Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 85900 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/10/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/09/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
71%
Φυσικό αντικείμενο : 18 από 23 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Σαντουρίδης Ηλίας (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Ακριβούλη Ζωή (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ )
2. Αλεξάνδρου Θεόδωρος ( )
3. Γκόλια Αικατερίνη (μέλος ομάδας )
4. Δαμασιώτης Βύρων (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
5. Κάκκος Νικόλαος (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
6. Κόλλιας Χρήστος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
7. Κουλουκτσής Ιωάννης (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
8. Μπλάνας Νικόλαος (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
9. Νικολόπουλος Σωτήριος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
10. Ρεικλέτης Παναγιώτης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ )
11. Τριβέλας Παναγιώτης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ )
12. Τσαχτάνη Ειρήνη ( )
13. Τσιφόρα Ευδοκία (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
14. Τσούτσα Παρασκευή (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Το έργο αφορά στη διερεύνηση, τον προσδιορισμό και την κατανόηση των αναδυόμενων ρόλων που αναλαμβάνουν τα στελέχη λογιστικής και χρηματοοικονομικής στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Αρχικά θα εξερευνηθούν οι ρόλοι τους καθώς και οι ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με αυτούς στο οργανωσιακό περιβάλλον. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι δεξιότητες και ικανότητες που καλλιεργούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πεδία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η συγκριτική θεώρηση των απαιτήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον με τις προσφερόμενες από την εκπαίδευση δεξιότητες και ικανότητες θα αποκαλύψει πιθανά δυνατά και αδύναμα σημεία των συναφών υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη πρότασης πολιτικής (π.χ. πρόγραμμα σπουδών)η οποία θα συμβάλλει στη σύγκλισή τους. Η υλοποίηση του έργου θα στηριχθεί στη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας πεδίου, μέσω ερωτηματολογίων στο οργανωσιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα του έργου, τόσο με την μορφή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια όσο και με την μορφή επιστημονικού βιβλίου θα συμβάλλουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση του παραγόμενου ερευνητικού έργου του ΤΕΙ Λάρισας και των συμμετεχόντων ΑΕΙ στο προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα. Τέλος, οι προτάσεις πολιτικής που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της πρωτογενούς έρευνας θα δημοσιοποιηθούν ευρύτερα (βιβλίο, ιστοσελίδα, ψηφιακός δίσκος) και θα διατεθούν σε ενδιαφερόμενους φορείς για περαιτέρω αξιοποίηση.

Πακέτα

Π.Ε.1-Συντονισμός έργου

Δράσεις
Δ1.1-Συντονισμός έργου
Παραδοτέα
Π1.1-Έκθεση Προόδου 1
Π1.2-Έκθεση Προόδου 2
Π1.3-Έκθεση Προόδου 3

Π.Ε.2-Ο σύγχρονος ρόλος στελεχών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δράσεις
Δ2.1 Ο σύγχρονος ρόλος στελεχών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Παραδοτέα
Π2.1-Κεφάλαιο βιβλίου 1
Π2.2-Ερευνητικό εργαλείο 1
Π2.3-Σχέδιο δειγματοληψίας 1
Π2.4-Τεχνική αναφορά 1
Π2.5-Κεφάλαιο βιβλίου 2
Π2.6-Δημοσίευση 1
Π2.7- Δημοσίευση 2

Π.Ε.3-Σύγχρονες τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα πεδία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δράσεις
Δ3.1-Σύγχρονες τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα πεδία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Παραδοτέα
Π3.1-Κεφάλαιο βιβλίου 3
Π3.2-Ερευνητικό Εργαλείο 2
Π3.3-Σχέδιο δειγματοληψίας 2
Π3.4-Τεχνική αναφορά 2
Π3.5-Κεφάλαιο βιβλίου 4
Π3.6-Δημοσίευση 3
Π3.7-Δημοσίευση 4

Π.Ε.4-Ο ρόλος στελεχών Λογιστικής στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία

Δράσεις
Δ4.1-Ο ρόλος στελεχών Λογιστικής στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία
Παραδοτέα
Π4.1- Κεφάλαιο βιβλίου 5
Π4.2-Τεχνική Αναφορά 3
Π4.3- Δημοσίευση 5

Π.Ε.5-Συμπεράσματα, Σύνοψη Έργου, Προτάσεις Πολιτικής

Δράσεις
Δ5.1-Συμπεράσματα, Σύνοψη Έργου, Προτάσεις Πολιτικής
Παραδοτέα
Π5.1-Έκθεση αξιολόγησης επιστημονικών ευρημάτων και δημοσιεύσεων
Π5.2-Επιστημονικός τόμος αποτελεσμάτων

Π.Ε.6-Διάδοση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου

Δράσεις
Δ6.1-Διάδοση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου
Παραδοτέα
Π6.1- Ψηφιακός δίσκος (CD)

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.