Αρχική

Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Βρίσκεστε στον κεντρικό Ιστότοπο Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Κεντρικής Δράσης του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ με στόχο την κάλυψη των διαχειριστικών αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων (όπως είναι ο Αρχιμήδης ΙΙΙ, ο Θαλής κλπ.), καθώς και τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας αυτών.
Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή.

ΕΣΠΑ 2014-2017