Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 81511.34 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2013
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
98%
Φυσικό αντικείμενο : 16 από 16 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Αδαμόπουλος Στέργιος (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ)
Μέλη :
1. Blanco Angeles (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ΙΣΠΑΝΙΑ )
2. Martinez Eva (ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ, AIDIMA – FURNITURE, WOOD AND PACKAGING TECHNOLOGY INSTITUTE, ΙΣΠΑΝΙΑ )
3. Militz Holger (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, GOERG-AUGUST UNIVERSITY, ΓΕΡΜΑΝΙΑ )
4. Αβραμούλη Δήμητρα (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
5. Βαλαή Αγγελική ( )
6. Βουλγαριδης Ηλιας (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ, ΑΠΘ )
7. Βουλγαριδου Ελενα (MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ )
8. Καραγεωργος Αντωνιος (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
9. Μάμαλη Χεντρικα Φυλαχτη (MSC ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ )
10. Μπιρμπιλης Δημητριος (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
11. Πασιαλης Κωνσταντινος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ (ΤΈΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ) )
12. Ράπτη Έλλη ( )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Για τον κλάδο της συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι, η μεταβλητότητα των πρώτων υλών (χαρτιά συσκευασίας) με ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό ανακυκλωμένων ινών είναι ένα πολύ συνηθισμένο τεχνικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυσκολία στην πρόβλεψη των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς προϊόντων χαρτιού από ετερογενείς πρώτες ύλες με μεγάλα ποσοστά ανακυκλωμένων ινών βάζει πολλούς περιορισμούς στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή τους σαν υλικά συσκευασίας. Λύση στο πρόβλημα αυτό αναμένεται να δώσει μια αναλυτική ποιοτική περιγραφή των πρώτων υλών που θα βασίζεται σε νέα/καινοτόμα μεθοδολογία. Οι ειδικότεροι σκοποί της έρευνας είναι: (α) να περιγράψει και να κατηγοριοποιήσει όλες τις ποιότητες χαρτιού που είναι διαθέσιμες στην Ελληνική και ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή αγορά για την παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού (β) να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τεχνικές πληροφορίες μετά από μετρήσεις των ιδιοτήτων όλων των διαθέσιμων χαρτιών στις ελληνικές επιχειρήσεις κυματοειδούς χαρτονιού (γ) να δημιουργήσει μοντέλα προβλέψεων των σημαντικότερων ιδιοτήτων και συμπεριφοράς των χαρτιών με βάση τα χαρακτηριστικά και τα ποσοστά των διαφόρων τύπων ινών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους (δ) να δημιουργήσει κατάλληλα συστήματα λήψης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου που θα εξυπηρετούν την χρησιμοποίηση των κατάλληλων χαρτιών για την παραγωγή συσκευασίας με μειωμένο κόστος και ικανά επίπεδα αντοχής.

Σκοπός του υποέργου: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η ανάπτυξη μεθόδων πρόβλεψης των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς προϊόντων χαρτιού από ετερογενείς πρώτες ύλες με μεγάλα ποσοστά ανακυκλωμένων ινών προκειμένου να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα από τις επιχειρήσεις σε συσκευασίες κυματοειδούς χαρτονιού.

Πακέτα

Π.Ε.1-Ανακύκλωση χαρτιού και υφιστάμενη κατάσταση - προοπτικές του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού

Δράσεις
Δ1.1-Ανασκόπηση σχετικά με την υπάρχουσα τεχνολογία και πρακτικές για ανακύκλωση χαρτιού – χάρτινης συσκευασίας και ποιοτικά - ποσοτικά στοιχεία ανακύκλωσης
Δ1.2-Υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού
Δ1.3-Προοπτικές του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού
Παραδοτέα
Π1.1-Ανακύκλωση χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών στην Ευρώπη και στη χώρα μας (τεχνολογία, ποιοτικά - ποσοτικά στοιχεία) στη χώρα μας σε σχέση με Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα
Π1.2-Ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού στην Ευρώπη και στη χώρα μας
Π1.3-Σενάρια για τις προοπτικές του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού

