Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 31006.94 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 31/05/2014
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
100%
Φυσικό αντικείμενο : 0 από 18 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Μαγλαράς Αθανάσιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ)
Μέλη :
1. Αγγελιδης Αγγελος (MSC. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ )
2. Γιαννακοπουλου Κωνστ/Να (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
3. Γκονος Ιωαννης (ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π )
4. Ζαουτσος Στεφανος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν. ΝΑΣΙΚΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ)) )
5. Κατσαρος Δημητριος (ΔΡ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
6. Κλαδας Αντωνης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ /Ε.Μ.Π )
7. Κουσιουρης Τρυφων (ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ (ΤΈΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ /Ε.Μ.Π) )
8. Μαγλαρας Λεανδρος (MSC. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
9. Μπουρουσης Κων/Νος (MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π )
10. Παρασιδης Ιωαννης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
11. Τοπαλης Φραγκισκος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ /Ε.Μ.Π (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
12. Τσιλίκα Κυριακή (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει σε δύο βασικά θέματα:

Στη διερεύνηση των σύνθετων μονωτικών διατάξεων και ιδιαίτερα των διακένων αέρα με και χωρις διάφραγμα με στόχο τη βελτιστοποίηση και την πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς τους. Η διερεύνηση θα γίνει με θεωρητική-μαθηματική ανάλυση, με ανάλυση με προσομοίωση και με πειραματική διαδικασία και θα βασίζεται στα αποτελέσματα των φαινόμενων της γείωσης, του ρεύματος Corona και του διαφράγματος. Με το συνδιασμό και τη σύγκριση των θεωρητικών και των πειραματικών αποτελεσμάτων θα γίνει προσπάθεια διατύπωσης μοντέλων πρόβλεψης και βελτιστοπίησης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα με ή χωρίς διαφράγμα, όταν καταπονούνται με τάσεις συνεχείς, εναλλασσόμενες, ή κρουστικές.

Στην αναδιατύπωση του κανόνα του ρεύματος Corona (επίδραση του ρεύματος Corona στην διάσπαση) και την προσπάθεια μετατροπής του κανόνα σε θεώρημα με μαθηματική απόδειξη.

Τα αποτελέσματα θα έχουν απώτερο στόχο τη διερεύνηση διατάξεων ελέγχου του φαινομένου Corona και των διασπάσεων των διακένων με σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση παραγωγής όζοντος στην ατμόσφαιρα και δημιουργίας παρασίτων στις τηλεπικοινωνίες. Άλλες αναμενόμενες επιπτώσεις θα είναι η βελτίωση συστημάτων καθαρισμού του αέρα από οσμές και μικροσωματίδια, καθώς και συστημάτων παραγωγής όζοντος και ηλεκτροστατικής βαφής.

Πακέτα

Π.Ε.1-Μελέτη- Ανάπτυξη Μεθοδολογίας

Δράσεις
Δ1.1-Βιβλιογραφική έρευνα στα αντικείμενα των φαινομένων Corona και διάσπασης στα αέρια και ειδικότερα στα διάκενα αέρα, καθώς και σε θέματα ανάλυσης με προσομοίωση ηλεκτρικών πεδίων και ειδικών κυκλωμάτων.
Δ1.2-Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και σχεδίαση πειραματικών διατάξεων και μοντέλων
Δ1.3-Καταγραφή των προδιαγραφών των αναγκαίων υλικών, λογισμικών, και άλλων συσκευών.
Δ1.4 -Αναλυτική Έκθεση
Παραδοτέα
Π1.1-Βιβλιογραφική έρευνα
Π1.2-Ανάπτυξη μεθοδολογίας και σχεδίαση πειραματικών διατάξεων και μοντέλων
Π1.3-Καταγραφή των προδιαγραφών των αναγκαίων υλικών, λογισμικών και άλλων συσκευών
Π1.4-Αναλυτική Έκθεση

Π.Ε.2-Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, προετοιμασία πειραματικών διατάξεων, εκτέλεση πειραμάτων

