Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 71500 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/12/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
99%
Φυσικό αντικείμενο : 40 από 41 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Πετρωτός Κωνσταντίνος (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α. ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΠΕ ( )
2. Kanekanian Ara (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ UWIC, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY, UK )
3. Βύρλας Παναγιώτης (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
4. Γιαβάσης Ιωάννης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
5. Γκουτσίδης Πασχάλης (ΓΕΩΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΌΣ, ΜSC )
6. Γούλας Παναγιώτης (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
7. Καντάς Δημήτριος (ΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
8. Κόκκας Στυλιανός (ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΓΕΩΠΌΝΟΣ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜSC )
9. Κόκκορα Μαρία (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
10. Κόκκορας Ιωάννης (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
11. Λαμπάκης Δημήτριος (ΦΥΣΙΚΟΣ (MSC, PHD) (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) )
12. Λέλλης Θεμιστοκλής (ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ )
13. Λεοντόπουλος Στέφανος (ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΊΑΣ, PHD )
14. Μακρίδης Χρήστος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
15. Μαντάς Χρήστος ( )
16. Ντόντος Αλέξανδρος ( )
17. Παπαϊωάννου Χρυσούλα (ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
18. Πηλίδης Γεώργιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ )
19. Τζιόρτζιου Αθανασία (ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΓΕΩΠΌΝΟΣ-ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ MSC )
20. Φιλίντας Αγαθός (ΓΕΩΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΌΣ, PHD )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Η παρούσα ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται στην ολική αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείου, που αποτελούν ένα από τα πλέον ρυπογόνα απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, σύμφωνα με την αρχή Zero Discharge, στρατηγική πλέον και κεντρική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος της αξιοποίησης θα είναι να χρησιμοποιηθεί ολικά η μάζα του αποβλήτου για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων με άξονες:

α)την παραγωγή βιο-δραστικών νανοσωματιδίων πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • Ως αντιοξειδωτικά πρόσθετα στην βιομηχανία τροφίμων

  • από στην φαρμακευτική βιομηχανία ως παράγοντες μείωσης της χοληστερόλης, αντικαρκινικής δράσης και επίδρασης στην καλύτερη πρόσληψη της ινσουλίνης στην περίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου Β.

  • και τέλος από την βιομηχανία αγροχημικών ως βιο-φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

β) Την παραγωγή συμπυκνωμένου, διαυγούς και αποσμημένου υδρολιπάσματος το οποίο να είναι ελεύθερο των πολυφαινολών, που εμφανίζουν φυτοτοξικές ιδιότητες, ώστε να μπορεί να διαβιβαστεί με ευκολία και ασφάλεια στην καλλιέργεια μέσω συστήματος υδρολίπανσης με σταλάκτες συμβάλλοντας στην αειφορική διαχείριση του αποβλήτου.

γ) Την αναερόβια γαλακτική ζύμωση αποφαινολοποιημένου αποβλήτου σε ανάμιξη με κατάλληλα αγρο-υλικά για παραγωγή ενσιρώματος ζωοτροφής π.χ. υπολείμματα καλλιεργειών ή αλευροβιομηχανίας και με χρήση διάφορων τύπων γαλακτικών καλλιεργειών.

δ) Την ζύμωση του συμπυκνωμένου, διαυγούς και από-φαινολοποιημένου αποβλήτου για παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτεΐνης ή πολυσακχαρίτη τζελάνης (gelan gum).

Σκοπός του υποέργου: Η παρούσα ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται στην ολική αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείου, που αποτελούν ένα από τα πλέον ρυπογόνα απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, σύμφωνα με την αρχή Zero Discharge, στρατηγική πλέον και κεντρική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος της αξιοποίησης θα είναι να χρησιμοποιηθεί ολικά ή μάζα του αποβλήτου για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων με άξονες:

α) την παραγωγή βιο-δραστικών πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Ως αντιοξειδωτικά πρόσθετα στην βιομηχανία τροφίμων

από στην φαρμακευτική βιομηχανία ως παράγοντες μείωσης της χοληστερόλης, αντικαρκινικής δράσης και επίδρασης στην καλύτερη πρόσληψη της ινσουλίνης στην περίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου Β.

και τέλος από την βιομηχανία αγροχημικών ως βιο-φυτοπροστατευτικά προϊοντα.

β) Την παραγωγή συμπυκνωμένου, διαυγούς και αποσμημένου υδρολιπάσματος το οποίο να είναι ελεύθερο των πολυφαινολών, που εμφανίζουν φυτοτοξικές ιδιότητες, ώστε να μπορεί να διαβιβαστεί με ευκολία και ασφάλεια στην καλλιέργεια μέσω συστήματος υδρολίπανσης με σταλάκτες συμβάλλοντας στην αειφορική διαχείριση του αποβλήτου.