Π.Ε.2-Πρώτες ύλες από ανακτώμενες ίνες στις επιχειρήσεις κυματοειδούς χαρτονιού και επιλογή του υλικού μελέτης

Δράσεις
Δ2.1-Πρακτικές και εμπειρία από την χρησιμοποίηση ανακτώμενων πρώτων υλών στις επιχειρήσεις κυματοειδούς χαρτονιού
Δ2.2-Περιγραφή υλικών συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι
Δ2.3-Επιλογή και προμήθεια υλικού έρευνας
Παραδοτέα
Π2.1-Πρακτικές / προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου της χώρας μας
Π2.2-Κατηγορίες χαρτιών – κυματοειδούς χαρτονιού – συσκευασίας στην Ευρώπη και στη χώρα μας με βάση κανονισμούς, νομοθεσία και ορολογία της βιομηχανίας
Π2.3-Υλικό έρευνας

Π.Ε.3-Χαρακτηριστικά ανακτώμενων ινών για την παραγωγή χαρτιών κατηγορίας κυματοειδούς χαρτονιού

Δράσεις
Δ3.1-Μελέτη της προέλευσης των ινών
Δ3.2-Μέτρηση των ανατομικών χαρακτηριστικών των ινών
Δ3.3-Δημιουργία της βάσης δεδομένων ΒΔ ΙΝΕΣ
Παραδοτέα
Π3.1-Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ινών (κωνοφόρα, πλατύφυλλα, μη ξυλώδη φυτά, μέθοδοι πολτοποίησης)
Π3.2-Ανατομικά χαρακτηριστικά ινών: αποτελέσματα ανάλυσης MORPHI
Π3.3-Βάση δεδομένων ΒΔ ΙΝΕΣ

Π.Ε.4-Ιδιότητες χαρτιών κατηγορίας κυματοειδούς χαρτονιού

Δράσεις
Δ4.1-Μέτρηση των φυσικών ιδιοτήτων των χαρτιών
Δ4.2-Μέτρηση των μηχανικών ιδιοτήτων των χαρτιών
Δ4.3-Δημιουργία της βάσης δεδομένων ΒΔ ΧΑΡΤΙΑ
Παραδοτέα
Π4.1-Φυσικές ιδιότητες χαρτιών
Π4.2-Μηχανικές ιδιότητες χαρτιών
Π4.3-Βάση δεδομένων ΒΔ ΧΑΡΤΙΑ

Π.Ε.5-Πρόβλεψη των ιδιοτήτων των χαρτιών από ανακτώμενες ίνες και πιλοτικές δοκιμές

Δράσεις
Δ5.1-Δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων ΒΔ ΙΝΕΣ+ΧΑΡΤΙΑ και αρχική επεξεργασία των δεδομένων
Δ5.2-Δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης των ιδιοτήτων των χαρτιών από πληροφορίες ινών
Δ5.3-Πιλοτικές δοκιμές των μοντέλων πρόβλεψης ιδιοτήτων σε επιχειρήσεις του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού
Δ5.4-Ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων της έρευνας και συμβολή στη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις του κλάδου κυματοειδούς χαρτονιού
Παραδοτέα
Π5.1-Βάση δεδομένων ΒΔ ΙΝΕΣ+ΧΑΡΤΙΑ και σημαντικότερες σχέσεις ινών ιδιοτήτων χαρτιών
Π5.2-Μοντέλα πρόβλεψης των ιδιοτήτων των χαρτιών
Π5.3-Αποτελέσματα πιλοτικών δοκιμών
Π5.4-Σύστημα λήψης αποφάσεων για βέλτιστες χρήσεις ποιοτήτων χαρτιών για συγκεκριμένες ανάγκες συσκευασίας

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.