Δράσεις
Δ2.1-Αναλυτικός πίνακας των συσκευών και των διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν για την πειραματική εργασία του προγράμματος. Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση. Σχεδιασμός των πειραματικών διατάξεων. Δημιουργία νέων και αναμόρφωση των παλαιών διατάξεων γ
Δ2.2-Εκτέλεση πειραμάτων
Δ2.3-Επεξεργασία αποτελεσμάτων
Δ2.4-Συγγραφή επιστημονικών εργασιών για συνέδρια ή περιοδικά.
Παραδοτέα
Π2.1-Σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού-Διαγωνισμός – παραλαβή – εγκατάσταση εξοπλισμού-Διακρίβωση οργάνων-Σχέδια πειραματικών διατάξεων-Προσαρμογή και ρύθμιση των εργαστηριακών διατάξεων στις ανάγκες του προγράμματος-Προμήθεια και εγκατάσταση μικροσυσκευών, μικροκατασκευών και αναλωσίμων στο εργαστήριο Τ.Υ.Τ-του Τμήματος.
Π2.2-Εκτέλεση πειραμάτων που αφορούν το φαινόμενο της επίδρασης της γείωσης και του ρεύματος Corona στην διηλεκρική συμπεριφορά των διακένων αέρα.
Π2.3-Συγκριτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων όλων των πειραμάτων.
Π2.4-Συγγραφή δύο επιστημονικών εργασιών

Π.Ε.3-Θεωρητική ανάλυση και ανάλυση με προσομοίωση. Σύγκριση αποτελεσμάτων

Δράσεις
Δ3.1-Σχεδιασμός μαθηματικών μοντέλων των πειραματικών διατάξεων και μαθηματική επεξεργασία και ανάλυση.
Δ3.2-Σχεδιασμός μοντέλων ανάλυσης του πεδίου και των κμε την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ανάλυση, καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων και τη χρήση ειδικών λογισμικών.
Δ3.3-Σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα μαθηματικά και πειραματικά αποτελέσματα.
Δ3.4- Συγγραφή επιστημονικών εργασιών για συνέδρια ή περιοδικά.
Παραδοτέα
Π3.1-Σχεδιασμός μαθηματικών μοντέλων των πειραματικών διατάξεων και μαθηματική επεξεργασία και ανάλυση
Π3.2-Σχεδιασμός μοντέλων προσομοίωσης-Προσομοίωση – ανάλυση του ηλεκτρικού πεδίου των μοντέλων με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών
Π3.3-Σύγκριση των αποτελεσμάτων της μαθηματικής ανάλυσης και των προσομοιώσεων με τα πειραματικά αποτελέσματα και διαμόρφωση μοντέλων
Π3.4-Συγγραφή δύο επιστημονικών εργασιών

Π.Ε.4-Ανάπτυξη Μεθόδων Βελτιστοποίησης και πρόβλεψης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων

Δράσεις
Δ4.1-Με την χρήση των αποτελεσμάτων των προηγουμένων δύο πακέτων εργασίας θα γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης μοντέλων βελτιστοποίησης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς (Corona και διάσπαση) των διακένων αέρα με ή χωρίς διάφραγμα.
Δ4.2-Διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης της συμπεριφοράς των διακένων (Corona και διάσπαση). Διατύπωση κανόνων.
Δ4.3-Συγγραφή επιστημονικών εργασιών για συνέδρια ή περιοδικά.
Παραδοτέα
Π4.1-Διαμόρφωση κανόνων βελτιστοποίησης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων, με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων των πακέτων εργασίας 2 και 3 και με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων.
Π4.2-Διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης της συμπεριφοράς των διακένων (Corona και διάσπαση)-Διατύπωση κανόνων
Π4.3-Συγγραφή 2 επιστημονικών εργασιών.

Π.Ε.5-Διατύπωση και απόδειξη του θεωρήματος του ρεύματος Corona

Δράσεις
Δ5.1-Με την χρήση των πειραματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων της μαθηματικής επεξεργασίας και της προσομοίωσης θα γίνει προσπάθεια διατύπωσης της επιρροής των φαινομένων Corona στην τάση διάσπασης του διακένου, (κανόνας ρεύματος Corona).
Δ5.2-Προσπάθεια αναβάθμισης του κανόνα σε θεώρημα, με τη διαμόρφωση σχετικής απόδειξης
Δ5.3-Συγγραφή επιστημονικών εργασιών για συνέδρια ή περιοδικά.
Παραδοτέα
Π5.1-Συνδυασμός μαθηματικών εξισώσεων πεδίου με τα πειραματικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα της μαθηματικής ανάλυσης και της προσομοίωσης για τη διαμόρφωση του κανόνα του ρεύματος Corona.
Π5.2-Προσπάθεια αναβάθμισης του κανόνα σε θεώρημα με τη διαμόρφωση της σχετικής απόδειξης.
Π5.3-Συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.