Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 58738 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
88%
Φυσικό αντικείμενο : 11 από 11 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Αναστασόπουλος Ηλίας (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Γανωτάκης Δημήτριος (ΣΕ/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ )
2. Ζαραγκώτας Δημήτρης (ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
3. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ )
4. Λαζανάκη Μαρία (ΣΕ / ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ )
5. Λιόλιος Νικόλαος (ΣΕ/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
6. Μακρίδης Παύλος (ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ/ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ )
7. Μπακρατσάς Δημήτριος ( )
8. Παπαιωάννου Χαρίκλεια (ΣΕ / ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ )
9. Παπασωτηρόπουλος Βασίλης (ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ )
10. Στεφανάκης Μιχάλης (ΣΕ / ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ )
11. Τουλουπάκης Ελευθέριος (ΣΕ/ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΌΣ ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ/ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ )
12. Τσικαλάς Γιώργος (ΣΕ / ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Στην ΚΕΟ και ΟΕΣ θα εργασθούν γεωπόνοι, χημικοί, βιολόγοι και σπουδαστές τεχνολογίας γεωπονίας προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης επιλεγμένων κλώνων ρίγανης με αυξημένη περιεκτικότητα σε ριγανέλαιο για την απολύμανση ζωντανής τροφής ψαριών (ζωοπλακτόν). Οι κλώνοι ρίγανης θα αναλυθούν ως προς τα χημικά συστατικά τους και οι πλέον σημαντικοί θα συμπεριληφθούν σε in vitro και in vivo δοκιμές έναντι συγκεκριμένων παθογόνων του ζωοπλακτόν. Η ταυτοποίηση των πλέον σημαντικών απο αυτούς θα γίνει με μοριακές μεθόδους. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων θα ανακοινωθούν σε συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Σκοπός του υποέργου: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λάρισας οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πακέτα

Π.Ε.1-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΩΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

Δράσεις
Δ1.1-Συλλογή σπόρων ρίγανης
Δ1.2-Επιλογή φυτών με αυξημένη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια
Δ1.3-Παραγωγή κλώνων επιλεγμένων φυτών ρίγανης
Παραδοτέα
Π1.1-Συλλογή σπόρων ρίγανης
Π1.2-Επιλογή φυτών με αυξημένη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια
Π1.3-Παραγωγή κλώνων επιλεγμένων φυτών ρίγανης

Π.Ε.2-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ

Δράσεις
Δ2.1-Αποστάγματα αιθερίων ελαίων επιλεγμένων κλώνων ρίγανης
Δ2.2-Αναλύσεις των αποσταγμάτων μέσω χρωματογραφημάτων και των φασμάτων μάζας τους
Παραδοτέα
Π2.1-Αποστάγματα αιθερίων ελαίων επιλεγμένων κλώνων ρίγανης
Π2.2-Αναλύσεις των αποσταγμάτων μέσω χρωματογραφημάτων και των φασμάτων μάζας τους

Π.Ε.3-IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΖΩΟΠΛΑΚΤΟΝ

Δράσεις
Δ3.1-Αποτελέσματα in vitro και in vivo δοκιμών δραστικότητας αποσταγμάτων αιθερίων ελαιών, επιλεγμένων κλώνων ρίγανης
Παραδοτέα
Π3.1-Αποτελέσματα in vitro και in vivo δοκιμών δραστικότητας αποσταγμάτων αιθερίων ελαιών, επιλεγμένων κλώνων ρίγανης

Π.Ε.4-ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ

Δράσεις
Δ4.1-Επιλογή κατάλληλης μεθόδου απομόνωσης DNA
Δ4.2-Απομόνωση δειγμάτων DNA
Δ4.3-Ανάπτυξη κατάλληλου πρωτοκόλλου RAPD-PCR, και SSRs στη ρίγανη
Παραδοτέα
Π4.1-Επιλογή κατάλληλης μεθόδου απομόνωσης DNA
Π4.2-Απομόνωση δειγμάτων DNA
Π4.3-Ανάπτυξη κατάλληλου πρωτοκόλλου RAPD-PCR, και SSRs στη ρίγανη

Π.Ε.5-ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δράσεις
Δ5.1-Ανακοινώσεις σε συνέδρια
Δ5.2-Δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά
Παραδοτέα
Π5.1-Ανακοινώσεις σε συνέδρια
Π5.2-Δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.