Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 90000 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/10/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/09/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
89%
Φυσικό αντικείμενο : 20 από 20 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Παπαδόπουλος Ιωάννης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Vrontis Demetris (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ UNIVERSITY OF NICOSIA )
2. Αβραμούλη Δήμητρα (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
3. Βιλαώρα Αγάπη (ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )
4. Γαλαγαλάς Αλέξιος (ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ, ΕΡΔΙΠ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
5. Δεδούλης Εμμανουήλ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΟΙΚΟΜΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ )
6. Καραγκούνη Γλυκερία (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
7. Καρβελάς Αναστάσιος (ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ )
8. Λαμπούδης Δημήτριος (ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
9. Μπάμπαλης Αθανάσιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
10. Μπλάνα Ανθούλα (ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ )
11. Μπλάνας Γεώργιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
12. Νινίκας Κων/νος (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,Ε.Τ.Π. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
13. Νταλός Γεώργιος (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
14. Παπαδοπούλου Αικατερίνη (ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ )
15. Παυλής Γρηγόριος (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ )
16. Πλατή Κασσιανή ( )
17. Πλατογιάννη Ευανθία (ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ )
18. Πρεμενιώτου Ελένη (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ )
19. Ράμμου Αικατερίνη (ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, Ε.Τ.Π. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
20. Σιδεράς Αδαμάντιος (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
21. Τρίγκας Μάριος (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΚΕΤΕΑΘ )
22. Χιωτέρης Σπυρίδων ( )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Σκοπός του υποέργου είναι να επινοηθεί ένα σύνολο έξυπνων και αμιγώς οικολογικών επίπλων που να παρέχουν καλύτερη εμπειρία της σπιτικής ζωής χωρίς να υπερφορτώνονται οι χρήστες με τεχνολογία και να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία από τις ιδέες.

Η κεντρική ιδέα είναι να βελτιωθεί ο σημερινός τρόπος λειτουργίας μέσα στο σπίτι όσον αφορά στο έπιπλο αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες τόσο κατά την κατασκευή και ιχνηλασιμότητα υλικών και τελικών προϊόντων, όσο και κατά τη χρήση αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται ή και θα ενισχύεται ο φυσικός τρόπος ζωής και η ευχρηστία από κάθε πιθανή ομάδα χρηστών (ηλικιωμένων, παιδιών, ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α.)

Το έργο :

  • είναι το πρώτο σε παγκόσμια βάση που επιχειρεί την κατασκευή τελικού προϊόντος έξυπνου και ταυτόχρονα οικολογικού
  • ακολουθεί δομημένη μεθοδολογία ανάπτυξης νέων προϊόντων (κατά Ulrich & Eppinger),
  • ενισχύει την πράσινη επιχειρηματικότητα
  • προωθεί την τεχνολογία, την καινοτομία και εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή των καταναλωτών σε προϊόντα καθημερινής κι άμεσης χρήσης.

Επιπλέον, οι λύσεις που θα προκύψουν θα δώσουν νέα πνοή στον παραδοσιακό κλάδο ξύλου – επίπλου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την παγκόσμια οικονομική κρίση κι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Πακέτα

Π.Ε.1-Οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων GSF - Προκαταρτικές εργασίες

Δράσεις
Δ1.1- Επιστημονικός σχεδιασμός της έρευνας με αναλυτικό ορισμό των όρων που θα χρησιμοποιηθούν
Δ1.2-Bιβλιογραφική ανασκόπηση
Δ1.3-Συλλογή της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών
Δ1.4-Μελέτη περιπτώσεων
Δ1.5-Συγγραφή της Δήλωσης Αποστολής του έργου
Δ1.6-Κριτήρια αξιολόγησης
Δ1.7-Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης
Παραδοτέα
Π3.1.1-DesignBrief
Π3.1.2-Μελέτη ανάπτυξης προϊόντων GSF
Π3.1.3-Έκδοση πρακτικών ημερίδας

Π.Ε.2-Εντοπισμός της αγοράς προϊόντων GSF στην Ελλάδα και των τάσεων αυτής (Targeting & trend analysis)

Δράσεις
Δ2.1-Επιλογή δείγματος και σχεδιασμός των ερωτηματολογίων
Δ2.2-Χρήση προ-ερωτηματολογίων και οριστικοποίηση του περιεχομένου των τελικών ερωτηματολογίων
Δ2.3-Διεξαγωγή έρευνας αγοράς
Δ2.4-Επεξεργασία των αποτελεσμάτων και συγγραφή αυτών με συμπεράσματα
Δ2.5-Δημοσίευση των αποτελεσμάτων (ανακοίνωση σε συνέδριο)
Παραδοτέα
Π3.2.1-Ολοκληρωμένη μελέτη έρευνας αγοράς
Π3.2.2-Ανακοίνωση σε συνέδριο

Π.Ε.3-Σχεδιασμός οίκο-λογικών – GS οικιακών επίπλων.

