του προγράμματος «Μετατροπή θαλάμου ξήρανσης σε θάλαμο θερμικού χειρισμού» για τη δυνατότητα μετατροπής του θαλάμου ξήρανσης πριστής ξυλείας που διαθέτει σε θάλαμο θερμικού χειρισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ISPM 15 οδηγίας του FAO. Η δράση γίνεται μέσω της εταιρίας ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε. που χρηματοδότησε και το πρόγραμμα, προϋπολ. έργου, 30.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Δυνατότητα παραγωγής μπρικέτας από τη βιομηχανία ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.» για τη δυνατότητα παραγωγής συμπιεσμένων υπολειμμάτων ξύλου για την παραγωγή μπρικέτας. Η δράση γίνεται μέσω της εταιρίας ΓΙΩΤΑΣ που χρηματοδότησε και το πρόγραμμα, προϋπολ. έργου 3.500 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Αξιοποίηση υπολειμμάτων κατεργασίας για την παραγωγή δοκών τραπεζοειδούς διατομής». Η δράση γίνεται μέσω της εταιρίας ΖΙΩΓΑΣ Α.Ε. που χρηματοδότησε και το πρόγραμμα, προϋπολ. έργου 15.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Δημιουργία λογισμικού για βέλτιστη πρίση κορμών» για τη δυνατότητα δημιουργίας λογισμικού για βέλτιστη πρίση των κορμών». Η δράση γίνεται μέσω της εταιρίας Εφαρμογές Πληροφορικής Ε.Π.Ε. που χρηματοδότησε και το πρόγραμμα, προϋπολ. έργου 30.000 €
Εκπόνηση έργου υποστήριξης "Μετρήσεις φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας NTL με τη μέθοδο Perforator και Desiccator" σε συνεργασία με την εταιρεία NTL CHEMICAL CONSULTING (Ν. Παργιανάς & Σία), προϋπολ. 4.000 €
Εκπόνηση του έργου υποστήριξης «Μετρήσεις περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας ΑΓΕΧ με τη μέθοδο Perforator (EN 120)» σε συνεργασία με την ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ, προϋπολ. 3.500 €
Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνικές προστασίας και συντήρησης κορμόσπιτου» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη, προϋπολ. 2.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην επιχείρηση ξύλου Woodman Ο.Ε.» (σε συνεργασία με την επιχ/ση Woodman O.E.), προϋπολ. 6.000 €
Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Έρευνα για τη βελτίωση παραγωγής της μονάδας ΕΤΕΞΠΟΡΤ». Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ/Λ, προϋπολ. έργου 4.500 €
Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Έρευνα για τη βελτίωση παραγωγής της μονάδας ALFAWOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ». Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ/Λ, προϋπολ. έργου 4.500 €
Εκπόνηση του προγράμματος ΙNVENT I «Καινοτόμα εγχειρήματα στη Θεσσαλία στο χώρο του επίπλου». Έργο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η δράση έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, προϋπολ. έργου 26.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Στάθμη θορύβου και ελεύθερης φορμαλδεϋδης στις επιχειρήσεις ξύλου - επίπλου». Η δράση έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών που χρηματοδότησε και το πρόγραμμα, προϋπολ. έργου 3.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος RISC «Βοήθεια στις επιχειρήσεις στο χώρο του επίπλου». Έργο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η δράση έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, προϋπολ. έργου 10.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Μέτρηση περιεκτικότητας αρσενικού σε εμποτισμένη ξυλεία της βιομηχανίας Woodman», προϋπολ. 1.500 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Αξιολόγηση μελέτης και τεχνολογίας κατασκευής κορμόσπιτου στη Δομνίστα Ν. Ευρυτανίας» (σε συνεργασία με ιδιώτη), προϋπολ. 4.000 €
Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη καταλληλότητας του ξύλου Tabebuiaimpetiginosa (Ipe) για εφαρμογή σε δάπεδο πεζογέφυρας στην περιοχή Κατεχάκη Αττικής» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (σε συνεργασία με την επιχ/ση ΜΕΤΚΑ Α.Ε.), προϋπολ. 5.000 €
Εκπόνηση του προγράμματος «Μελέτη συνδεσμολογίας ξυλείας για την παραγωγή τμημάτων επίπλων. Επίδραση επιλεγμένων συντελεστών παραγωγής». Η δράση έγινε μέσω του ΤΕΙ Λάρισας
Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος και αναγνώριση τροπικής ξυλείας» για τεχνική υποστήριξη της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Λάρισας (σε συνεργασία με την επιχείρηση ΟΛΒ Α.Ε.), προϋπολ. 1.500 €Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 • Ποιότητα και μεταβλητότητα ξύλου ελληνικών φυσικών δασών, και δασικών φυτειών
 • Ποιοτικοί έλεγχοι σε ποικίλα προϊόντα επίπλων και ξυλοκατασκευών (πρότυπες μελέτες)
 • Διάκριση ανώριμου και ώριμου ξύλου ελληνικών δασικών ειδών
 • Αναγνώριση αρχαίου ξύλου από ταφικούς τύμβους
 • Μελέτη ιδιοτήτων ξύλου εμποτισμένου με φυτικά έλαια
 • Δημιουργία software πρόβλεψης των ιδιοτήτων προϊόντων συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι για τις Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάρτινης συσκευασίας
 • Χημική και θερμική τροποποίηση ελληνικών και τροπικών ξύλων: ανάπτυξη μεθόδων και ιδιότητες ξύλου
 • Συνεργασία και συνέργεια με εταιρεία R&D για την ανάπτυξη νέων νανοσκευασμάτων για την προστασία του ξύλου έναντι μυκήτων και υγρασίας (σε εξέλιξη)
 • Βελτίωση της διαπερατότητας δύσκολων στον εμποτισμό ελληνικών ξύλων με τεχνική laser (σε εξέλιξη)
 • Ανάπτυξη μεθόδων εμποτισμού ελληνικών ξύλων με φυτικά έλαια για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (σε εξέλιξη)
 • Συμπεριφορά προϊόντων ξύλου ολλανδικής εταιρείας μετά από έκθεση στο περιβάλλον (σε εξέλιξη)
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση προϊόντων από ανακυκλωμένο ξύλο και λάστιχο (σε εξέλιξη)
 • Δημιουργία software πρόβλεψης των ιδιοτήτων χαρτιών συσκευασίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ανακυκλωμένου χαρτιού (σε εξέλιξη)
 • Δημιουργία software για κλάσεις μηχανικής αντοχής, από κατηγοριοποίηση ιδιοτήτων ξύλου ελληνικής ελάτης και μαύρης πεύκης σύμφωνα με την έγκριτη μέθοδο Timber Grader MTG (σε εξέλιξη)
 • Βελτίωση των ιδιοτήτων των ανακυκλωμένων πρώτων υλών (ίνες) μέσω χημικής τροποποίησης για τις Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρτιού (σε εξέλιξη)
 • Συμπεριφορά προϊόντων decks νορβηγικής εταιρείας μετά από έκθεση εξωτερικά (σε εξέλιξη).
Διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια / εταιρείες (έως έτος 2013)
1. Συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Δράσεις COST: Ε31 – Management of waste wood, E34 – Bonding of Timber, E49 – Glued wood products, E48 - The Limits of Paper Recycling (2006-2009), FP0904 - Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing, FP1003 - Impact of Renewable Materials in Packaging for Sustainability - Development of Renewable Fibre and Bio-Based Materials for New Packaging Applications, FP1004 – Enhance mechanical properties of engineering wood products & timber structures, FP1006 – Bringing new functions to wood through Surface Modification.
2. Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ανατόμων Ξύλου IAWA (International Association of Wood Anatomists).
3. Ενεργές συνεργασίες με: University of Goettingen, University of Goettingen, Dept. of Wood Biology and Wood protection (Germany)- Plato International BV (Holland)- University of West Hungary, Dept. of Wood Sciences at Sopron (Hungary), AIDIMA Center of Wood and Furniture Technology (Spain)- SP Sweden, Technical Centre for Wood technology (Sweden)- Kebony ASA, (Norway)- NanoPhos S.A. (Greece, international company)- SDU University, Dept. of Forest Products Engineering (Turkey)- Chimar Hellas S.A. (Greece, international company)- NTL Chemical S.A. (Greece, international company)- Kaunas Technical University, Forest Products (Lithuania) και πολυάριθμες ελληνικές & κυπριακές παραγωγικές και εμπορικές επιχ/σεις ξύλου – επίπλου – ξυλοκατασκευών Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (της τελευταίας 5ετίας)
Mantanis, G., Terzi, E., Kartal, N., Papadopoulos, A. (2014). Evaluation of mold, decay and termite resistance of pine wood treated with zinc- and copper- based nanocompounds. International Deterioration & Degradation (submitted in).
Kielmann B.C., Militz H., Mai C. & S. Adamopoulos (2013). Strength changes in ash, beech and maple wood modified with an N-methylol melamine compound and a metal-complex dye. Wood Research 58(3): 343-350.
Lykidis, C., Mantanis, G., Adamopoulos, S., Kalafata, K., Arabatzis, I. (2013). Effects of nano-sized zinc oxide and zinc borate impregnation on brown-rot resistance of black pine (Pinus nigra L.) wood. Wood Material Science & Engineering (in press).
P. Gascón-Garrido, P., Oliver-Villanueva, J.V., Ibiza-Palacios, M.S., Militz, H., Mai, C. and S. Adamopoulos. 2013. Resistance of wood modified with different technologies against Mediterranean termites (Reticulitermes spp.). Biodeterioration & Biodegradation (in press).
Gortzi O., Metaxa X., Mantanis G. and S. Lalas (2013). Effect of artificial aging using eleven different wood chips on the antioxidant activity, phenolic profile, sensory properties and color of two Greek red wines. Food Chemistry 141: 2887-2895
