Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 84700 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
89%
Φυσικό αντικείμενο : 5 από 5 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Νούλας Αργύριος (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ)
Μέλη :
1. Prydz Kristian ( )
2. Αντωνίου Αλέξανδρος (ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
3. Θεοχάρης Αχιλλέας (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ )
4. Κακαβάς Κων/νος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
5. Καραμάνος Νικόλαος ( )
6. Κολοκυθοπούλου Φωτεινή (ΒΙΟΛΟΓΟΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ )
7. Κορπετίνου Αγγελική ( )
8. Κρικέλης Βασίλειος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
9. Λαμπρονίκου Μαρίνα (ΕΤΠ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
10. Λαμπροπουλου Αγγελική (ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ )
11. Λαμπροπουλου Βασιλική ( )
12. Μηνάς Αναστάσιος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) )
13. Μουλάς Ανάργυρος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
14. Παπαχρήστου Διόνυσος ( )
15. Σκανδάλης Σπυρίδων (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ )
16. Σμυρλάκη Ιωάννα ( )
17. Ταμίας Γεώργιος (ΦΥΣΙΚΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Μελέτη της έκφρασης της σεργλυκίνης σε υγιή και νεοπλασματικά δείγματα ιστών και καρκινικών κυτταρικών σειρών σε γονιδιακό επίπεδο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο με μεθόδους ανοσοαποτύπωσης, ανοσοϊστοχημείας και μοριακής βιολογίας. Συσχέτιση της έκφρασής της σεργλυκίνης στους όγκους με κλινικοπαθολογικά ευρήματα, την πρόγνωση και επιβίωση των ασθενών σε αρχειακό υλικό. Η έκφραση, ο εντοπισμός και ο βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την προσκόλληση και μετανάστευση καθώς και στην ωρίμανση και έκκριση διαφόρων μορίων θα μελετηθεί σε αντίστοιχες φυσιολογικές και νεοπλασματικές σειρές. Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης που εκκρίνεται από νεοπλασματικά κύτταρα με το σύστημα του συμπληρώματος, της τροποποίησης της δραστικότητάς του και της επίδρασης στην κυτταρική λύση των νεοπλασματικών κυττάρων που επάγεται από το συμπλήρωμα κατά τη χορήγηση θεραπευτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων. Έλεγχος του ρόλου της σεργλυκίνης στη μετάπτωση των καρκινικών κυττάρων από επιθηλιακό σε μεσεγχυματικό φαινότυπο [Epithelial – Mesenchymal Transition, (ΕΜΤ)] στον μεταστατικό καρκίνο, με υπερέκφραση ή καταστολή των γονιδίων και επίδρασή τους στη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων με τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας. Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης με την οστεοπρωτεγερίνη (OPG) και τον RANKL και της επίδρασής της στην διαφοροποίηση των οστεοκλαστών.

Σκοπός του υποέργου: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης των μηχανισμών που συμμετέχουν κατά την ανάπτυξη και εξέλιξη των νεοπλασιών που αποτελεί κύρια αιτία θανάτου σε όλο τον πληθυσμό και στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού στην περιφέρεια Θεσσαλίας με εμπλουτισμένη γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πακέτα

Π.Ε.1-Συντονισμός του προγράμματος

Δράσεις
Δ1.1-Συντονισμός ερευνητικού προγράμματος
Παραδοτέα
Π1.1-3 ετήσιες και 1 τελική αναφορά

Π.Ε.2-Μελέτη της έκφρασης της σεργλυκίνης σε διάφορες κακοήθειες και συσχέτισή της με την βιολογική συμπεριφορά των όγκων

Δράσεις
Δ2.1-Αξιολόγηση της έκφρασης της σεργλυκίνης σε ιστούς από ασθενείς με διάφορες κακοήθειες (καρκίνος μαστού, παχέος εντέρου, πνεύμονα, γλοιώματα και όγκους όρχεων
Δ2.2-Ταυτοποίηση, απομόνωση, βιοχημικός χαρακτηρισμός και εντοπισμός της σεργλυκίνης που εκφράζεται από νεοπλασματικά κυτταρικές σειρές
Δ2.3-Συσχέτιση της έκφρασης της σεργλυκίνης σε ιστούς ασθενών με τις κλινικοπαθολογικές μεταβλητές, την πρόγνωση και επιβίωση των ασθενών
Παραδοτέα
Π2.1-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 1 Επιστημονικό Συνέδριο

Π.Ε.3-Μελέτη του ρόλου της σεργλυκίνης στην βιολογία των κακόηθων κυττάρων και την βιοσύνθεση βιο-δραστικών μορίων

Δράσεις
Δ3.1-Μελέτη του ρόλου της σεργλυκίνης στις κυτταρικές λειτουργίες
Δ3.2-Εμπλοκή της σεργλυκίνης στην επαγωγή ΕΜΤ
Δ3.3-Μελέτη των μορίων που αλληλεπιδρούν με την σεργλυκίνη και ο ρόλος της στην βιοσύνθεση και την έκκριση τους
Παραδοτέα
Π3.1-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 1 Επιστημονικό Συνέδριο

Π.Ε.4-Μελέτη του ρόλου της σεργλυκίνης στην ρύθμιση του συμπληρώματος και την προστασία των νεοπλασματικών κυττάρων

Δράσεις
Δ4.1-Αξιολόγηση της επίδρασης της σεργλυκίνης στην δραστικότητα του συμπληρώματος
Δ4.2-Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης με τα μόρια του συμπληρώματος
Δ4.3-Μελέτη του ρόλου της επίδρασης της σεργλυκίνης στο συμπλήρωμα και την προστασία των νεοπλασματικών κυττάρων έπειτα από επώαση τους με μονοκλωνικά αντισώματα
Παραδοτέα
Π4.1-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 1 Επιστημονικό Συνέδριο και 1 Δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό

Π.Ε.5-Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης με την OPG και την επίδρασή της στην διαφοροποίηση των οστεοκλαστών

Δράσεις
Δ5.1-Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης με την OPG και τον RANKL
Δ5.2-Αξιολόγηση του ρόλου της σεργλυκίνης στην διαφοροποίηση των οστεοκλαστών και την οστική απορρόφηση
Παραδοτέα
Π5.1-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 1 Επιστημονικό Συνέδριο και 1 Δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.