Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 75500 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
99%
Φυσικό αντικείμενο : 18 από 18 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Χαϊκαλης Κωνσταντίνος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ)
Μέλη :
1. Ασλανίδου Δήμητρα ( )
2. Ζαχος Αθανασιος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ (ΤΈΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ) )
3. Ζουμπουρτικουδης Ιωαννης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΛΛΟ ΤΕΙ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) )
4. Καματερου Παρασκευη (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (MSC) (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) )
5. Καραπαναγιωτης Ιωαννης (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΛΛΟ ΑΕΙ (Α.Ε.Α.Θ.) )
6. Λαμπάκης Δημήτριος (ΦΥΣΙΚΟΣ (MSC, PHD) (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) )
7. Παλλες Δημητριος (ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ) )
8. Παναγιωτου Κωνσταντινος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΛΛΟ ΑΕΙ (Α.Π.Θ.) )
9. Παρασιδης Ιωαννης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Η ταυτοποίηση των βαφών που περιέχονται σε ιστορικά υφάσματα είναι σημαντική για την ιστορία της τέχνης και την ανάπτυξη επιτυχημένων πρωτοκόλλων συντήρησης. Απροσδόκητα, οι χρωστικές και τα υφάσματα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα μεγάλη προσοχή. Η διερεύνηση των βαφών που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο σκοπός του προτεινόμενου υποέργου και θα συμβάλει στη βελτίωση των μεθοδολογιών/τεχνικών, που χρησιμοποιούνται/εφαρμόζονται για την ταυτοποίηση των χρωστικών. Αρχικά, θα αναπτυχθούν μέθοδοι για την εκχύλιση των χρωστικών από υφασμάτινα υποστρώματα χρησιμοποιώντας ήπια οξέα. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με την πρότυπη μέθοδο του υδροχλωρικού οξέος. Κατόπιν, θα αναπτυχθούν/αξιολογηθούν κριτήρια για το διαχωρισμό των ειδών του ριζαριού και της πορφύρας, που συναντώνται στη Μεσόγειο. Επίσης, θα διερευνηθεί η διάκριση της Μεξικανικής και της Αρμενικής κογχινίλης (σημαντική για την τεκμηρίωση των Ελληνικών ιστορικών υφασμάτων). Οι παραπάνω δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν με χρήση της τεχνικής χρωματογραφίας, που, ταυτόχρονα, θα χρησιμοποιηθεί και για καταγραφή/παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δομές των άγνωστων συστατικών των χρωστικών ουσιών. Κατόπιν, θα συγκριθούν οι δυνατότητες ανάλυσης της φασματοσκοπίας SERS για την ταυτοποίηση ιστορικών βαφών με τα αποτελέσματα που θα ληφθούν χρησιμοποιώντας την χρωματογραφία. Τέλος, θα διερευνηθούν επιλεγμένα εκκλησιαστικά υφάσματα, χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες τεχνικές για την ταυτοποίηση οργανικών χρωστικών υλών, μετάλλων προστύψεως και μεταλλικών ινών.

Σκοπός του υποέργου: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λάρισας οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πακέτα

Π.Ε.1- Ανάπτυξη ήπιων μεθόδων απόσπασης χρωστικών από υφάνσιμα υποστρώματα

Δράσεις
Δ1.1-Παρασκευή βαμμένων υφασμάτων χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα αναφοράς.
Δ1.2-Επεξεργασία των βαμμένων υφασμάτων (δειγμάτων αναφοράς) σε συνθήκες τεχνητά επιταχυνόμενης γήρανσης.
Δ1.3-Ανάπτυξη και συγκριτική μελέτη ήπιωνμεθόδων απόσπασηςχρωστικών από υφάνσιμα υποστρώματα με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας (HPLC-DAD).
Παραδοτέα
Π1.1-Παρασκευή βαμμένων υφασμάτων χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα αναφοράς.
Π1.2-Επεξεργασία των βαμμένων υφασμάτων (δειγμάτων αναφοράς-σε συνθήκες τεχνητά επιταχυνόμενης γήρανσης.
Π1.3-Ανάπτυξη και συγκριτική μελέτη ήπιων μεθόδων απόσπασης χρωστικών από υφάνσιμα υποστρώματα με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας (HPLC-DAD).