Lykidis, C. Grigoriou Α. and I. Barboutis, 2013. Assessment of fir, fruit tree branches and evergreen hardwood schrubs wood as raw materials for particleboard. A) Mechanical properties. Wood Material Science & Engineering (in press).
Skarvelis M. and G. Mantanis (2013). Physical and mechanical properties of beech wood harvested in the Greek public forests. Wood Research 58(1): 1-7.
Mahnert, K-C., Adamopoulos, S., Koch, G. and H. Militz. 2013. Topochemistry of heat-treated and N-methylol melamine modified wood of Koto (Pterygota macrocarpa K. Schum.) and Limba (Terminalia superba Engl. et Diels). Holzforschung 67(2): 137-146
Sint, K.M., Adamopoulos, S., Koch, G., Hapla, F. and H. Militz. 2013. Impregnation of Bombax ceiba and Bombax insigne wood with a N-methylol melamine compound. Wood Science and Technology 47(1): 43-58
Sint, K. M., Adamopoulos, S., Koch, G., Hapla, F., and H. Militz. 2013. Wood anatomy and topochemistry of Bombax ceiba L. and Bombax insigne Wall. BioResources 8(1): 530-544
Papadopoulos A.N., Mantanis G., Katsinikas, K., Michael M. (2013). Formaldehyde in indoor air of new appartments in Drama, Greece. Advances in Forestry Letter, 2(2): 9-13
Ntalos G., Karampatzakis D., Sideras A., Skarvelis M., (2012). The use of RFID technology in drying and other thermal processes of wood. 12th International IUFRO Wood Drying Conference, 30-07/03-08-12, Belém, Brazil
Adamopoulos, S., Bastani, A., Gascón-Garrido, P., Militz, H. and C. Mai. 2012. Adhesive bonding of beech wood modified with a phenol formaldehyde compound. Eur. J. Wood Prod. 70: 897-901
Kechagia E., Ntalos G., Tsanaktsis C. 2012. The usage of Posidonia oceanica for thermal energy production. International Conference “Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe” Thessaloniki, 2012
Lykidis, C., Parnavela C., Goulounis N. and A. Grigoriou, 2012. Potential for utilizing waste corrugated paper containers into wood composites using UF and PMDI resin systems, European Journal of Wood and Wood Products Vol. 70, No 6, pp. 811–818
Voulgaridis, E., Passialis, C., Negri, M. and S. Adamopoulos. 2012. Shear bond strength of black locust with three different adhesive systems. Wood Research 57(3): 489-496
Xiao, Z., Xie, Y., Adamopoulos, S., and C. Mai. 2012. Effects of chemical modification with glutaraldehyde on the weathering performance of Scots pine sapwood. Wood Science and Technology 46(4): 749-767
Skarvelis M., Mousilopoulos K., Ntalos G. 2012. Some aspects of beech wood iscolouration during drying. 12th International IUFRO Wood Drying Conference, 30-07/03-08-2012, Belém, Brazil
Adamopoulos, S. and E. Voulgaridis. 2012. Effect of hot-water extractives on water sorption and dimensional changes of black locust wood. Wood Research 57(1): 69-78
Adamopoulos, S., Wimmer R. and E. Milios. 2012. Tracheid length – growth relationships of young Pinus brutia grown on reforestation sites. IAWA J. 33(1): 39-49
Mantanis G. and D. Jones (2012). Innovative modification of wood with nanoparticulate treatment. In: Proc. of the 6th European Conference on Wood Modification, 16/18-09-12, Slovenia.
Graikou K., Gortzi O., Mantanis G. and I. Chinou (2012). Chemical composition and biological activity of the essential oil from the wood of Pinus heldreichii Christ. var. leucodermis. European Journal of Wood and Wood Products, 70:615-620.
Adamopoulos S., Gellerich A., Mantanis G., Kalaitzi, T. and H. Militz (2012). Resistance of Pinus leucodermis heartwood and sapwood against the brown rot fungus Coniophora puteana. Wood Material Science & Engineering, 7(4):242-244.
Papadopoulos A.N. and G. Mantanis (2012). Vapour sorption studies of Belmadur wood. Advances in Forestry Letter, 1:1-6.
Sahin, T.H. and G. Mantanis (2011). Colour changes in wood surfaces modified by a nanoparticulate based treatment. Wood Research 56(4): 525-532.
Popescu, C.M., Lisa, G. and G. Mantanis (2011). Evaluation of the stage of degradation of aged Oak wood (Quercus aegilops L.) originating from the old Meteora monasteries. In: Workshop COST Action FP0802 “Micro characterisation techniques in wood mechanics”, 24/25 August 2011, Hensinki, Finland.
Μαντάνης Γ., Λυκίδης Χ. και Ε. Αθανασιάδου (2011). Προσδιορισμός της ελεύθερης φορμαλδεΰδης σε συγκολλημένα προϊόντα ξύλου: συγκριτική μελέτη των υφιστάμενων μεθόδων δοκιμών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 21(2): 61-72.
Sahin, T.H. and G. Mantanis (2011). Nano-based surface treatment effects on swelling, water sorption and hardness of wood. Maderas. Ciencia y tecnologia 13(1): 41-48.
Adamopoulos, S., Chavenetidou, M. and C. Passialis. 2011. Span-to-depth ratio for shear free deformations in static bending of small wood specimens. Wood Research 56(3): 429-434
Adamopoulos, S., Karageorgos, A., Passialis, C. and M. Chavenetidou. 2011. Mathematical approach for defining juvenile-mature wood transition zone in black locust and chestnut. Wood and Fiber Science 43(3): 336-342
Adamopoulos, S., Xie, Y. and H. Militz. 2011. Distribution of blue stain in untreated and DMDHEU treated Scots pine sapwood panels after six years of outdoor weathering. Eur. J. Wood Prod. 69(2): 333-336
Sint, Κ.Μ., Militz, Η., Adamopoulos, S. and F. Hapla. 2011. Treatability and penetration indices of four lesser-used Myanmar hardwoods. Wood Research 56(1): 13-22
Adamopoulos, S., G. Koch. 2011. Wood structure and topochemistry of Juniperus excelsa. IAWA J. 32(1): 67-76
Scholz, G., Adamopoulos, S. and H. Militz. 2011. Migration of blue stain hyphae within wax treated wood. IAWA J. 32 (1): 88-96
Κακαράς Ι. και Μαντάνης Γ. (2010). Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη συντήρηση έργων τέχνης από ξύλο. Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Δασολογίας & ΦΠ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τιμητικός τόμος στη μνήμη Καθ. Νικολάου Στάμου).
Adamopoulos, S., Chavenetidou, M., Passialis C. and E. Voulgaridis. 2010. Effect of cambium age and ring width on density and fibre length of black locust and chestnut wood. Wood Research 55(3): 25-36
Mantanis G., Karastergiou S., Barboutis I. (2010). Finger jointing of green Black pine wood (Pinus nigra L.). European Journal of Wood & Wood Products 69(1): 155-157.
Mantanis G.I., Birbilis, D. (2010). Physical and mechanical properties of Athel wood (Tamarix aphylla). Suleyman Demirel University (SDU) - Forestry Faculty Journal 2010; A(2): 82-87.
Mantanis G.I. and A. Papadopoulos (2010). Reducing the thickness swelling of wood-based panels by applying a nanotechnology compound. European Journal of Wood & Wood Products 68: 237-239.
Mantanis G.I., Adamopoulos S. and E. Rammou (2010). Physical and mechanical properties of Pinus leucodermis wood. Wood Material Science & Engineering 2010; 5 (1): 50-52.
Mantanis G.I. and A. Papadopoulos (2010). The sorption of water vapour of wood treated with a nanotechnology compound. Wood Science and Technology 44 (3): 515-522.
Adamopoulos, S., Passialis, C. and E. Voulgaridis. 2010. Ring width, latewood proportion and density relationships in black locust wood of different origin and clones. IAWA journal 31(2): 169-178
Adamopoulos, S. and C. Passialis. 2010. Relationship of the toughness and the modulus of elasticity in static bending of small clear spruce wood specimens. Eur. J. Wood Prod. 68(1): 109-111
Trigkas, M., Sideras, A., Ntalos, G. and I. Papadopoulos, 2009. Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN 978-960-6865-09-01, pp 1973-1978.
Skarvelis M. and Kakaras I. 2009. Quality related problems on wood and wood products imported from Balkan countries: the Greek users’ point of view. EDG Drying Conference: Improvement of wood drying quality by conventional and advanced drying techniques. COST E53 Meeting, 21-23 April 2009, Bled, Slovenia.
Adamopoulos, S., Milios, E., Doganos, D., Bistinas, I. 2009. Ring width, latewood proportion and dry density in stems of Pinus brutia Ten. Eur. J. Wood Prod. 67(4): 471-477
Papadopoulos, I., Skarvelis, M. and Ntalos, G., 2009. Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22nd – 23rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp. 247-254.
Lykidis, C. and A. Grigoriou, 2009. Colour alterations in hydrothermally recycled particleboards. In Proceedings of “Adding Value through Physical Functionality”, Conference organised by COST Action E49. Istanbul, 29 April 2009, pp. 95-108.
Passialis, C., Voulgaridis, E., Adamopoulos, S., Matsouka, M. 2008. Extractives, acidity, buffering capacity, ash and inorganic elements of black locust wood and bark of different clones and origin. Holz als Roh- und Werkstoff 66(6): 395-400
Karastergiou S., Mantanis G.I. and K. Skoularakos (2008). Green gluing of oak wood (Quercus conferta L.) with a one-component polyurethane adhesive. Wood Material Science and Engineering 2008; 3-4: 79-82.
ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνοΠροσωπική Ιστοσελίδα
Στέργιος Αδαμόπουλος,Υπεύθυνος adamopoulos@teilar.gr 2441064706,6932524581 Αδαμόπουλος Σ.
Μαντάνης Γεώργιος,Αναπλ. Υπεύθυνος mantanis@teilar.gr 2441028499,6947300585 Μαντάνης Γ.
Γεώργιος Νταλός,Αναπλ. Υπεύθυνος gntalos@teilar.gr 2441028499,6947300585 Μαντάνης Γ.

Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Καθηγητής ΤΕΙ/Θ Σωτήρης Καραστεργίου karaso@teilar.gr 6947300590
Αν. Καθηγητής ΤΕΙ/Θ Μιχαήλ Σκαρβέλης skarvelis@teilar.gr 6944737760
Ερευνητής, PhD Δημήτριος Μπιρμπίλης dmbirmbi@teilar.gr 6946415494
Ερευνητής, PhD Δημήτριος Τσίποτας dtsipotas@yahoo.gr 6984160047
Ερευνητής, PhD Χαράλαμπος Λυκίδης lykidis@teilar.gr 6948608636
Τεχνικός (ΕΤΠ) Αικατερίνη Ράμμου rammou@teilar.gr 6973470785
Τεχνικός (ΕΤΠ) Κων/νος Νινίκας kninikas@teilar.gr 6974481086
Τεχνικός (ΕΡΔΙΠ) Γεράσιμος Μπόθος mpothos@teilar.gr 6946219454


Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: 24410 64.706 (κ. Στ. Αδαμόπουλος) & 24410 79.206, εσωτ. 104 (κ. Γ. Νταλός)
Emails Εργαστηρίου: adamopoulos@teilar.gr & gntalos@teilar.gr & mantanis@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/WST.pdf
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Εργαστήριο Αρδευτικής Μηχανικής και Γεωργικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Αρδευτικής Μηχανικής και Γεωργικής ΤεχνολογίαςΠεριγραφή - Τομείς

