Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 77212 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/06/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
87%
Φυσικό αντικείμενο : 22 από 22 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Ηλιόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ)
Μέλη :
1. Hardy Ian (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ/UNIVERSITY OF NOTTINGHAM )
2. Βαγγελας Ιωαννης (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
3. Γιβροπουλου Ελευθερια (ΕΡΕΥΝΉΤΡΙΑ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
4. Καπρανας Αποστολος (ΔΙΔΆΚΤΩΡ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΊΑΣ/ UNIVERSITY OF NOTTINGHAM )
5. Κοντοδημας Δημητριος (ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ Γ’/ΜΠΕΝΆΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ )
6. Ποταμιτης Ηλιας (ΕΠΊΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ/ΤΕΙ ΚΡΉΤΗΣ )
7. Σταθας Γεωργιος (ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ/ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου χωρίζεται σε δύο σκέλη και αφορά στην ανάπτυξη και συνδυασμένη εφαρμογή δύο σύγχρονων και φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον μεθόδων: α. της βιοακουστικής και β. της βιολογικής καταπολέμησης.

Οι δύο αυτές μέθοδοι εντάσσονται στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Προστασίας των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων (ΑΓΠ).

Η πρώτη (βιοακουστική) αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό εντόμων μέσα στους σωρούς ΑΓΠ(σπόροι, άλευρα κ.α.) μέσω της αναγνώρισης του ηχητικού σήματος που παράγεται κατά την κίνηση και το μεταβολισμό τους. Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι η επεξεργασία αυτού του σήματος, το οποίο θεωρείται ένα είδος «ηχητικής ταυτότητας», ώστε να επιτευχθεί όχι μόνο αναγνώριση του είδους του εντόμου, αλλά ταυτοποίηση του σταδίου ανάπτυξης του και εκτίμηση του πληθυσμού του.

Η δεύτερη μέθοδος (βιολογική καταπολέμηση) αφορά στη χρησιμοποίηση ωφελίμων εντόμων (παρασιτοειδών) για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων - εχθρών. Συγκεκριμένα, θα γίνει μελέτη βιο-οικολογικών χαρακτηριστικών στο εργαστήριο (διάρκεια ανάπτυξης, διάρκεια ζωής, γονιμότητα, ικανότητα αναζήτησης, πίνακες ζωής κ.α.) και αξιολόγηση τους ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης σε τεχνητά οικοσυστήματα (στο εργαστήριο). Σκοπός της προτεινόμενης πρότασης είναι η εργαστηριακή μελέτη συγκεκριμένων παρασιτοειδών ώστε να δοθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την ικανότητα τους να ελέγχουν αποτελεσματικά τα έντομα – εχθρούς.

Σκοπός του υποέργου: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λάρισας οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πακέτα

Π.Ε.1-Καταγραφή των ακουστικών σημάτων που παράγουν τα έντομα-εχθροί των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και οι φυσικοί εχθροί τους

Δράσεις
Δ1.1-Ψηφιακή ηχητική βάση δεδομένων με τα ακουστικά αποτυπώματα όλων των υπό μελέτη εντόμων
Δ1.2-Ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης ανίχνευσης βάσει της αναγνώρισης των ακουστικών «αποτυπωμάτων» των εχθρών
Δ1.3-Πρωτότυπο λογισμικό ακουστικής ανάλυσης και αναγνώρισης των ακουστικών «αποτυπωμάτων» των εχθρών
Δ1.4-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Δ1.5-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Δ1.6-Εκθέσεις αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
Π1.1-Ψηφιακή ηχητική βάση δεδομένων με τα ακουστικά αποτυπώματα όλων των υπό μελέτη εντόμων
Π1.2-Ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης ανίχνευσης βάσει της αναγνώρισης των ακουστικών «αποτυπωμάτων» των εχθρών
Π1.3-Πρωτότυπο λογισμικό ακουστικής ανάλυσης και αναγνώρισης των ακουστικών «αποτυπωμάτων» των εχθρών
Π1.4-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Π1.5-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Π1.6-Εκθέσεις αποτελεσμάτων

Π.Ε.2-Εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας του εχθρού μέσω της ακουστικής ανίχνευσης

Δράσεις
Δ2.1-Ανάλυση της πιθανότητας επιτυχίας της βιοακουστικής μεθόδου να εκτιμά την πληθυσμιακή πυκνότητα ενός εντόμου σε μία αποθήκη γεωργικών προϊόντων
Δ2.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Δ2.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Δ2.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
Π2.1-Ανάλυση της πιθανότητας επιτυχίας της βιοακουστικής μεθόδου να εκτιμά την πληθυσμιακή πυκνότητα ενός εντόμου σε μία αποθήκη γεωργικών προϊόντων
Π2.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Π2.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Π2.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων

Π.Ε.3-Μελέτη Βιολογικών Παραμέτρων Παρασιτοειδών των Εντόμων-Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων

Δράσεις
Δ3.1-Στοιχεία επί της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων σε συγκεκριμένες βιολογικές παραμέτρους των ωφελίμων παρασιτοειδών
Δ3.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Δ3.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Δ3.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
Π3.1-Στοιχεία επί της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων σε συγκεκριμένες βιολογικές παραμέτρους των ωφελίμων παρασιτοειδών
Π3.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Π3.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Π3.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων

Π.Ε.4- Μελέτη Οικολογικών Παραμέτρων και Συμπεριφοράς Παρασιτοειδών των Εντόμων-Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων

Δράσεις
Δ4.1-Δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και τη χρονική κατανομή ενεργειών των παρασιτοειδών
Δ4.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Δ4.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Δ4.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
Π4.1-Δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και τη χρονική κατανομή ενεργειών των παρασιτοειδών
Π4.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Π4.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Π4.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων

Π.Ε.5-Αξιολόγηση Παρασιτοειδών των Εντόμων-Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων ως Παράγοντες Βιολογικής Καταπολέμησης

Δράσεις
Δ5.1-Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των παρασιτοειδών
Δ5.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Δ5.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Δ5.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
Π5.1-Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των παρασιτοειδών
Π5.2-Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Π5.3-Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
Π5.4-Εκθέσεις αποτελεσμάτων

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.