Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 78500 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/04/2012
Ημερομηνία λήξης : 31/03/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
68%
Φυσικό αντικείμενο : 16 από 16 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Σάββας Ηλίας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Μέλη :
1. Trave-Massuyes Louise (DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS, LABORATOIRE D’ANALYSE ET D’ARCHITECTURE DES SYSTEMES, LAAS-CNRS )
2. Γκαρανη Γεωργια (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
3. Καραισκος Ζαφειριος (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) )
4. Κατσαρος Παναγιωτης (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Α.Π.Θ. )
5. Κοκκορας Φωτιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
6. Κοπανος Χρηστος (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (MSC) (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) )
7. Λιόλιος Νικόλαος (ΣΕ/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
8. Ξανθακης Σπυριδων (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (DEA, PHD)(ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
9. Σωμαράς Χρήστος (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
10. Τσιλίκα Κυριακή (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Η μελέτη και η υλοποίηση συνεργίας που προκύπτει από τη σύγκλιση ενός σημαντικού τομέα της Τεχνολογίας Λογισμικού (Έλεγχος Προγραμμάτων - Software Testing) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) με εργαλεία την Ποιοτική Συλλογιστική και τους Γενετικούς Αλγόριθμους (Qualitative Reasoning and Genetic Algorithms) θα έχει ως αποτέλεσμα ένα εργαλείο κατανόησης της λειτουργίας και ελέγχου ενός λογισμικού τόσο για τους αρχάριους προγραμματιστές όσο και για τους μηχανικούς ελέγχου. Το εν λόγω εργαλείο αποτελεί τη βασική συνιστώσα ενός υποστηρικτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης από απόσταση (e-learning) πάνω στο νευραλγικό αυτό γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού.

Σκοπός του υποέργου: Η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση της ανάλυσης, του ελέγχου συμπεριφοράς και της κατανόησης της λειτουργίας ενός λογισμικού με την ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα αυτοματοποιεί τον οριακό λειτουργικό έλεγχο σ’ ένα λογισμικό κάνοντας χρήση Ποιοτικής Συλλογιστικής και Γενετικών Αλγορίθμων.

Πακέτα

Π.Ε.1- Θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο

Δράσεις
Δ1.1-Περιγραφή θεωρητικού και μαθηματικού υπόβαθρου Λογισμικής Διαγραμματικής Οντολογίας.
Δ1.2-Κώδικας σχεδίασης Λογισμικής Διαγραμματικής Οντολογίας
Παραδοτέα
Π1.1-Περιγραφή θεωρητικού και μαθηματικού υπόβαθρου Λογισμικής Διαγραμματικής Οντολογίας.
Π1.2- Κώδικας σχεδίασης Λογισμικής Διαγραμματικής Οντολογίας

Π.Ε.2-Προδιαγραφές εργαλείου

Δράσεις
Δ2.1-Περιγραφή λειτουργιών και περιβάλλοντος διεπαφής του εργαλείου οριακού ελέγχου.
Δ2.2-Περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου του ποιοτικού συμπερασματικού συλλογισμού.
Δ2.3-Πηγαίος κώδικας 20 επιλεγέντων αριθμητικών αλγορίθμων
Παραδοτέα
Π2.1-Περιγραφή λειτουργιών και περιβάλλοντος διεπαφής του εργαλείου οριακού ελέγχου.
Π2.2-Περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου του ποιοτικού συμπερασματικού συλλογισμού.
Π2.3-Πηγαίος κώδικας 20 επιλεγέντων αριθμητικών αλγορίθμων.

Π.Ε.3-Γενικός και λεπτομερής σχεδιασμός εργαλείου

Δράσεις
Δ3.1-Περιγραφή γενικής αρχιτεκτονικής του εργαλείου.
Δ3.2-Λεπτομερής περιγραφή διαγραμματικής επικοινωνίας και συμπερασματικού συλλογισμού.
Δ3.3-Περιγραφή γενετικού μοντέλου αυτόματης παραγωγής Δ.Ε.
Παραδοτέα
Π3.1- Περιγραφή γενικής αρχιτεκτονικής του εργαλείου.
Π3.2-Λεπτομερής περιγραφή διαγραμματικής επικοινωνίας και συμπερασματικού συλλογισμού.
Π3.3-Περιγραφή γενετικού μοντέλου αυτόματης παραγωγής Δ.Ε.

Π.Ε.4-Υλοποίηση ενοτήτων περιβάλλοντος

Δράσεις
Δ4.1-Πηγαίος κώδικας γενικής αρχιτεκτονικής του εργαλείου.
Δ4.2-Πηγαίος κώδικας διαγραμματικής επικοινωνίας και συμπερασματικού συλλογισμού.
Δ4.3-Πηγαίος κώδικας γενετικού μοντέλου αυτόματης παραγωγής Δ.Ε.
Παραδοτέα
Π4.1-Πηγαίος κώδικας γενικής αρχιτεκτονικής του εργαλείου.
Π4.2-Πηγαίος κώδικας διαγραμματικής επικοινωνίας και συμπερασματικού συλλογισμού.
Π4.3-Πηγαίος κώδικας γενετικού μοντέλου αυτόματης παραγωγής Δ.Ε.

Π.Ε.5-Έλεγχος ενοτήτων και συστήματος

Δράσεις
Δ5.1-Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου.
Δ5.2-Συνοπτική παρουσίαση εξαχθέντων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της υιοθετηθείσας προσέγγισης (ποσοστό λειτουργικής οριακής κάλυψης).
Παραδοτέα
Π5.1-Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου.
Π5.2-Συνοπτική παρουσίαση εξαχθέντων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της υιοθετηθείσας προσέγγισης (ποσοστό λειτουργικής οριακής κάλυψης).

Π.Ε.6-Εκπαιδευτικό πείραμα και συμπεράσματα

Δράσεις
Δ6.1-Έντυπη παρουσίαση προδιαγραφών και σχεδίασης της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας.
Δ6.2-Έντυπη παρουσίαση αποτελεσμάτων περιπτώσεων χρήσης του περιβάλλοντος από ομάδα αρχάριων προγραμματιστών καθώς και αρχάριων / έμπειρων ελεγκτών λογισμικού.
Δ6.3-Σε έντυπη μορφή η πρόσκληση, το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις των εισηγητών της ημερίδας
Παραδοτέα
Π6.1-Έντυπη παρουσίαση προδιαγραφών και σχεδίασης της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας.
Π6.2-Έντυπη παρουσίαση αποτελεσμάτων περιπτώσεων χρήσης του περιβάλλοντος από ομάδα αρχάριων προγραμματιστών καθώς και αρχάριων / έμπειρων ελεγκτών λογισμικού.
Π6.3-Σε έντυπη μορφή η πρόσκληση, το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις των εισηγητών της ημερίδας

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.