Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 90000 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/12/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
100%
Φυσικό αντικείμενο : 12 από 12 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Γερογιάννης Βασίλης (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Ανθόπουλος Λεωνίδας (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
2. Θανος Αγγελος (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
3. Κακαροτζας Γεωργιος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
4. Καραγεωργος Αντωνιος (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
5. Κουζαρη Ελια (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
6. Λιοτοπουλος Φωτιος (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
7. Μπιμπη Σταματια (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) )
8. Ράπτη Έλλη ( )
9. Σταμελος Ιωαννης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
10. Τσελιος Δημητριος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
11. Τσιλίκα Κυριακή (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
12. Υψηλάντης Παντελής (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΤΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Σκοπός του υποέργου:

To υποέργο με τίτλο «SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού / SPRINT SMEs - Research in Software PRocess ImprovemeNT Methodologies for Greek Small & Medium sized Software Development Enterprises (SMEs)» έχει ως σκοπό να προτείνει ένα πρακτικό πλαίσιο εργασίας (framework) για τη βελτίωση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθεί μια μικρομεσαία εταιρεία πληροφορικής. Η εφαρμογή του πλαισίου θα εστιάσει στη βελτίωση της διαδικασίας της Μηχανικής των Απαιτήσεων, μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες σε ένα έργο λογισμικού, που (πρέπει να) ακολουθείται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου, με σκοπό την εξάλειψη αποτυχιών, τη μείωση των κινδύνων και την ανάπτυξη λογισμικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών.

Σύντομη περιγραφή:

Το πλαίσιο εργασίας θα προκύψει μέσα από τη διερεύνηση και τη συνδυαστική εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης που θα αποτελέσουν και αντίστοιχα πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη ενός έργου που επικεντρώνεται στη βελτίωση της Μηχανικής των Απαιτήσεων. Το πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν συνδυαστικά τεχνικές ανάλυσης που υποστηρίζουν: (i) αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθεί ή ενδιαφέρεται να ακολουθήσει μια εταιρεία κατά τη διαδικασία της Μηχανικής των Απαιτήσεων, (ii) χρονικό προγραμματισμό και προγραμματισμό των απαραίτητων πόρων, (iii) εκτίμηση/αξιολόγηση του κόστους και των κινδύνων και (iv) μέτρηση/αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Πακέτα

Π.Ε.1-Διαχείριση του Έργου – Διάχυση των Αποτελεσμάτων

Δράσεις
Δ1.1-Πρώτη Ετήσια Αναφορά Προόδου
Δ1.2-Δεύτερη Ετήσια Αναφορά Προόδου
Δ1.3-Τελική Αναφορά Προόδου
Παραδοτέα
Π1.1-Πρώτη Ετήσια Αναφορά Προόδου
Π1.2-Δεύτερη Ετήσια Αναφορά Προόδου
Π1.3-Τελική Αναφορά Προόδου

Π.Ε.2-Ανάλυση Απαιτήσεων Έργων Βελτίωσης των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με έμφαση στη Βελτίωση των Διαδικασιών της Μηχανικής των Απαιτήσεων

Δράσεις
Δ2.1-Ανάλυση Απαιτήσεων σε Πλαίσια Αξιολόγησης/Βελτίωσης των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού
Δ2.2-Τεχνικές Ανάλυσης για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης/Βελτίωσης των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού
Παραδοτέα
Π2.1-Ανάλυση Απαιτήσεων σε Πλαίσια Αξιολόγησης/Βελτίωσης των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού
Π2.2-Τεχνικές Ανάλυσης για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης/Βελτίωσης των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού

Π.Ε.3-Σχεδίαση της Βάσης Γνώσης του Έργου SPRINT SMEs

Δράσεις
Δ3.1-Προδιαγραφές της Βάσης Γνώσης του SPRINTSMEs
Δ3.2-Σχεδίαση της Βάσης Γνώσης του SPRINTSMEs
Δ3.3-Διαχείριση Γνώσης σε Έργα Ανάπτυξης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Παραδοτέα
Π3.1-Προδιαγραφές της Βάσης Γνώσης του SPRINTSMEs
Π3.2-Σχεδίαση της Βάσης Γνώσης του SPRINTSMEs
Π3.3-Διαχείριση Γνώσης σε Έργα Ανάπτυξης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Π.Ε.4-Πολυκριτήρια Ανάλυση για την Αξιολόγηση-Προγραμματισμό των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού

Δράσεις
Δ4.1-Τεχνικές Πολυκριτήριας Ανάλυσης για την Αξιολόγηση-Προγραμματισμό των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού
Παραδοτέα
Π4.1-Τεχνικές Πολυκριτήριας Ανάλυσης για την Αξιολόγηση-Προγραμματισμό των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού

Π.Ε.5-Τεχνικές Υποστήριξης της Συνεργασίας και του Συντονισμού στη Διαδικασία της Ανάπτυξης Λογισμικού

Δράσεις
Δ5.1-Τεχνικές Υποστήριξης της Συνεργασίας και του Συντονισμού στη Διαδικασία της Ανάπτυξης Λογισμικού
Παραδοτέα
Π5.1-Τεχνικές Υποστήριξης της Συνεργασίας και του Συντονισμού στη Διαδικασία της Ανάπτυξης Λογισμικού

Π.Ε.6-Τεχνικές Ανάλυσης της Αξίας της Επένδυσης σε ένα Έργο Βελτίωσης της Ανάπτυξης Λογισμικού (με έμφαση στη Βελτίωση των Διαδικασιών της Μηχανικής των Απαιτήσεων)

Δράσεις
Δ6.1-Τεχνικές Ανάλυσης της Αξίας της Επένδυσης σε ένα Έργο Βελτίωσης της Ανάπτυξης Λογισμικού
Παραδοτέα
Π6.1-Τεχνικές Ανάλυσης της Αξίας της Επένδυσης σε ένα Έργο Βελτίωσης της Ανάπτυξης Λογισμικού

Π.Ε.7-Εγγυροποίηση του Πλαισίου ΕργασίαςSPRINTSMEs

Δράσεις
Δ7.1-Εγγυροποίηση του SPRINTSMEs σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού
Παραδοτέα
Π7.1-Εγγυροποίηση του SPRINTSMEs σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.