Το Εργαστήριο αξιολογεί την απόδοση γεωργικών μηχανημάτων και συστημάτων γεωργικής και αστικής άρδευσης, διεξάγοντας εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές απόδοσης συστημάτων στο πεδίο, υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός δοκιμάζονται και αξιολογούνται με βάση διεθνή πρότυπα. Έχει δημιουργηθεί μια state of the art εργαστηριακή υποδομή, για την εκπαίδευση, την εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών, στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στις δοκιμές και την αξιολόγηση γεωργικών μηχανημάτων και αρδευτικών συστημάτων.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
9.3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες


1.Δοκιμές αρδευτικών συστημάτων και εξοπλισμού,
2.Αξιολόγηση στο πεδίο αρδευτικών συστημάτων,
3.Εργαστηριακές δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων

Δραστηριότητες


1.Βελτίωση και ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών στην γεωργική τεχνολογία και την αρδευτική μηχανική,
2.Πρωτοτυποποίηση συσκευών και μηχανισμών,
3.Ανάπτυξη προτύπων και διατάξεων δοκιμών.Υποδομές


1.Κτήριο επιφάνειας 250 m2.
2.Διατάξεις δοκιμών γεωργικών μηχανημάτων
3.Tράπεζα δοκιμής ευστάθειας γεωργικών ελκυστήρων
4.Διάταξη δοκιμών ψεκαστικών μηχανημάτων
5.Διάταξη δοκιμών αντλιών άρδευσης
6.Διατάξεις δοκιμών διανεμητών μικροάρδευσης
Διατάξεις δοκιμών εφαρμοστών καταιονισμού


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)


1.Συμμετοχή στο πρόγρ. ΘΑΛΗΣ
2.Συμμετοχή στο πρόγρ. ΑρχιμήδηςΕρευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)

Σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια γεωργικής μηχανικής

Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Λέλλης Θεμιστοκλής lellis@teilar.gr 241 0684289
Βύρλας Παναγιώτης vyrlas@teilar.gr 2410684523


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Λέλλης Θεμιστοκλής lellis@teilar.gr 241 0684289
Βύρλας Παναγιώτης vyrlas@teilar.gr 2410684523Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: +30 2410 684287
Emails Εργαστηρίου:
Web Site Εργαστηρίου:

Εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων
Ζωοτεχνικό Εργαστήριο Βιοχημικών,Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων

Ζωοτεχνικό Εργαστήριο Βιοχημικών,Χημικών και Μικροβιολογικών ΑναλύσεωνΠεριγραφή - Τομείς

Το ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εφαρμοσμένη ζωική παραγωγή με την ενοποιημένη αναλυτική εργαστηριακή υποδομή των επιμέρους εργαστηρίων, Λοιμωδών Νοσημάτων, Μικροβιολογίας, Παρασιτολογίας, Διατροφής, Γεωργικής Χημείας – Βιοχημείας - Τεχνολογίας Κρέατος, Τεχνολογίας Γάλακτος και Αναπαραγωγής.
Η ενοποιημένη εργαστηριακή αναλυτική υποδομή έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, καθώς επίσης και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαστηριακές αναλύσεις στις τοπικές αγρο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής Ζωοτροφών, όσο και στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας Ζωοκομικών Τροφίμων. Επιπλέον το ζωοτεχνικό εργαστήριο με την αναλυτική υποδομή που διαθέτει μπορεί να παρέχει χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό του ρυπαντικού φορτίου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:

7.14-Βιολογία των Ζώων (Ζωολογία)-Animal Biology (Zoology)
7.14.5-Ιστολογία των Ζώων-Animal Istology
7.14.6-Παθολογία των Ζώων-Animal Pathology
7.14.10-Παρασιτολογία Ζώων-Animal Parasitology
7.14.11-Μικροβιολογία Ζώων-Animal Microbiology
9.7-Ζωοτεχνία-Animal Husbandry
9.7.3-Διατροφή-Nutrition
9.7.4-Αναπαραγωγή-Reproduction
9.3-Γεωργική Μηχανική-Agricultural Engineering
9.3.4-Γεωργικές Κατασκευές-Agricultural Constructions

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες


1.Αιματολογικές, Βιοχημικές, και ορολογικές εξετάσεις αγροτικών Ζώων (Αιματολογικές: HB, PCV,RBC, MCV, MCH, MCHC, PLT, WPV, WBC, NEUTROPHILS, LYMPOCYTES, MONOCYTES, EOSINOPHILS, BASOPHILS, RETICS. Βιοχημικές: ADL, ALB, AST, ALT, LDH, GGT, GLU, CK, CRE, LIPASE, URE, TRIG, CHOL, LDL, HDL, K, NA, MG, P, CA κ.α.)
2.Μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα παθογόνα.
3.Διάγνωση ιογενών και βακτηριολογικών νοσημάτων των ζώων
4.Αναλύσεις νερών τόσο μικροβιολογικών όσο και χημικών.
5.Αναλύσεις επικίνδυνων μυκοτοξινών σε ζωοτροφές, γάλατα, κρέατα
6.Αναλύσεις διοξινών σε τρόφιμα , νερό και αέρα.
7.Αναλύσεις βαρέων μετάλλων διαφόρων τύπων σε τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές, νερό και εδάφη.
8.Αναλύσεις προφίλ λιπαρών οξέων και ζαχάρων.
9.Αναλύσεις ολικού λίπους, υγρασίας, πρωτεΐνης και ζαχάρων.
10.Αναλύσεις οξύτητας, ολικού άλατος, τέφρας, θειωδών.
11.Εκτίμηση, επεξεργασία και κατάψυξη σπέρματος παραγωγικών ζώων
12.Εφαρμογή πρωτοκόλλων συγχρονισμού του οίστρου σε παραγωγικά ζώα
13.Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης σε παραγωγικά ζώα
14.Αναλύσεις Επιβεβαιωτικής φύσεως για τις ανάγκες των συστημάτων AGRO1, 2-3 και GLOBALGAP της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
15.Αναλύσεις Επιβεβαιωτικές για τις ανάγκες του συστήματος ISO 22000: 2005 των Βιομηχανιών τροφίμων.
16.Aναλύσεις ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα (π,χ γάλα και μέλι).