Π.Ε.2-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση επιλεγμένων χρωστικών παρόμοιας προέλευσης

Δράσεις
Δ2.1-Ταυτοποίηση των δευτερευόντων συστατικών της κογχινίλης και του ριζαριού με την τεχνική της χρωματογραφίας LC-MS.
Δ2.2-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση των Rubia Tinctorum L-και Rubia Peregrina L.
Δ2.3-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση της Μεξικανικής (Dactylopius coccus Costa) και Αρμενικής (Porphyrophora hameli Brandt) κογχινίλης.
Δ2.4-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση των Ηexaplex trunculus L., Bolinus brandaris L-και Thais haemastoma L.
Δ2.5-Παρακολούθηση των δεικτών/μηχανισμών αποδόμησης (εκφυλισμού), που εμφανίζονται στα υφάσματα λόγω γήρανσης.
Παραδοτέα
Π2.1-Ταυτοποίηση των δευτερευόντων συστατικών της κογχινίλης και του ριζαριού με την τεχνική της χρωματογραφίας LC-MS.
Π2.2-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση των Rubia tinctorum L. και Rubia peregrina L.
Π2.3-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση της Μεξικανικής (Dactylopius coccus Costa-και Αρμενικής (Porphyrophora hameli Brandt-κογχινίλης.
Π2.4-Μελέτη της επίδρασης των μηχανισμών γήρανσης στην ταυτοποίηση των Ηexaplex trunculus L., Bolinus brandaris L. και Thais haemastoma L.
Π2.5-Παρακολούθηση των δεικτών/μηχανισμών αποδόμησης (εκφυλισμού), που εμφανίζονται στα υφάσματα λόγω γήρανσης.

Π.Ε.3-Ανάπτυξη μεθοδολογίας ταυτοποίησης χρωστικών με χρήση της φασματοσκοπίας μRaman-SERS

Δράσεις
Δ3.1-Μείωση του φθορισμού με ταυτόχρονη ενίσχυση του σήματος Raman με χρήση οπών διαμέτρου της τάξης των μικρομέτρων.
Δ3.2-Παρασκευή κολλοειδών υπό διαφορετικές συνθήκες και χρήση ποικίλων χημικών ουσιών, κατάλληλες για την τεχνική SERS.
Δ3.3-Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου SERS, για την ταυτοποίηση χρωστικών σε υφάσματα, χωρίς την απαίτηση εκχύλισης ή υδρόλυσης-Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου SERS για την ταυτοποίηση χρωστικών, μετά την απόσπασή τους από υφάνσιμες ίνες.
Δ3.4-Ανάπτυξη μιας συνδυασμένης μεθόδου SERS-μικρομετρικών οπών.
Παραδοτέα
Π3.1-Μείωση του φθορισμού με ταυτόχρονη ενίσχυση του σήματος Raman με χρήση οπών διαμέτρου της τάξης των μικρομέτρων.
Π3.2-Παρασκευή κολλοειδών υπό διαφορετικές συνθήκες και χρήση ποικίλων χημικών ουσιών, κατάλληλες για την τεχνική SERS.
Π3.3-Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου SERS, για την ταυτοποίηση χρωστικών σε υφάσματα, χωρίς την απαίτηση εκχύλισης ή υδρόλυσης.
Π3.4-Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου SERS για την ταυτοποίηση χρωστικών, μετά την απόσπασή τους από υφάνσιμες ίνες.
Π3.5-Ανάπτυξη μιας συνδυασμένης μεθόδου SERS-μικρομετρικών οπών.

Π.Ε.4-Ταυτοποίηση των υλικών (χρωστικών) που χρησιμοποιήθηκαν σε βυζαντινά υφάσματα

Δράσεις
Δ4.1-Επιλογή των υφασμάτων με σαφή βυζαντινή προέλευση από το Άγιο Όρος.
Δ4.2-Διατύπωση Δελτίων Κατάστασης.
Δ4.3-Δειγματοληψία από τα ιστορικά αντικείμενα.
Δ4.4-Αναλυτική εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιώντας τις όλες τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων πακέτων εργασίας.
Δ4.5-Ενημέρωση των Εκθέσεων Κατάστασης.
Παραδοτέα
Π4.1-Επιλογή των υφασμάτων με σαφή βυζαντινή προέλευση από το Άγιο Όρος.
Π4.2-Διατύπωση Δελτίων Κατάστασης.
Π4.3-Δειγματοληψία από τα ιστορικά αντικείμενα.
Π4.4-Αναλυτική εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιώντας τις όλες τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων πακέτων εργασίας.
Π4.5-Ενημέρωση των Εκθέσεων Κατάστασης.

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.