Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 216400 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/10/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
99%
Φυσικό αντικείμενο : 9 από 12 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Χαρτώνας Χρυσάφης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μέλη :
1. Kριτσιμάλλης Άγαθοκλής ( )
2. Βασιλάκογλου Ιωάννης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
3. Βραχνάκης Μιχαήλ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
4. Γιαννακόπουλος Αντώνιος ( )
5. Εμμανουήλ Μαρία-Χρυσοβαλάντου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
6. Θεοδωράκης Ιωάννης ( )
7. Καζιόλας Δημήτρης ( )
8. Κόκκορα Μαρία (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
9. Λόκκας Φιλόθεος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
10. Πλαγεράς Παναγιώτης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
11. Προβίδας Ευθύμιος (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
12. Σωμαράς Χρήστος (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
13. Τσιλίκα Κυριακή (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
14. Χατζηαβραάμ Νικόλαος ( )
15. Χουλιάρας Ιωάννης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του.

Σκοπός του υποέργου: Ο βασικός στόχος της Κεντρικής Δράσης είναι η παροχή υποστήριξης στις Διοικητικές και Οικονομικές πράξεις του έργου, η Τεχνική υποστήριξη με την ανάπτυξη υποδομής διαχείρισης ερευνητικών έργων, η ανάπτυξη κεντρικών δράσεων προβολής και δημοσιότητας καθώς και η υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης, τόσο εσωτερικής, όσο και εξωτερικής.

Πακέτα

Δ.1-Υποστήριξη του Έργου.

Παραδοτέα
Π1.1-Καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στις κατηγορίες ασώματες ακινητοποιήσεις, υλικά άμεσης ανάλωσης, έντυπα και γραφική ύλη
Π1.2-Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών για προμήθειες
Π1.3-Περιοδικές Εκθέσεις οικονομικών δεικτών
Π1.4-Εκθέσεις προόδου των υποέργων
Π1.5-Ετήσιες (3) εκθέσεις προόδου της Πράξης
Π1.6-Απολογιστική Έκθεση στην ολοκλήρωση της Πράξης
Π1.7-Κεντρικός ιστότοτοπος για ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ και συνδεδεμένοι ιστότοποι υποέργων

Δ.2-Δράσεις Δημοσιότητας

Δ.3-Αξιολόγηση της Πράξης

Παραδοτέα
Π3.1-Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης
Π3.2-Τεύχος Εξωτερικής Αξιολόγησης
Π3.3-Τελική Έκθεση Αξιολόγησης