Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 65500 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
96%
Φυσικό αντικείμενο : 11 από 11 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Μανούρας Αθανάσιος (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Βαλιάκος Γεώργιος ( )
2. Βόντας Αλέξανδρος (MSC, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ )
3. Γεωργαντζά Καλλιόπη (MSC, ΕΤΠ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ )
4. Γραμουστιάνου Ευαγγελία (PHD ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΒΙΟΛΟΓΟΣ )
5. Κρικέλης Βασίλειος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
6. Λαμπρονίκου Μαρίνα (ΕΤΠ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
7. Μαρκουλάτος Παναγιώτης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
8. Μηνάς Αναστάσιος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) )
9. Νούλας Αργύριος (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
10. Πετεινάκη Ευθυμία (ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
11. Πλακοκέφαλος Ηλίας ( )
12. Σάρρου Στυλιανή ( )
13. ΦΛΩΡΟΥ ΖΩΗ ( )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Οι ιοί της γρίπης αποτελούν τους αιτιολογικούς παράγοντες οξείας επιδημικής νόσου του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου. Λόγω της ταχείας γονιδιακής εξέλιξης των ιών της γρίπης και της αυξημένης παθογένειας που παρατηρείται σε στελέχη τύπου Α του ιού, ως αποτέλεσμα γενετικών και αντιγονικών διαδικασιών, η νόσος της γρίπης αποτελεί παγκοσμίως μια σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία.

Το αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης περιλαμβάνει την εργαστηριακή μελέτη, απομόνωση και ταυτοποίηση ιών της νέας γρίπης από πληθυσμό της κεντρικής Ελλάδος. Η απομόνωση των ιών από κλινικά δείγματα θα επιτευχθεί σε ευαίσθητες κυτταρικές σειρές και εμβρυοφόρα αυγά και θα υπάρχει η δυνατότητα για την πλήρη αντιγονική ανάλυση των απομονωθέντων ιών και την σύγκριση τους με στελέχη του εμβολίου. Περεταίρω, σε όλα τα απομονωθέντα στελέχη του ιού θα πραγματοποιηθεί γενετική ανάλυση συγκεκριμένων γονιδιακών τμημάτων με σύγχρονες τεχνικές μοριακής βιολογίας και γενετικής με σκοπό την εξακρίβωση της μοριακής επιδημιολογίας και της εξελικτικής πορείας των ιών της γρίπης του ανθρώπου καθώς και την ταυτοποίηση στελεχών του ιού που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε αντιϊικά φάρμακα.

Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση μεταλλάξεων του ιού και η διερεύνηση της ευαισθησίας του ιού σε αντιικά φάρμακα.

Πακέτα

Π.Ε.1-Πρωτόκολλα Εργασίας

Δράσεις
Δ1.1-Σχεδιασμός & προετοιμασία πρωτοκόλλων εργασίας
Δ1.2-Εκπαίδευση στις εργαστηριακές τεχνικές
Παραδοτέα
Π1.1-Πρωτόκολλα εργασίας

Π.Ε.2-Απομόνωση και ταυτοποίηση των ιών νέας Γρίπης

Δράσεις
Δ2.1-Συλλογή κλινικών δειγμάτων
Δ2.2-Έλεγχος δειγμάτων για την παρουσία ιών με μοριακές τεχνικές
Δ2.3-Ανάπτυξη κυτταροκαλλιεργειών , απομόνωση των ιών σε κυτταροκαλλιέργειες και σε εμβρυοφόρα αυγά
Παραδοτέα
Π2.1-Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τον ιό νέας Γρίπης

Π.Ε.3-Γενετική ανάλυση στελεχών του ιού νέας Γρίπης

Δράσεις
Δ3.1-Γονιδιακή μελέτη και σύγκριση με ιούς προηγούμενων ετών
Δ3.2-Μελέτη της παθογένειας του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες
Δ3.3-Φυλογενετική ανάλυση των ιών αυτών
Παραδοτέα
Π3.1-Μοριακή-Φυλογενετική ανάλυση και μοριακή επιδημιολογία του ιου

Π.Ε.4-Μελέτη ανθεκτικότητας των ιών στα αντιικά φάρμακα

Δράσεις
Δ4.1-Γενετική ανάλυση ανθεκτικών στελεχών ιών Γρίπης σε αντιϊικά φάρμακα
Παραδοτέα
Π4.1-Αποτελέσματα γενετικής ανάλυσης στελεχών του ιού ανθεκτικών σε αντιικά φάρμακα

Π.Ε.5-Συγγραφή-δημοσίευση αποτελεσμάτων

Δράσεις
Δ5.1-Επεξεργασία εργαστηριακών ευρημάτων
Δ5.2-Συγγραφή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων
Δ5.3-Ανακοινώσεις σε συνέδρια-δημοσιότητα
Παραδοτέα
Π5.1-Δημοσίευση εργασίας σε συνέδριο
Π5.2-Δημοσίευση εργασίας σε συνέδριο
Π5.3-Δημοσίευση εργασίας σε συνέδριο
Π5.4-Δημοσίευση εργασίας σε συνέδριο
Π5.5-Δημοσίευση εργασίας σε περιοδικό
Π5.6-Δημοσίευση εργασίας σε περιοδικό
Π5.7-Δημοσίευση εργασίας σε περιοδικό

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.