γ) Την αναερόβια γαλακτική ζύμωση αποφαινολοποιημένου αποβλήτου σε ανάμιξη με κατάλληλα αγρο-υλικά για παραγωγή ενσιρώματος ζωοτροφής π.χ. υπολείμματα καλλιεργειών ή αλευροβιομηχανίας και με χρήση διάφορων τύπων γαλακτικών καλλιεργειών.

δ) Την ζύμωση του συμπυκνωμένου, διαυγούς και από-φαινολοποιημένου αποβλήτου για παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτεΐνης ή πολυσακχαρίτη τζελάνης (gelan gum).

Πακέτα

Π.Ε.1-Διοίκηση και διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος

Δράσεις
Δ1.1-Παραγωγή βιο-δραστικών πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας
Δ1.2-Παραγωγή συμπυκνωμένου, διαυγούς και αποσμημένου υδρολιπάσματος
Δ1.3-Αναερόβια γαλακτική ζύμωση αποφαινολοποιημένου αποβλήτου σε ανάμιξη με κατάλληλα αγρο-υλικά για παραγωγή ενσιρώματος ζωοτροφής
Δ1.4-Ζύμωση του συμπυκνωμένου, διαυγούς και από-φαινολοποιημένου αποβλήτου

Π.Ε.2-Διαύγαση και συμπύκνωση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου

Δράσεις
Δ2.1-Τεχνολογία μικρο-διήθησης
Δ2.2-Συμπύκνωση του διαυγούς μικροδιηθήματος απόβλητου με τη μέθοδο αντιστρόφου ωσμώσεως
Παραδοτέα
Π2.1-Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του πειραματικού δακτυλίου της μικροδιήθησης
Π2.2-1 Εκθεση 30-50 σελίδων μελέτης της διαύγασης του αποβλήτου με χρήση τεχνολογίας μεμβρανών μικροδιήθηση
Π2.3-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο την διαύγαση του αποβλήτου με μικροδιήθηση με χρήση κεραμικών μεμβρανών
Π2.4-Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του πειραματικού δακτυλίου της αντίστροφης όσμωσης
Π2.5-1 Εκθεση 30-50 σελίδων μελέτης της συμπύκνωσης του διαυγασμένου αποβλήτου με χρήση τεχνολογίας μεμβρανών αντιστρόφου οσμώσεως
Π2.6-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο την συμπύκνωση του διαυγούς αποβλήτου με αντίστροφη όσμωση
Π2.7-1 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για Διαδικασία ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου

Π.Ε.3-Παραγωγή και ενθυλάκωση πολυφαινολών από διαυγασμένο απόβλητο με χρήση συνδυασμού μακροπορωδών ρητινών και ξήρανσης με ψεκασμό

Δράσεις
Δ3.1-Παραγωγή και ενθυλάκωση πολυφαινολών από διαυγασμένο απόβλητο με χρήση συνδυασμού μακροπορωδών ρητινών και ξήρανσης με ψεκασμό
Παραδοτέα
Π3.1-Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του πειραματικού δακτυλίου της βιομηχανικής χρωματογραφίας
Π3.2-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων προσρόφησης των πολυφαινολών από τις ρητίνες
Π3.3-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων προρόφησης των πολυφαινολών από τις ρητίνες
Π3.4-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της ξήρανσης των πολυφαινολών με ψεκασμό (spray drying)
Π3.5-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της ενθυλάκωσης των πολυφαινολών
Π3.6-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο τα αποτελέσματα των πειραμάτων της ενθυλάκωσης των πολυφαινολών

Π.Ε.4-Χρήση σκόνης πολυφαινολών και ενκαψυλιωμένων πολυφαινολών ως αγροχημικών

Δράσεις
Δ4.1-Χρήση σκόνης πολυφαινολών και ενκαψυλιωμένων πολυφαινολών ως αγροχημικών
Παραδοτέα
Π4.1-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της χρήσης των απλών και ενκαψυλιωμένων πολυφαινολών ως αγροχημικώ νin-vitro
Π4.2-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της χρήσης των απλών και ενκαψυλιωμένων πολυφαινολών ως αγροχημικών in-vivo
Π4.3-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές που να συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων της χρήσης των απλών και ενκαψυλιωμένωνπολυφαινολών ως αγροχημικώνin-vitro & in-vivo

Π.Ε.5-Μελέτη και δοκιμές παραγωγής ενσιρώματος ζωοτροφής με α’ ύλη διαυγασμένο απόβλητο

Δράσεις
Δ5.1-Μελέτη και δοκιμές παραγωγής ενσιρώματος ζωοτροφής με α’ ύλη διαυγασμένο απόβλητο
Παραδοτέα
Π5.1-1 Εκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα των διαφόρων δοκιμών παραγωγής ενσιρωμάτων
Π5.2-1 Εκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα των δοκιμών της αποδοχής των από τα ζώα
Π5.3-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο την συνολική μελέτη

