Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 86700 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
97%
Φυσικό αντικείμενο : 16 από 16 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Ανθόπουλος Λεωνίδας (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Srdjan Krco ( )
2. Βακαλη Αθηνα (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. )
3. Γιαννακιδου Ειρηνη (ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
4. Γιατσογλου Μαρια (ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
5. Γκατζιάκη Βασιλική ( )
6. Ζιώζιας Χρήστος ( )
7. Κακαροτζας Γεωργιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
8. Μπαρος Χρηστος (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΔΕ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
9. Μπελλος Χρηστος ( )
10. Φιτσιλής Παναγιώτης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
11. Χατζακου Δεσποινα (ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Οι ψηφιακές πόλεις αναπτύσσονται παγκοσμίως από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συνθέτουν σήμερα μια σημαντική παγκοσμιοποιημένη αγορά, με περίπου 100 πόλεις, καθώς και ένα νέο πεδίο έρευνας πολλών διαφορετικών θεματικών. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου πρόκειται να διερευνηθεί, προσδιοριστεί και διαμορφωθεί μια κοινή (common) Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική (Enterprise Architecture), η οποία να καλύπτει τις ανάγκες και να τηρείται από το σύνολο των διαμορφούμενων ψηφιακών πόλεων (digital cities). Μέσω της προσπάθειας προσέγγισης στην κοινή επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, πρόκειται να απαντηθούν τα ακόλουθα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα:

  • Ο προσδιορισμός των προκλήσεων, του εύρους και των κινδύνων ενός έργου ψηφιακής πόλης
  • Η διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής και φυσικής αρχιτεκτονικής
  • Η αναγνώριση των επιχειρηματικών μοντέλων που είναι κατάλληλα για την υλοποίηση μιας βιώσιμης ψηφιακής πόλης.
  • Ο υπολογισμός του μεγέθους, των όρων και των αρχών σύνθεσης και λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου σε μια ψηφιακή πόλη.
  • Η επιλογή της κατάλληλης σήμανσης (tags) για το κοινωνικό δίκτυο και διαδικασιών άντλησής τους (tag mining)
  • Η διαμόρφωση ενός μοντέλου αξιολόγησης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού δικτύου για την ψηφιακή πόλη.

Σκοπός του υποέργου: Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση μιας κοινής (common) Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής (Enterprise Architecture), η οποία να καλύπτει τις ανάγκες και να τηρείται από το σύνολο των ψηφιακών πόλεων (digital cities) που υλοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πακέτα

Π.Ε.1-Μελέτη υφιστάμενων αρχιτεκτονικών που ακολουθούνται σε ψηφιακές πόλεις

Δράσεις
Δ1.1-Έκθεση σύνοψης αποτελεσμάτων (Τεχνική Αναφορά)
Δ1.2-Δημοσίευση σε περιοδικό του χώρου (Δημοσίευση: 1)
Δ1.3-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο του χώρου (Δημοσίευση: 1)
Παραδοτέα
Π1.1-Έκθεση σύνοψης αποτελεσμάτων (Τεχνική Αναφορά)
Π1.2-Δημοσίευση σε περιοδικό του χώρου (Δημοσίευση-1)
Π1.3-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο του χώρου (Δημοσίευση-1)

Π.Ε.2-Διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής και φυσικής αρχιτεκτονικής

Δράσεις
Δ2.1-Έκθεση με τη νέα φυσική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική (Τεχνική Αναφορά)
Δ2.2-Ερωτηματολόγιο προς αποστολή και λίστα αποδεκτών (Τεχνική Αναφορά)
Δ2.3-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο του χώρου (Δημοσίευση: 1)
Δ2.4-Δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό του χώρου (Δημοσίευση: 1)
Παραδοτέα
Π2.1-Έκθεση με τη νέα φυσική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική (Τεχνική Αναφορά)
Π2.2-Ερωτηματολόγιο προς αποστολή και λίστα αποδεκτών (Τεχνική Αναφορά)
Π2.3-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο του χώρου (Δημοσίευση-1)
Π2.4-Δημοσίευση σε έγκριτο Πριοδικό του χώρου (Δημοσίευση-1)

Π.Ε.3-Διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού μοντέλου για τη βιωσιμότητα των ψηφιακών πόλεων.

Δράσεις
Δ3.1-Προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο (Τεχνική Αναφορά)
Δ3.2-Δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό του χώρου (Δημοσίευση: 1)
Δ3.3- Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο (Δημοσίευση: 1)
Παραδοτέα
Π3.1-Προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο (Τεχνική Αναφορά)
Π3.2-Δημοσίευση σε έγκριτο Πριοδικό του χώρου (Δημοσίευση-1)
Π3.3-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο (Δημοσίευση-1)

Π.Ε.4-Σχεδιασμός ενός κοινωνικού δικτύου για ψηφιακές πόλεις, με κατάλληλη σήμανση και μηχανισμό άντλησης δεδομένων

Δράσεις
Δ4.1- Προτεινόμενο σχέδιο κοινωνικού δικτύου και σήμανση αυτού (Τεχνική Αναφορά)
Δ4.2-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο (Δημοσίευση: 1)
Δ4.3-Δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό (Δημοσίευση: 1)
Παραδοτέα
Π4.1-Προτεινόμενο σχέδιο κοινωνικού δικτύου και σήμανση αυτού (Τεχνική Αναφορά)
Π4.2-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο (Δημοσίευση-1)
Π4.3-Δημοσίευση σε έγκριτο Πριοδικό (Δημοσίευση-1)

Π.Ε.5-Διαμόρφωση ενός μοντέλου αξιολόγησης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού δικτύου για την ψηφιακή πόλη

Δράσεις
Δ5.1-Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης (Τεχνική Αναφορά)
Δ5.2-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο (Δημοσίευση: 1)
Παραδοτέα
Π5.1-Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης (Τεχνική Αναφορά)
Π5.2-Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο (Δημοσίευση-1)

Π.Ε.6-Διαχείριση του Έργου – Διάχυση των Αποτελεσμάτων του έργου

Δράσεις
Δ6.1-Αναφορές Διαχείρισης Έργου (Τεχνικά Δελτία, Εκθέσεις Προόδου)

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.