Δράσεις
Δ3.1-Συνδυαστική μελέτη του design brief
Δ3.2-Δημιουργία και καταχώρηση ιδεών/προτάσεων σε δυσδιάστατη (σκίτσα) και τρισδιάστατη μορφή
Δ3.3-Ανάλυση και κρίση των ιδεών/προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης
Δ3.4-Σχεδιαστική ανάπτυξη σε τρισδιάστατη ηλεκτρονική μορφή (μορφολογικά και χρηστικά) των επικρατέστερων ιδεών/προτάσεων
Δ3.5-Τελική κρίση και επιλογή μίας ή δύο μόνο ιδεών/προτάσεων
Δ3.6-Δημιουργία τελικής σχεδιαστικής μελέτης
Δ3.7-Κατοχύρωση αυτών των προτάσεων / ιδεών και τελικών κατασκευαστικών σχεδίων στον ΟΒΙ
Δ3.8-Δημοσίευση σε κλαδικά περιοδικά των επιλεγμένων ιδεών/προτάσεων
Παραδοτέα
Π3.3.1-Τελική σχεδιαστική μελέτη και κατασκευαστικά σχεδία οίκο – λογικών επίπλων
Π3.3.2-Κατοχύρωση των τελικών σχεδίων στον ΟΒΙ
Π3.3.3-Δημοσίευση ιδεών – προτάσεων

Π.Ε.4-Τεχνολογία παραγωγής οίκο-λογικών GS οικιακών επίπλων

Δράσεις
Δ4.1-Κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου και πρωτοτύπου πιλοτικής παραγωγής για καταγραφή της όλης διαδικασίας
Δ4.2-Καθορισμός της γραμμής παραγωγής
Δ4.3-Συνδεσμολογία των προϊόντων
Δ4.4-Χρήση των καταλληλότερων ειδών ξυλείας
Δ4.5-Καθορισμός και επιλογή των κατάλληλων πρώτων και βοηθητικών υλών
Δ4.6-Επιλογή και προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Δ4.7-Διεξαγωγή των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων
Δ4.8-Καταγραφή των εντυπώσεων και παρατηρήσεων από εθελοντική χρήση αυτού
Παραδοτέα
Π3.4.1-Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής
Π3.4.2-Πίνακας πρώτων & βοηθητικών υλών
Π3.4.3-Εγχειρίδιο κανόνων κατασκευής οικολογικών επίπλων
Π3.4.4-Κατασκευή«οίκο – λογικού» επίπλου

Π.Ε.5-Οικονομικές αναλύσεις

Δράσεις
Δ5.1-Συλλογή βασικών δεδομένων
Δ5.2-Ανάπτυξη μεθοδολογίας
Δ5.3-Τεχνικοοικονομική ανάλυση παραγωγής καινοτόμου προϊόντος
Δ5.4-Κοστολόγηση της παραγωγής
Δ5.5-Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) εκκίνησης μαζικής παραγωγής
Δ5.6-Συγγραφή ερευνητικής εργασίας
Δ5.7-Πραγματοποίηση ημερίδας
Παραδοτέα
Π3.5.1-Οικονομοτεχνική ανάλυση παραγωγής οίκο – λογικών επίπλων
Π3.5.2-Επιχειρηματικό σχέδιο
Π3.5.3-Ερευνητική εργασία
Π3.5.4-Έκδοση πρακτικών ημερίδας

Π.Ε.6-Προώθηση και επικοινωνία οίκο-λογικών επίπλων

Δράσεις
Δ6.1-Καθορισμός στόχων του μάρκετινγκ του 1ου «οίκο – λογικού» - GS επίπλου
Δ6.2-Προσδιορισμός της στρατηγικής του μάρκετινγκ του καινοτόμου προϊόντος
Δ6.3-Προσδιορισμός των καναλιών εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
Δ6.4-Αποτελεσματικές ενέργειες επικοινωνίας (βασικές και συμπληρωματικές)
Δ6.5-Μελέτη της brand στρατηγικής
Δ6.6-Έκδοση σχετικού newsletter
Δ6.7-Απαραίτητες ενέργειες για συνεργασίες με κρατικούς φορείς και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Παραδοτέα
Π3.6.1-Ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ GS επίπλων
Π3.6.2-Έκδοση newsletter
Π3.6.3-Έκθεση ενεργειών συνεργασιών
Π3.6.4-Ερευνητική εργασία με ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο ή περιοδικό

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.