Π.Ε.6-Μελέτη και δοκιμές παραγωγής προϊόντων ζύμωσης υψηλής προστιθέμενης αξίας με α’ ύλη αποφαινολοποιημένο μικροδιηθημένο απόβλητο

Δράσεις
Δ6.1-Μελέτη και δοκιμές παραγωγής προϊόντων ζύμωσης υψηλής προστιθέμενης αξίας με α’ ύλη αποφαινολοποιημένο μικροδιηθημένο απόβλητο
Παραδοτέα
Π6.1-1 Εκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης της ζύμωσης παραγωγής μονοκυτταρικής πρωτεΐνης
Π6.2-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντίστοιχο αντικείμενο (παραγωγή μονοκυτταρικήςπρωτείνης)
Π6.3-1 Εκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης της ζύμωσης για παραγωγή πολυσακχαρίτη τζελάνης
Π6.4-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντίστοιχο αντικείμενο (παραγωγή τζελάνης)

Π.Ε.7-Δοκιμές βιο-δραστικότητας των παραγόμενων πολυφαινολών (εγκλωβισμένων σε φορείς ή μη) σε ιατρικές εφαρμογές

Δράσεις
Δ7.1- Δοκιμές βιο-δραστικότητας των παραγόμενων πολυφαινολών (εγκλωβισμένων σε φορείς ή μη) σε ιατρικές εφαρμογές
Παραδοτέα
Π7.1-1 Εκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης βιοδραστικότητας καθαρών ή πολυφαινολών
Π7.2-1 Εκθεση 30-50 σελίδων με τα συμπεράσματα της μελέτης βιοδραστικότητας ενθυλακωμένων πολυφαινολών
Π7.3-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση) σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με αντικείμενο την μελέτη της βιοδραστικότητας των παραγόμενων πολυφαινολών από απόβλητα ελαιοτριβείου

Π.Ε.8-Δοκιμές και αξιολόγηση του παραγόμενου διαυγούς και αποφαινολοποιημένου υδρολιπάσματος σε καλλιέργειες

Δράσεις
Δ8.1-Αρχικός Σχεδιασμός & εγκατάσταση του συστήματος υδρολίπανσης
Δ8.2-Εγκατάσταση πειραματικού αγρού
Δ8.3-Εφαρμογή υδρολίπανσης με τρεις τουλάχιστον διαφορετικές συγκεντρώσεις υδρολιπάσματος
Δ8.4-Συγκομιδή & αξιολογικές μετρήσεις
Δ8.5-Στατιστική & οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
Π8.1-Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για το κτίσιμο του συστήματος υδρολίπανσης
Π8.2-Φωτογραφίες και βίντεο σαν αποδείξεις για την εγκατάσταση του πειραματικού αγρού
Π8.3-Ηλεκτρονικό ημερολόγιο των διαφόρων εφαρμογών υδρολίπανσης
Π8.4-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υδρολίπανσης στην σοδειά, το έδαφος και τα παραγόμενα προϊόντα
Π8.5-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση)σε διεθνές επιστημονικό cited περιοδικό με αντικείμενο τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υδρολίπανσης στην σοδειά, το έδαφος και τα παραγόμενα προϊόντα.
Π8.6-1 Εκθεση 30-50 σελίδων που να συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας και της οικονομικής ανάλυσης για την εφαρμογή υδρολίπανσης με χρήση του παραγόμενου υδρολιπάσματος σε φυτά
Π8.7-1 Επιστημονική εργασία (Δημοσίευση) σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με αντικείμενο τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας και της οικονομικής ανάλυσης για την εφαρμογή υδρολίπανσης με χρήση του παραγόμενου υδρολιπάσματος σε φυτά

Π.Ε.9-Εκτέλεση δράσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Δράσεις
Δ9.1-9. Εκτέλεση δράσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Παραδοτέα
Π9.1-1 ιστοχώρος (website) υψηλής προσβασιμότητας για το πρόγραμμα
Π9.2-Διάφορες εκδόσεις του & αναβαθμίσεις του εν λόγω ιστοχώρου ανά 3μηνο
Π9.3-Παραστατικά συμμετοχής σε τρία (3) διεθνή συνέδρια
Π9.4-Ανάτυπα & παραστατικά αποδοχής (7) επτά επιστημονικών εργασιών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά
Π9.5-Εκδοση ενός (1) δίπλωματος Ευρεσιτεχνίας
Π9.6-Οργάνωση ημερίδας κλεισίματος του προγράμματος & αντίγραφα φωτο-γραφικού υλικού +Παρουσιάσεων σε PowerPoint για την ημερίδα κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.