Επιτροπή Ερευνών

Επιτροπή Ερευνών

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της Ε.Ε.Ε.του ΤΕΙ/Λ

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), λαμβάνοντας υπόψη:

  • α) το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22-8-96 (ΦΕΚ 826 Β΄) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Β1/819/21-2-88 Υπουργική Απόφαση και κυρώθηκε με το άρθ.36 του Ν. 3794/2009,
  • β) τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών ο οποίος εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ  με το αριθμ. 56/29-10-2002 Πρακτικό,

συνέταξε τον παρόντα τροποποιημένο Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ

ύστερα από:

  • την πρώτη τροποποίηση η οποία εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ/Λ με το αριθμ.77/17-12-2009 Πρακτικό
  • την δεύτερη τροποποίηση η οποία εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ/Λ με το αριθμ.90/06-06-2012 Πρακτικό

Στην έκδοση αυτή έχουν συμπεριληφθεί όλες οι διατάξεις που αφορούν στη διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών και χρηματοδοτούνται δια μέσου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ.

Ελπίζουμε ότι ο Οδηγός Χρηματοδότησης θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την ομαλή διαχείριση των προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. στο χώρο του ΤΕΙ.

Παρατήρηση:
1) Tελευταία ενημέρωση 18 Ioυλ 2013 - αλλαγή στο έντυπο Υ6
2) Σε περίπτωση που τα αρχεία .rar δεν εμφανίζονται σωστά, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε νεότερη έκδοση του winrar από εδώ

Συνημμένα αρχεία:
Τελικός Οδηγός Χρηματοδότησης σε μορφή .doc >>
Εντυπα σε μορφή .rar >>

Πρόεδρος της Επιτροπής

Καθηγητής Βλαχογιάννης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Επταμελές Συμβούλιο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Πρόεδρος:
Καθηγητής Βλαχογιάννης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τηλ: 2410-684508, Fax: 2410-626396, Email: mvlach@teilar.gr

Αντιπρόεδρος Επιτροπής:
Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

Τηλ: 2410-684204, Email: fitsilis@teilar.gr

Μέλη: Λόκκας Φιλόθεος
Τηλ: 2410-684369, e-mail:p.lokkas@teilar.gr

Καραστεργίου Σωτήρης
Τηλ: 2410-684369, e-mail:karaso@teilar.gr

Κοτρώτσιου Ευαγγελία
Τηλ: 2410-684256, e-mail:kotrotsi@teilar.gr

Δεληγιάννης Κων/νος
Τηλ: 2410-684344, e-mail:kdeli@teilar.gr

Σαντουρίδης Ηλίας
Τηλ: 2410-684239, e-mail:isant@teilar.gr

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών

Προϊσταμένη:
Χρύσα Μητούση

Τηλ: 2410-684713, Fax: 2410-626396, e-mail: xrisa@teilar.gr

Διοικητικό Προσωπικό
Βλαχάβα Μαρία
Τηλ.: 2410-684705, Email: vlachava@teilar.gr

Μάνου Δήμητρα
Τηλ.: 2410-684703, Email: manou@teilar.gr

Τζιάστας Μαρίνος
Τηλ.: 2410-684712, Email: giastas@teilar.gr

Δουλούδη Μαγδαληνή
Τηλ.: 2410-684706

Ζαβράκας Γεώργιος
Τηλ.: 2410-684704, Email: zavrakas@teilar.gr

Κυρίτση Μαρία
Τηλ.: 2410-684701

Μαρσιώτη Μαρία
Τηλ.: 2410-684701, Email: marsioti@teilar.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ/Θεσσαλίας
ΕκπρόσωποιΑναπληρωτέςΤμήμα
1. Ιωάννης Κεχαγιάς Διονύσ. Μουζάκης Μηχανολογίας
2. Αθαν. Μαγλαράς Βασ. Νταφόπουλος Ηλεκτρολογίας
3. Φιλ. Λόκκας Σπ. Κωτσόπουλος Πολ. Έργων Υποδ.
4. Ξεν. Σπηλιώτης - Γ.Τ.Θ.Ε.
5. Γεωργ. Καρέτσος Νικόλ. Λιόλιος Τεχν.Πληρ.&Τηλεπ.
6. Δημ. Καλφούντζος Κων. Πετρωτός Μηχαν. Βιοσυστημ.
7. Κων. Δεληγιάννης Γεώργιος Ρήγας Ζωϊκής Παραγωγής
8.Ν. Χουλιάρας Αλ. Παπαχατζής Φυτικής Παραγωγής
9. Βασιλική Φίκα - Ιατρικών Εργαστηρίων
10. Ε. Κοτρώτσιου Σιδ. Μπακούρας Νοσηλευτικής
11. Γεωργ. Μπλάνας Στ. Κουκούμιαλος Διοίκησης Επιχ/σεων
12. Χάϊδω Λούπα Ευστ. Βελισσαρίου Τουριστικών Επιχ/σεων
13. Ηλ. Σαντουρίδης - Λογιστικής
14. Παν. Φιτσιλής Γεώργ. Σαμαράς Διοίκησης&Διαχ.Έργων
15. Σ. Καραστεργίου Γ. Νταλός Τεχ.&Σχ.Ξύλου&Επίπλου
16. Βύρων Τάντος Μιχ. Βραχνάκης Δασοπ.&Διαχ.Φυσικ.Περιβ