Δραστηριότητες


Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα παρακάτω:
1.Προαγωγή της έρευνας και της Επιστήμης στο χώρο όπου δραστηριοποιείται.
2.Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών και των Προγραμμάτων σπουδών τουλάχιστον των τριών Κατευθύνσεων-Τομέων Του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
3.Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών σπουδών με εξειδικευμένες αναλύσεις ακριβείας (ήδη λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Μάστερ σε συνεργασία με Ιταλικό Πανεπιστήμιο και ένα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
4.Διεξαγωγή Εφαρμοσμένης ή Βασικής Έρευνας αυτοδύναμα είτε και στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων Εθνικής εμβέλειας ή Ευρωπαϊκών.
5.Διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού.
6.Διαπίστευση στο πρότυπο ISO 17025 (Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων)
7.Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και με άλλες αναλυτικές δομές με συναφή ή συμπληρωματικά αναλυτικά ενδιαφέροντα.
8.Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της Χημικής και Μικροβιολογικής ανάλυσης και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτούς επ’ αμοιβή (π.χ. εξειδικευμένες αναλύσεις για λογαριασμό τους με χρήση διαπιστευμένων πρωτοκόλλων ISO 17025).
9.Συνεργασία με το Χημείο του Κράτους και με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε εξειδικευμένες αναλύσεις Χημικής και Μικροβιολογικής Φύσεως με πιστοποιημένα πρωτόκολλα κατά ISO 17025.
10.Πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης επ’ αμοιβή για θέματα που απαιτούν Χημική ανάλυση για να ληφθεί απόφαση από τις αρχές και τα δικαστήρια.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κτηνιατρικού και ζωοτεχνικού ενδιαφέροντοςΥποδομές

Ο αναλυτικός εξοπλισμός του ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ περιλαμβάνει εκτός της υποδομής και των εργαστηριακών πάγκων και των μικροσυσκευών χημείου και μικροβιολογικού Εργαστηρίου και τις παρακάτω αναλυτικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας:
Συσκευή Αέριας Χρωματογραφίας GC-MS-MS με τα παρελκόμενα της δηλαδή σειρά εξειδικευμένων ανιχνευτών και τουλάχιστον δύο συστήματα τροφοδοσίας είτε με τεχνική headspace είτε με συμβατική τεχνική και μονάδα προ-επεξεργασίας δειγμάτων.
Συσκευή Υγρής Χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC-MS-MS με τα παρελκόμενά της δηλαδή δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων και χρωματογραφικές στήλες.
Συσκευή ICP –MS με κάθετο και οριζόντιο πλάσμα συνοδευόμενη από την συσκευή μικροκυμάτων για γρήγορη και ασφαλή χώνευση υγρών δειγμάτων.
Αυτόματη Συσκευή Κένταλ για προσδιορισμό πρωτεΐνης.
Αυτόματη συσκευή Soxhtherm τουλάχιστον 32 θέσεων για υπολογισμό ολικού λίπους.
Αυτόματη συσκευή φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης.
Αυτόματη συσκευή συγκρότημα FT- Ramman- FT-NIR –FT-IR με μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων.
Ιοντικό χρωματογράφο.
Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού.
Συσκευή Εlisa.
Συσκευή φασματογράφο NMR.
Συσκευή για προσδιορισμό ολικού οργανικού άνθρακα.
Συσκευή ΒΟD.
Συσκευή COD.
Συσκευές αυτόματης ογκομέτρησης/τιτλοδοτητής ακριβείας.
Συσκευή προσδιορισμού Υγρασίας.
Πλήρες μικροβιολογικό Εργαστήριο με θαλάμους νηματικής ροής, αποστειρωτήρες (autoclave), ωριμαντήρια (incubators), μετρητή αποικιών (colonies counter), ψυγεία.
Αυτόματος αναλυτής σπέρματος υποβοηθούμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer assisted semen analysis: CASA): για την αντικειμενική εκτίμηση των παραμέτρων του σπέρματος των παραγωγικών ζώων
Αιματολογικός αναλυτής
Βιοχημικός αναλυτής


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)

Σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια γεωργικής μηχανικής

Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Μακρίδης Χρήστος makridis@teilar.gr 2410-684297
Γούλας Παναγιώτης goulas@teilar.gr 2410-684367
Καντάς Δημήτριος dkantas@teilar.gr 2410-684360
Μουλάς Ανάργυρος moulas@teilar.gr 2410-684361


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου

ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Αναπληρωτής Καθηγητής Δεληγιάννης Κων/νος kdeli@teilar.gr 2410-684344
Αναπληρωτής Καθηγητής Βύρλας Παναγιώτης spyrou@teilar.gr 2410-684566
Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Σεραφείμ serpapad@teilar.gr 2410-684357
Λέκτορας Μιχαήλ Γεώργιος gmichail@teilar.gr 2410-684361
Καθηγητής Εφαρμογών Τζίμας Παύλος tzimas@teilar.gr 2410684595
Επίκουρος Καθηγητής Πετρωτός Κων/νος petrotos@teilar.gr 2410-684524
Αναπληρωτής Καθηγητής Μανούρας Αθανάσιος amanouras@teilar.gr 24410-40961
Αναπληρωτής Καθηγητής Βραχνάκης Μιχαήλ mvrahnak@teilar.gr 24410-64705
Ερευνητής Λεοντόπουλος Στέφανος s_leontopoulos@yahoo.com 2410-661481
Τεχνικός Χούντα Σταματία xounta@teilar.gr 2410-684296
Τεχνικός Αλεξίου Ειρήνη alexiou@teilar.gr 2410-684296Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: +30 2410 684297
Emails Εργαστηρίου:makridis@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου:

Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών-Φυτικών και Ζωικών Ιστών–Νερών-Εδαφών και Αγροχημικών Προιόντων

Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών-Φυτικών και Ζωικών Ιστών–Νερών-Εδαφών και Αγροχημικών ΠροιόντωνΠεριγραφή - Τομείς

Το Εργαστήριο Αναλύσεων Βιολογικών Υλικών – Φυτικών και Ζωικών ιστών – Νερών – Εδαφών και Αγροχημικών Προϊόντων (Laboratory of Biological material – Plant and Animal tissues – Waters – Soils and Agrochemical products) έχει ως σκοπό να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (παραγωγούς, εξαγωγικές και μεταποιητικές βιομηχανίες-βιοτεχνίες γεωργικών προϊόντων). Καλύπτει τις αναλυτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της Αλυσίδας παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς επίσης της Αποθήκευσης και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Παραγωγής Τροφίμων χωρίς να εξαιρούνται οι διάφοροι φυσικοί πόροι όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
9 - ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες


1.Αναλύσεις προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής για ύπαρξη υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
2.Αναλύσεις νερών τόσο μικροβιολογικών όσο και χημικών.
3.Αναλύσεις Εδαφών για πρόβλεψη καταλληλότητας για καλλιέργειες.
4.Αναλύσεις επικίνδυνων μυκοτοξινών σε ζωοτροφές, γάλατα, κρέατα και τρόφιμα γενικότερα.
5.Αναλύσεις διοξινών σε τρόφιμα , νερό και αέρα.
6.Αναλύσεις βαρέων μετάλλων διαφόρων τύπων σε τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές, νερό και εδάφη.
7.Μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα παθογόνα.
8.Διάγνωση παθογένειας σε φυτικούς και ζωϊκούς ιστούς από βακτήρια ιούς έντομα και μύκητες.
9.Αναλύσεις πιστοποίησης αιθερίων ελαίων.
10.Αναλύσεις προφίλ λιπαρών οξέων και ζαχάρων.
11.Αναλύσεις ολικού λίπους, υγρασίας, πρωτεΐνης και ζαχάρων.
12.Αναλύσεις διατροφικής επισήμανσης τροφίμων.
13.Αναλύσεις οξύτητας, ολικού άλατος, τέφρας, θειωδών.
14.Αναλύσεις Επιβεβαιωτικής φύσεως για τις ανάγκες των συστημάτων AGRO1, 2-3 και GLOBALGAP της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
15.Αναλύσεις Επιβεβαιωτικές για τις ανάγκες του συστήματος ISO 22000: 2005 των Βιομηχανιών τροφίμων.
16.Αναλύσεις προφίλ αρωματικών για τα διάφορα τρόφιμα.
17.Αναλύσεις ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα (π,χ έλαια και μέλι).

