Βοήθεια

Βοήθεια

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Εγγραφή
Από το μενού πάνω δεξιά "Ενέργειες Χρήστη" επιλέγετε "Εγγραφή Χρήστη" και στην φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώνετε όλες τις πληροφορίες που σας ζητούνται.
Αφού επιλέξετε το κουμπί Aποστολή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει αποστέλλεται αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού σας στην εφαρμογή. Ακολουθώντας τις οδηγίες ενεργοποιήτε το λογαριασμό πρόσβασης σας.

Είσοδος στη εφαρμογή
Αν έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό πρόσβασης σας, τότε μπορείτε από το μενού "Ενέργειες Χρήστη" και την επιλογή "Είσοδος Χρήστη" να εισάγετε στη φόρμα που θα εμφανισθεί τα στοιχεία πρόσβασης σας και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Πληροφορίες υποέργου
Όταν βρίσκεστε στης σελίδα ενός συγκεκριμένου υποέργου μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα Πακέτα εργασίας κάνοντας κλικ στι εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά από τον τίτλο του. Αντίστοιχα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες για τις Δράσεις και τα Παραδοτέα κάνετε κλικ στο εικονίδιο , ενώ για τα Αρχεία του παραδοτέου κάνετε κλικ στο εικονίδιο .