Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 80050 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/12/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
89%
Φυσικό αντικείμενο : 6 από 6 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Καρέτσος Γεώργιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
Μέλη :
1. Βλαχος Βασιλειος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
2. Ζαζανης Μιχαλης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ )
3. Κατσιμπας Θεοδωρος (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
4. Λιολιος Χαραλαμπος (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
5. Ρουσκας Αγγελος (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ )
6. Τσουκατος Κων/Νος ( ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ )
7. Φουκαλας Φωτιος ( ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
8. Χαϊκαλης Κωνσταντίνος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
9. Χατζημισιος Περικλης ( ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Με την υλοποίηση του υποέργου θα σχεδιασθούν, θα μελετηθούν και θα υλοποιηθούν κατανεμημένες/αποκεντρωμένες μέθοδοι που, μέσω αυτο-οργάνωσης, αυτο-διαμόρφωσης και συνεργασίας μεταξύ των ασύρματων συσκευών θα εξασφαλίζουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Επίσης θα μελετηθούν τεχνικές για την ασφαλή ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων από κακόβουλη χρήση. Ζητήματα βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των κεραιών και της διάδοσης των Η/Μ κυμάτων θα προσεγγισθούν με χρήση κατάλληλων μαθηματικών τεχνικών και εργαλείων προσομοίωσης. Τέλος θα μελετηθεί το ζήτημα της βέλτιστης διαχείρισης του διαθέσιμου φάσματος υπό περιορισμούς παρεμβολών.

Σκοπός του υποέργου: Η ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των ευρυζωνικών ασύρματων συστημάτων.

Πακέτα

Π.Ε.1-Βέλτιστη εκχώρηση πόρων και ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα

Δράσεις
Δ1.1-Δυναμική εκχώρηση πόρων σε χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα
Δ1.2-Τεχνικές ασφαλούς ανάπτυξης ασύρματων δικτύων
Δ1.3-Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων για προβλήματα κυματικής διάδοσης.
Παραδοτέα
Π1.1-Δυναμική εκχώρηση πόρων σε χρονικά μεταβαλλόμενα δίκτυα,
Π1.2-Σχεδίαση μηχανισμών για την ασφαλή ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων
Π1.3-Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων για προβλήματα κυματικής διάδοσης.

Π.Ε.2- Βελτιστοποίηση δικτύων 4ης γενιάς για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου

Δράσεις
Δ2.1-Τεχνικές δυναμικής διαχείριση φάσματος για βελτίωση της χωρητικότητας των συστημάτων υπό περιορισμούς παρεμβολών
Δ2.2-Μελέτη μηχανισμών βέλτιστης επιλογής σε ετερογενή ασύρματα δίκτυα
Δ2.3-Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης για εφαρμογές πραγματικού χρόνου
Παραδοτέα
Π2.1-Βελτιστοποίηση της χωρητικότητας σε περιβάλλοντα δυναμικής εκχώρησης φάσματος
Π2.2-Μελέτη μηχανισμών βέλτιστης επιλογής σε ετερογενή ασύρματα δίκτυα
Π2.3-Βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών πραγματικού χρόνου και της καταναλισκόμενης ενέργειας σε περιβάλλοντα ασύρματης δικτύωσης

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.