Δραστηριότητες


Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα παρακάτω: Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα παρακάτω:
1.Προαγωγή της έρευνας και της Επιστήμης στο χώρο όπου δραστηριοποιείται.
2.Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών και των Προγραμμάτων σπουδών τουλάχιστον των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας .
3.Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών σπουδών με εξειδικευμένες αναλύσεις ακριβείας (ήδη λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Μάστερ σε συνεργασία με Ιταλικό Πανεπιστήμιο και ένα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
4.Διεξαγωγή Εφαρμοσμένης ή Βασικής Έρευνας αυτοδύναμα είτε και στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων Εθνικής ή Ευρωπαϊκής εμβέλειας.
5.Χημική ανάλυση και διάγνωση παθογένειας σε δείγματα φυτικών ιστών, ζωικών βιολογικών δειγμάτων, ζωοτροφών, εδαφών και νερών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.
6.Ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά και ζωικά προϊόντα, εδάφη και νερά στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.
7.Διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού.
8.Διαπίστευση στο πρότυπο ISO 17025.
9.Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και με άλλες αναλυτικές δομές με συναφή ή συμπληρωματικά αναλυτικά ενδιαφέροντα.
10.Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της Χημικής και Μικροβιολογικής ανάλυσης και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτούς επ’ αμοιβή (π.χ. εξειδικευμένες αναλύσεις για λογαριασμό τους με χρήση διαπιστευμένων πρωτοκόλλων ISO 17025).
11.Συνεργασία με το Χημείο του Κράτους και με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε εξειδικευμένες αναλύσεις Χημικής και Μικροβιολογικής Φύσεως με πιστοποιημένα πρωτόκολλα κατά ISO 17025.
Πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης επ’ αμοιβή για θέματα που απαιτούν Χημική ανάλυση και διάγνωση παθογένειας στους τομείς του τίτλου, για να κάθε ενδιαφερόμενοΥποδομές

Ο αναλυτικός εξοπλισμός του ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ περιλαμβάνει εκτός της υποδομής και των εργαστηριακών πάγκων και των μικροσυσκευών χημείου και μικροβιολογικού Εργαστηρίου και τις παρακάτω αναλυτικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας:
Συσκευή Αέριας Χρωματογραφίας GC-MS-MS με τα παρελκόμενα της δηλαδή σειρά εξειδικευμένων ανιχνευτών και τουλάχιστον δύο συστήματα τροφοδοσίας είτε με τεχνική headspace είτε με συμβατική τεχνική και μονάδα προ-επεξεργασίας δειγμάτων.
Συσκευή Υγρής Χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC-MS-MS με τα παρελκόμενά της δηλαδή δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων και χρωματογραφικές στήλες.
Συσκευή ICP –MS με κάθετο και οριζόντιο πλάσμα συνοδευόμενη από την συσκευή μικροκυμάτων για γρήγορη και ασφαλή χώνευση υγρών δειγμάτων.
Συσκευή αυτόματης στοιχειακής ανάλυσης (C, H, N, κλπ)
Αυτόματη Συσκευή Κένταλ για προσδιορισμό πρωτεΐνης.
Αυτόματη συσκευή Soxhtherm τουλάχιστον 32 θέσεων για υπολογισμό ολικού λίπους.
Αυτόματη συσκευή φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης.
Αυτόματη συσκευή συγκρότημα FT- Ramman- FT-NIR –FT-IR με μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων.
Ιοντικό χρωματογράφο.
Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού.
Συσκευή Εlisa.
Συσκευή φασματογράφο NMR.
Συσκευή για προσδιορισμό ολικού οργανικού άνθρακα.
Συσκευή ΒΟD.
Συσκευή COD.
Συσκευές αυτόματης ογκομέτρησης/τιτλοδοτητής ακριβείας.
Συσκευή προσδιορισμού Υγρασίας.
Πλήρες μικροβιολογικό Εργαστήριο με θαλάμους νηματικής ροής, αποστειρωτήρες (autoclave), ωριμαντήρια (incubators), μετρητή αποικιών (colonies counter), ψυγεία.


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
1.Thalis: Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας. Συντονιστής. Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΕρευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)

Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Πατέρας Δημήτριος pateras@teilar.gr 2410 684272


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου

ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Καθηγητής Νικόλαος Χουλιαράς chouliar@teilar.gr 2410684277
Καθηγητής Μουλάς Ανάργυρος moulas@teilar.gr 2410-684361
Αναπλ. Καθηγητής Καντάς Δημήτριος dkantas@teilar.gr 2410-684360
Αναπλ. Καθηγητής Δεληγιάννης Κων/νος kdeli@teilar.gr 2410-684344
Αναπλ. Καθηγητής Καλφούντζος Δημητριος dkalf@teilar.gr 2410684324
Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Βασιλάκογλους vasilakoglou@teilar.gr 2410684 274
Αναπλ. Καθηγητής Ελένη Βογιαντζή wogiatzi@teilar.gr 2410684425
Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Ηλιόπουλος eliopoulos@teilar.gr 2410684280
Αναπληρωτής Καθηγητής Βύρλας Παναγιώτης spyrou@teilar.gr 2410-684566
Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Σεραφείμ serpapad@teilar.gr 2410-684357
Λέκτορας Μιχαήλ Γεώργιος gmichail@teilar.gr 2410-684361
Καθηγητής Εφαρμογών Ιωάννης Βαγγέλας vagelas@teilar.gr 2410684280
ΕΤΠ Χούντα Ματούλα xounta@teilar.gr 2410-684296
Ερευνητής Νικόλαος Γκουγκουλιάς ngougoulias@teilar.gr 2410684538Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: 2410 684272
Emails Εργαστηρίου:dir-steg@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής ΠαραγωγήςΠεριγραφή - Τομείς

Λόγω της προηγούμενης προβληματικής εμπειρίας και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών και των πρόσφατων αδόκιμων νομικών αλλαγών κρίνεται αναγκαία η επιστημονική στήριξη των νέων αγροτικών συνεταιρισμών στην κατεύθυνση της θεσμικής αλλαγής και της οργανωτικής και λειτουργικής τους υποστήριξης και της ανάπτυξης αποτελεσματικών διαδικασιών προώθησης των αγροτικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3.1.5. Βάσεις δεδομένων
3.1.6. Λογισμικό συστημάτων
3.2.9. Δίκτυα υπολογιστών
3.3.1. Συστήματα ελέγχου : Παραγωγή και ποιότητα
3.3.2. Έλεγχος αποθεμάτων
9. ΓΕΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
9.2. Γεωργική χημεία
9.3. Γεωργική μηχανική
9.4. Φυτική παραγωγή
9.5. Φυτοπαθολογία
9.9. Αγροτική οικονομία
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
14.3. Οικονομική δραστηριότητα
14.4. Οικονομικά τεχνολογικών αλλαγών
14.9. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
16. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
16.2.3. Φορολογικό δίκαιο
16.2.6. Εμπορικό δίκαιο

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες


1.Το εργαστήριο δύναται να συμβάλλει στη θεσμική ίδρυση και τη λειτουργία των νέων αγροτικών συνεταιρισμών.
2.Οργάνωση του ηλεκτρονικού μητρώου των αγροτικών συνεταιρισμών.
3.Οργάνωση και λειτουργία δημοπρατηρίων αγροτικών συνεταιρισμών.
4.Ανάπτυξη καναλιών προώθησης και διανομής των αγροτικών προϊόντων.
5.Προώθηση νέων προϊόντων βιολογικής και εναλλακτικής γεωργίας.

Δραστηριότητες


1.Συμβολή στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
2.Συμβολή στη διαδικασία ίδρυσης των επιχειρήσεων.
3.Εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και προμηθειών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
4.Εντοπισμός των ατελειών του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου που διέπει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
5.Οργάνωση του μητρώου των αγροτών.
6.E-marketing για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
7.Στρατηγικές επιχειρηματικής εξωστρέφειαςΥποδομές


1. Πλήρως εξοπλισμένοι εργαστηριακοί χώροι.
2. Βασικά υποστηρικτικά λογισμικά


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
1. Summer school στο αντικείμενο “Food marketing and quantitive market research methods”.Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)

1. Διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην αγορά στο αντικείμενο των αγροτικών συνεταιρισμών.Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ geortheo@teilar.gr +30 2410 684 465,+30 6974-584457


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου

ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Καθηγητής ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. j_papadim@otenet.gr +30 2410-674589
Αναπλ. Καθηγητής ΣΔΡΟΛΙΑΣ Λ. lsdrolias@teilar.gr +30 2410-684586
Αναπλ. Καθηγητής ΜΠΛΑΝΑΣ Ν. nikoblan@teilar.gr +30 2410-684590
Επικ. Καθηγητής ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Λ. lanthopo@teilar.gr +30 2410-684570
Επικ. Καθηγήτρια ΚΑΖΑΝΤΖΗ Β. kazantzi@teilar.gr +30 2410-684545
Επικ. Καθηγητής ΚΑΚΚΟΣ Ν. n.kakkos@teilar.gr +30 2410-674648
Επικ. Καθηγητής ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤ. skoukoum@teilar.gr +30 2410-684338
Επικ. Καθηγητής ΑΣΠΡΙΔΗΣ Γ. aspridis@teilar.gr +30 2410-684544
Καθηγήτρια Εφαρμογών ΛΕΒΕΝΤΗ Θ. leventi@teilar.gr +30 6972-296761Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: + 30 2410 684465
Emails Εργαστηρίου:lab_agrco@yahoo.gr
Web Site Εργαστηρίου:

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (MISLAB)

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (MISLAB)Περιγραφή - Τομείς

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν υποστηρίζει και διερευνά θέματα που αφορούν:
Α) στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων, καθώς και σχετικών καινοτόμων πρακτικών από την τοπική οικονομία.
Β) στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών / κινητών επιχειρηματικών μοντέλων με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εφαρμογών.
Γ) στη προσέγγιση και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών στα πλαίσια του eΜάρκετινγκ, στρατηγικής μάρκετινγκ μέσα από τα κοινωνικά μέσα -Social Media Marketing, online advertising, διαδικτυακής προβολής και διαφήμισης και βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης SEO &SEM-
Δ) στην ανάπτυξη μοντέλων και δεικτών για την προσέγγιση σύγχρονων θεμάτων και μετρήσεων της ψηφιακής οικονομίας
E) στην αξιοποίηση μηχανισμών εξόρυξης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (data warehousing, big data mining, linked-data) για τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς για τη δημιουργία αξίας από τους πελάτες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών .Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
Πληροφορική (3), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Mis) (3.3.8), Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων (3.3.11), Βάσεις Δεδομένων (3.1.5), Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (14.7.4), Marketing (14.9.7), Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας (14.9.11)

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες


1.Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς
2.Προετοιμασία και διαχείριση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς του
3.Ενθάρρυνση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας (creative industry) στους τομείς της

Δραστηριότητες


1.αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες επί των θεμάτων αυτών
2.προβαίνει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογές στην πράξη με τη στήριξη του Ιδρύματος, των σχετικών προγραμμάτων και των προ- μετα-πτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και της ερευνητικής ομάδας που έχει δημιουργήσει
3.προβαίνει τη διοργάνωση workshops με την τοπική επιχειρηματικότητα και περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση
4.προετοιμάζει και διαχειρίζεται την διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς που το αφορούν
5.συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές
6.αξιοποιεί πληροφορίες που συγκεντρώνει με οπτικοποίηση μέσα από παρατηρητήρια που θα αναπτύξει για λογαριασμό της τοπικής οικονομίας και δημόσιας διοίκησηςΥποδομές


1.Εργαστήρια πληροφορικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
2.Εξοπλισμός και λογισμικό του Τμήματος πληροφορικής
3.Εξοπλισμός του Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύου του ΤΕΙ Θεσσαλίας
4.Άδειες χρήσης λογισμικού που διαθέτει το ΤΕΙ Θεσσαλίας


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)

1.ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
2.ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
3.ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
4.SINTROME 2012 (SImulatioN TRaining in Operations ManagEment) (ERASMUS IP)
5.ASPIRE (ACHIEVING SUSTAINABLE PROGRAMMES IN REGENERATION AND ENTREPRENEURSHIP: JORDAN, LEBANON AND PALESTINIAN TERRITORIES, OCCUPIED) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS
6.MYCOTICON (MULTILATERAL PROJECT FOR MUSHROOMS EXPLOITATION AND TRAINING) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCIΕρευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)


1.Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική
2.Παρατηρητήριο Αποτελεσμάτων Έργων
3.Μελέτες και ΕμπειρογνωμοσύνεςΕπιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνοΠροσωπική Ιστοσελίδα
Λεωνίδας Ανθόπουλος lanthopo@teilar.gr 2410684570 Ανθόπουλος Λ.
Γερογιάννης Βασίλης gerogian@teilar.gr 2410684591 Γερογιάννης Β.


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου

ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemail
Καθηγητής Παντελής Υψηλάντης ipsil@teilar.gr
Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Φιτσιλής fitsilis@teilar.gr
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Σαμαράς samaras@teilar.gr
Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Σαντουρίδης isant@teilar.gr
Αναπλ. Καθηγητής Λάμπρος Σδρόλιας lsdrolias@teilar.gr
Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Σάββας savvas@teilar.gr
Επίκ. Καθηγήτρια Βασιλική Καζαντζή kazantzi@teilar.gr
Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Ασπρίδης aspridis@teilar.gr
Επίκ. Καθηγητής Στέλιος Κουκούμιαλος skoukoum@teilar.gr
Καθηγητής Εφαρμογών Γεώργιος Κακαρόντζας gkakaron@teilar.gr
Καθηγητής Εφαρμογών Βύρωνας Δαμασιώτης bdama@teilar.gr
Καθηγητής Εφαρμογών Παρασκευή Τσούτσα pts@teilar.gr
Καθηγητής Εφαρμογών Θεοδοσία Λεβέντη leventi@teilar.gr
Καθηγητής Εφαρμογών Σωτήρης Νικολόπουλος s.nikolopoulos@teilar.grΕπικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: + 30 2410 684570
Emails Εργαστηρίου:info@mislab.gr
Web Site Εργαστηρίου:

Εργαστήριο Συστημάτων Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων

Εργαστήριο Συστημάτων Διαχείρισης Έργων και ΠρογραμμάτωνΠεριγραφή - Τομείς

Το Εργαστήριο «Συστημάτων Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων» έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης Έργων καθώς και στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης, των Εφοδιαστικών Αλυσίδων και της Διαχείρισης Ποιότητας. Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων καθιστά αναγκαίο το γεγονός ότι η διαχείριση των έργων και των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται με όσο δυνατόν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο με σκοπό την ταχύτερη, ευκολότερη αλλά και αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων, μεθοδολογιών αλλά και εργαλείων διαχείρισης έργων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις σήμερα, λειτουργώντας μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον καλούνται να πάρουν αποφάσεις που εξαρτούνται από μεγάλο αριθμό παραμέτρων και απαιτούν τη χρήση της θεωρίας και των μοντέλων γραμμικού προγραμματισμού, θεωρίας παιγνίων, πολυκριτήριας ανάλυσης, διαχείρισης αποθεμάτων κ.λπ. Το εργαστήριο στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά του αντικείμενα, στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στην παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, υπό την μορφή εκτέλεσης μετρήσεων, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύνταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών.Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
14.9 οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο δύναται

 • να εκπονήσει μελέτες για την επίλυση εφαρμοσμένων επιχειρησιακών προβλημάτων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
 • να αναπτύξει συστήματα διαχείρισης και συστήματα ποιότητας
 • να αξιολογήσει την απόδοση οργανισμών, υπηρεσιών, προγραμμάτων και έργων
 • να επιλύσει ερευνητικά προβλήματα που προκύπτουν σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 • να εφαρμόσει τεκμηριωμένες και κατάλληλες τεχνικές διάγνωσης αναγκών για τον ορθολογικό σχεδιασμό έργων και προγραμμάτων
 • να εφαρμόσει τεχνικές παρακολούθησης και αξιόπιστης πρόγνωσης της διάρκειας και του κόστους έργων και προγραμμάτων
 • να αναλάβει την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων ή συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα ή το εξωτερικόΔραστηριότητες

 • Παροχή υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
 • Μελέτη στατιστικών δεικτών για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων στην Ελλάδα
 • Θεωρητικές θεμελιώσεις της διαχείρισης έργων (π.χ. χρονοπρογραμματισμός έργων, πολυπλοκότητα έργων, λήψη αποφάσεων)
 • Στρατηγική διαχείρισης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων
 • Μελέτη ειδικών τύπων έργων (π.χ. έργα με αυτοχρηματοδότηση, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα)
 • Μελέτη ειδικών θεμάτων διαχείρισης έργων (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής)Υποδομές


1. Πλήρως εξοπλισμένος εργαστηριακός χώρος
2. Επίσημες άδειες για τα βασικά λογισμικά διαχείρισης έργων και στατιστικής ανάλυσης


Ερευνητικά έργα (τίτλοι)

Ανάπτυξη στρατηγικής για πληροφορικά συστήματα διαχείρισης έργων σε δημόσιους οργανισμούς
Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις
Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων
Διερεύνηση μεθοδολογιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού με εφαρμογή σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξηςλογισμικού
Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων - πράξη «υποστήριξη ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες E&TA» του σχεδίου «μεταφορά τεχνογνωσίας» του ΕΠΑΝ ΙΙ – έργο: Δυναμική δικτύωση επιχειρήσεων κατασκευής επίπλου και ξυλοκατασκευων με χρήση ευφυών πρακτόρων λογισμικού
Δυναμικά προσαρμοζόμενο ‘ευφυές’ σύστημα διαχείρισης εργασιών παραγωγής λεύκων ειδών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής”, επιχείρηση: “homeline Ε.Π.Ε.”
Απομακρυσμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων επιχείρησης «ΚΑΛΦΑΣ ΦΩΤΙΟΣ»
Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas
Ιnnovation and development of academic-industry partnerships through efficient research administration in LebanonΕρευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)Εκπόνηση μελετών και Επιχειρηματικών πλάνων
Εκπόνηση Επιχειρησιακών σχεδίων σε ΟΤΑ
Δημιουργία και υποστήριξη Γραφείων Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων
Ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού και διαχείρισης έργων σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ΟΤΑ και Μη Κυβερνητικούς ΟργανισμούςΕπιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι

ΌνοματεπώνυμοemailΤηλεφωνο
Κλεάνθης Συρακούλης sirakoul@teilar.gr 2410684584


Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου

ΚατηγορίαΌνοματεπώνυμοemailΤηλέφωνο
Καθηγητής Παντελής Υψηλάντης ipsil@teilar.gr 2410684581
Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Φιτσιλής fitsilis@teilar.gr 2410684204
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Σαμαράς samaras@teilar.gr 2410684587
Καθηγητής Μπλάνας Γεώργιος blanas@teilar.gr 2410684343
Αναπλ. Καθηγητής Βελισσαρίου Ευστάθιος belissar@teilar.gr 2410684215
Αναπλ. Καθηγητής Γερογιάννης Βασίλης gerogian@teilar.gr 2410684591
Αναπλ. Καθηγητής Μπλάνας Νίκος nikoblan@teilar.gr 2410684590
Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Ασπρίδης aspridis@teilar.gr 2410684590
Επίκ. Καθηγητής Στέλιος Κουκούμιαλος skoukoum@teilar.gr 2410684338
Καθηγητής Εφαρμογών Αμοιράδης Χρήστος amic@teilar.gr 2410684370
Καθηγητής Εφαρμογών Βύρωνας Δαμασιώτης bdama@teilar.gr 2410684249
Καθηγητής Εφαρμογών Καρατάσιος Γρηγόρης karatasios@teilar.gr 2410684234
Καθηγητής Εφαρμογών Βύρωνας Δαμασιώτης bdama@teilar.gr 2410684249
Ερευνητής Κάστωρ Αντώνιος akastor@gmail.com 6941587824Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου: +302410684584
Emails Εργαστηρίου:sirakoul@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου:http://pms.teilar.gr